(18.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Cituji ze strany 5 měsíčníku České správy sociálního zabezpečení, což je měsíčník Národní pojištění. Tedy žádná volební kampaň, ale zdroj prakticky z organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Proč to říkám po tom ohnivém vystoupení pana premiéra? Protože poznatky o té katastrofě nejsou nové a vláda už bude mít za sebou pomalu čtyři roky. Chvála bohu, že mají tito zaměstnanci, ale i zaměstnanci jiných státních organizací to štěstí, že jsme před volbami, protože kdyby šlo vlastně o to, řešit tu situaci, aby nedocházelo k neustálému úbytku, a to zvýšení platu ještě není záruka, že se nám budou vracet ti, kteří odešli, tak bychom ten krok přece museli učinit dřív. Já sice rozumím té křivce, která ukazuje nárůst ze státního rozpočtu, který jde na dofinancování, na granty pro sociální služby. Ale nejsem si jist, že vždy jde o ta tři "E", čili účelnost, hospodárnost a efektivnost. Tady bychom si měli v těch prioritách udělat trochu větší pořádek od centra přes kraje až po trojkové obce.

Jsem rád, že se podařilo pod tlakem situace, pod tlakem odborů, ale také pod tlakem poslanců a sociálního výboru v té věci možná učinit tu poslední kapku. Bohužel ne včas, ale docela pozdě. Ale vlastně pro tu volební kampaň a pro ty, kteří budou mít k médiím nejblíž, to bylo v pravý čas. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi za jeho vystoupení. Ale paní kolegyni Chalánkovou požádám o strpení, protože tady mám tři faktické poznámky, a to pana poslance Chalupy, Romana Sklenáka, pana premiéra. A mám tady řádnou přihlášku paní ministryně práce a sociálních věcí, která ovšem se nehlásí s přednostním právem, takže já si to poznamenávám a dávám do pořadí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Dneska jsme tady projednávali zákony, které se týkají i bezpečnosti České republiky. Jistě je naprosto v pořádku, že se zabýváme i zvýšením platů v sociálních službách. Tady bych chtěl, tak jak tady předřečník řekl při tom ohnivém projevu pana premiéra, poznamenat, že se na tom významně podíleli ministři i hnutí ANO, i pan ministr financí, který už není, pan Babiš. Jenom chci podotknout, že stejným způsobem bychom se měli zabývat i zvýšením platů v oboru IT a kybernetické bezpečnosti. Protože tam je to možná ještě významnější než v těch sociálních službách, protože bez toho tato země nebude dostatečně chráněná proti kybernetickým hrozbám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana předsedy Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já se musím vrátit k úvodu vystoupení pana poslance Opálky a ohradit se proti označení tweetu pana premiéra jako špinavosti. Ten tweet přesně vystihuje situaci, jaká byla dnes při projednávání zákoníku práce. Prostě ta realita je taková, že část sněmovny dělá všechny kroky k tomu, aby zabránila projednání a přijetí zákoníku práce, a poslanci a poslankyně KSČM se dnes k této skupině prostě přidali. Tak to je. A situace pro ty, kteří to sledovali, byla taková, že o půl páté prostě s výjimkou poslanců sociální demokracie a některých dalších jednotlivců všichni takzvaně vypnuli, takže nebylo dosaženo dostatečného kvora pro to, aby byl jakýkoliv návrh hlasovatelný. Proto byla přestávka, a když jsme se potom sešli, tak skutečně pro návrh na přerušení zákoníku práce do příští schůze hlasovali i poslanci ANO i poslanci KSČM, přesně jak pan premiér napsal. A přerušení projednávání do příští schůze fakticky znamená, že ten zákoník práce už projednán nebude. Takže takhle to je a ten tweet přesně vystihl tu situaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana předsedy vlády, poté pana poslance Kováčika, poté kolegy Marka Bendy. Prosím, pane premiére, máte slovo k faktické poznámce.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Já jenom jednou větou se vrátím k tomu tweetu. Jsem rád, že tady sledujete můj Twitter. Nicméně já jsem ten tweet dával proto, že mám obavu z toho, že se zákoník práce nestihne projednat. Zákoník práce byl z velké části dohodnut sociálními partnery a ten čas v tuhle chvíli skutečně běží velmi nemilosrdně.

A vracím se k platům. Vracím se k platům a chci jasně říci vzhledem k tomu, co zde zaznělo ve faktických poznámkách. Za prvé, bylo to rozhodnutí vlády, a já tady mluvím za vládu jako předseda vlády. A je přece jasné, že ta vláda je koaliční. Ta vláda rozhodla jako celek. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Není to předvolební rozhodnutí, protože my jsme se na tomto kroku dohodli už loni, na konci loňského roku jsme se dohodli, že k 1. červenci změníme zásadním způsobem tarifní tabulku. Dohodli jsme se na tom s odbory, které zastupují pracovníky v kultuře, se zaměstnanci v sociálních službách a také se školskými odbory, že prostě uděláme tuhle strukturální změnu, a protože už se nepodařilo najít finanční prostředky ve státním rozpočtu na první pololetí, tak jsme se dohodli, že to uděláme od 1. července letošního roku. Ale to rozhodnutí na vládní úrovni, na koaliční úrovni, padlo na konci loňského roku a paní ministryně Marksová na základě toho začala připravovat příslušné nařízení vlády, které teď vláda schválila s účinností od 1. července.

A pokud zde byla řeč o dalších pracovnících, tak já chci jenom pro pořádek připomenout, že od 1. července také vracíme příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistům, hasičům, celníkům, příslušníkům Vězeňské služby, 10 % jejich tarifního platu. To už je nařízení vlády, které jsme schválili předtím, a vracíme jim 10 %, o která přišli v roce 2012, a vracíme jim to od 1. července zpátky. To je další výrazné platové rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane premiére, uplynul vám čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka předsedy klubu KSČM pana Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane premiére, kolegyně a kolegové, vážení páni a paní ministři a ministryně. (Důrazně:) Typická sociální demokracie! Oni tady nejsou a na všechny ostatní svádějí svoji nepřítomnost a neúspěch. (Potlesk z řad KSČM.) Oni to pokazili a na tweetu si pak řeknou, že oni jsou jedničky.

Přátelé, a teď mluvím k přátelům ze sociální demokracie. (Hlasitý smích.) Když něco řeknete, tak to řekněte celé! Protože to přerušení bylo původně navrženo do září a ono by díky vaší nepřítomnosti prošlo. Protože hnutí ANO bylo připraveno pro to hlasovat. Mám ten pocit, že ano. (Smích z pravé strany.) A KSČM nebude nadále tou, která vám vždycky s odpuštěním bude zachraňovat zadek, když tady nemáte lidi! Já si myslím, že na tomto zákoně se tripartita neshodla, že to není věc, která je dobře nachystaná, a my jsme tím, jak jsme na tuto dohodu všech přistoupili, zachránili alespoň teoretickou možnost ten zákoník práce ještě doprojednat. Nikoliv že jsme ho odkopli!

Pane premiére, já bych váš tweet označil ještě tvrději než kolega Opálka. Děkuji mu za to, že alespoň tak jej označil. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM i zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Připraví se k faktické poznámce kolega Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Krásně jste se vrátili do zákoníku práce. Tak já bych chtěl konstatovat, že ano, naším záměrem bylo zabránit projednání zákoníku práce. Víte dobře, že já říkám dlouhodobě, že posledního půl roku se nemá projednávat nic, že ta Sněmovna řádí jenom jako v nesmyslných populistických výkřicích, a myslím, že dnešní dopoledne toho bylo jasnou ukázkou. A rozhodně se nemají projednávat normy jako zákoník práce, které v nějaké podobě přijdou, pak se zjistí, že náhle sociální demokracie, jak tady bylo teď přiznáno, je domluvena na výboru s komunisty na nějakém úplném jiném znění, které se nám tady přednese. Půlka vládní koalice zoufale chodí a říká - tohle přece nemůžeme schválit, vždyť to všechny poškodí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP