(18.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Takže prosím Poslaneckou sněmovnu také o podporu nejenom toho záměru vlády a rozhodnutí vlády zvýšit sociální služby, ale je potřeba, abyste také podpořili fakt, že příští rok budeme muset získat více prostředků na sociální služby, abychom i v příštím roce byli schopni zaměstnancům v sociálních službách zaplatit toto letošní platové navýšení.

Druhá poznámka se ještě týká těch celkových dopadů, resp. vývoje odměňování zaměstnanců sociálních služeb v minulých letech. Já vím, že pro někoho je to možná vzdálená minulost, nicméně já bych rád použil čísla, která vycházejí z minulých let, pro ilustraci toho, co se změnilo v posledních čtyřech letech. Jak se změnil přístup vlády k pracovníkům v sociálních službách a jak se změnil vůbec přístup vlády k zaměstnancům veřejného sektoru.

V letech 2010 až 2014, až do listopadu roku 2014, nedošlo k žádnému zvýšení tarifních platů zaměstnanců v sociálních službách. K žádnému zvýšení. To znamená rok 2010 - nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2011 - nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2012 - to vás asi nepřekvapí, nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2013 - bohužel, nula, nulové zvýšení platových tarifů. Teprve naše vláda 1. listopadu roku 2014 - jenom připomínám, že naše vláda nastoupila v lednu roku 2014 - teprve naše vláda po několika letech, kdy to byla nula, zvedla platové tarify zaměstnanců v sociálních službách o 3,5 %, další rok o 4 %, další rok o 3 %, další rok o 4 % a nyní od 1. července o 23 %. Čili jednoznačně je to naše vláda, která konečně začala věnovat odměňování pracovníků v sociálních službách pozornost. Poprvé jsme začali v roce 2014 a pak jsme pokračovali každý rok.

Já bych byl rád, kdyby poslankyně a poslanci tuto věc zohlednili v rámci diskuse k tomu, co vláda teď udělala. A pokud někteří z vás nás budou kritizovat za to, že jsme přidali příliš finančních prostředků, že těch 23 % bude těžko ufinancovatelných v příštích letech, tak bych vás požádal, abyste se také podívali na to, co se dělo v letech 2010 až 2014, že tam nebylo nic a že klesaly celkové dotace na sociální služby. To znamená, ty podmínky ne že stagnovaly v tom období, ale ty podmínky se bohužel zhoršovaly pro platy zaměstnanců v sociálních službách. A to, že jsme teď museli udělat celou sérii kroků včetně toho posledního, který vláda udělala minulý týden, který zvýší konečně tarifní platy o výraznou částku 23 %, je důsledek toho, že vládní politika nebyla dobrá v předcházejících letech, ještě předtím, než začala naše vláda, protože platy stagnovaly a dotace do oblasti sociálních služeb klesaly místo toho, aby rostly.

A poslední věc, kterou řeknu ještě na závěr. Já myslím, že tenhle graf mluví za všechno. (Ukazuje graf.) Já myslím, že je jasně vidět, jak se vyvíjely dotace na sociální služby, ze kterých se také platí platy, před nástupem naší vlády - tohle je rok 2013 - a jak se dotace začaly zvyšovat po nástupu naší vlády, která z této oblasti udělala jednu ze svých rozpočtových priorit.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a především doufám, že ten razantní krok, který udělala naše vláda ve prospěch odměňování zaměstnanců v sociálních službách, zlepší situaci ve fungování sociálních služeb, umožní lidem, kteří tam dnes pracují, aby zůstali za důstojnějších podmínek, a umožní také, aby se nám místa, která jsou neobsazena, v té konkurenci, v té silné konkurenci, která je na trhu práce, dařilo lépe obsazovat. Děkuji. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády České republiky, a zahajuji všeobecnou rozpravu. Jako první je přihlášený pan poslanec Miroslav Opálka. Žádám ho o to, aby zaujal také místo zpravodaje, když je první vystupující, podle jednacího řádu. Souhlasíte s tím jistě, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Opálka: No nesouhlasím, ale co mi zbývá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale beru to jako souhlas. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v 17.18 hodin, bezprostředně po poradě, která proběhla mezi vedením Sněmovny a předsedy poslaneckých klubů, napsal a v 18.07 po odhlasování zveřejnil pan premiér na svém twitteru toto oznámení: ANO a komunisti hlasovali pro přerušení projednávání zákoníku práce, který zlepšuje postavení zaměstnanců. ČSSD byla proti.

Začala volební kampaň, a jak je vidět, vůbec už nejde o ty zákony, protože nikdo neví, jestli ta podoba zákoníku práce, která by měla projít, bude, či nebude prospěšná pro pracující. To je naše obava. Protože ta škála pozměňovacích návrhů, která tady je, je tak obrovská, že se s tím nikdo nevyrovná. Víte, já jsem se vždycky snažil vycházet i ve volební kampani ze seriózních podkladů, ale toto si myslím, že už jde trošku za hranice. To je asi jako: ČSSD prosadila 1 200 korun každému důchodci. Prosadili jsme to všichni. Nezlobte se na mě, ale to je špinavost.

A nyní k meritu věci. Dovolte mi krátkou citaci: "Jak vyplývá z vyjádření Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zástupců zařízení i jednotlivých krajů, hrozí v České republice omezení péče o seniory, postižené a další potřebné, neboť chybí několik tisíc pracovníků, kteří by se o ně starali. Sociální služby kvůli nízkým výdělkům obtížně konkurují jiným zaměstnavatelům, zaměstnance se jim nedaří získávat ani udržet." Citace v článku: "Pokud nebude dostatek personálu, bude se snižovat kvalita péče a nebudou přijímáni noví klienti. Na to, že se situace zhoršuje a narůstá přetěžování pracovníků, jsme upozorňovali už před dvěma lety." A je tady dodatek: "Na 30 bezmocných klientů je třeba jeden zaměstnanec, který se tak dostává do neřešitelné situace," uvedla předsedkyně odborů sociální péče Dagmar Žitníková. Já dodávám, že přesnější je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky.

"Podle statistického úřadu dosáhla loni v České republice průměrná mzda 27 589 korun," cituji dále. "Podle informačního systému o průměrném výdělku pečovatelé a pečovatelky v domovech či domácnostech seniorů měli v průměru 19 058 korun hrubého. Polovina z nich si nevydělala ani 18 821 korun. V hlavním městě Praze chybí až 250 pracovníků, kteří by se přímo starali o seniory a postižené. V Královéhradeckém kraji chybějí asi tři desítky zaměstnanců, péče se daří zajistit jen díky přesčasům. V Jihočeském kraji v zařízeních dosahuje fluktuace ročně až 50 %. S nedostatkem personálu a velkou fluktuací se potýkají i zařízení ve Zlínském kraji, žádný z domovů ale kvůli tomu nezavřeli. V sociálních službách na Vysočině jsou kvůli malým výdělkům desítky volných pracovních míst. Kraj musel u jednoho svého zařízení dočasně omezit přijímání nových klientů. V Ústeckém kraji chybí v zařízeních 200 zaměstnanců. Kraj na zvýšení platů uvolnil téměř 17 milionů. V Plzeňském kraji se zařízení snaží přilákat personál zajištěním bydlení, dovolenou navíc a dalšími benefity. V Moravskoslezském kraji se v posledních dvou letech výrazně zvedl počet pracovníků, kteří ze sociálních služeb odcházejí. Chybět může kolem 100 či 200 zaměstnanců. Kraj loňské zvýšení platů ve svých zařízeních dorovnal vyčleněním 50 milionů, a to i pro ostatní poskytovatele." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP