(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání s tím, že nejdříve přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17.30 se omlouvá ze zdravotních důvodů Vojtěch Adam, pan poslanec Herbert Pavera od 17.30, od 17. 30 se omlouvá do konce jednacího dne Martin Komárek, od 17.15 paní poslankyně Margita Balaštíková z pracovních důvodů a pan poslanec Milan Šarapatka také z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

Dosáhli jsme potřebného kvora pro projednání procedurálního návrhu na přerušení projednávaného bodu č. 22, tisku 903, zákoníku práce, do září letošního roku, který předložila paní poslankyně Jana Černochová. Rozhodneme o něm v hlasování číslo 297, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro... Pardon, omlouvám se. Prohlašuji hlasování číslo 297 za zmatečné. Všechny vás odhlásím.

 

Požádám vás o novou registraci s tím, že rozhodneme o tomto návrhu v hlasování číslo 298, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do září. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 298, z přihlášených 96 pro 16, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě před zpravodajem Zavadilem se hlásí předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vznesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Další procedurální návrh, který rozhodneme v hlasování číslo 299, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadového číslo 299, z přítomných 104 poslanců pro 63, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Je mou povinností přerušit tedy projednávání bodu č. 22, vládního návrhu zákona o změně zákoníku práce, s tím, že přerušuji v obecné rozpravě, když s přednostním právem je přihlášen jako první pan zpravodaj Jaroslav Zavadil. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a přerušuji tedy bod 22.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme nyní zabývat bodem

351.
Informace předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách

Podle usnesení Poslanecké sněmovny z 57. schůze ze dne 24. května letošního roku požádala Poslanecká sněmovna vládu, aby zajistila zvýšení platů pracovníkům v sociálních službách minimálně o 3 tisíce korun měsíčně, a doplnila své usnesení č. 1650 z 56. schůze ze dne 26. dubna 2017 tak, že v bodu 4 se doplnila slova ve výši 3 miliard korun na rok 2017, s tím, že by se ta změna měla uskutečnit od 1. července 2017, s tím, že požádala předsedu vlády, aby podal informaci Poslanecké sněmovně ve variabilním týdnu, který začal 6. června.

Tedy máme na pořadu Informaci předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách, kterou jsme si vyžádali, pan předseda vlády je přítomen a může nám informaci podat. Prosím, aby se pan předseda vlády ujal slova a sdělil nám svoji informaci. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jednak na začátku chci poděkovat za zařazení tohoto bodu a chci také poděkovat Poslanecké sněmovně, která vyjádřila podporu záměru vlády výrazně zvýšit platy zaměstnanců v sociálních službách.

Vláda České republiky se už ve svém programovém prohlášení zavázala, že její prioritou bude udržitelný hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti a také rozvoj kvalitních a dostupných veřejných služeb. Ukázalo se, že v současných podmínkách je personální situace v sociálních službách neudržitelná. Hrozilo, že řada lidí, která potřebuje nějaký typ sociální služby, zůstane bez podpory, protože tuto práci nebude mít kdo vykonávat. Odbory a také ředitelé sociálních zařízení nás upozorňovali na velké množství problémů někdy spojených s porušováním pracovního práva v sociálních službách, které vznikaly v důsledku nedostatku personálu. Proto vláda rozhodla o navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách o 23 %. To znamená, vláda schválila příslušné nařízení vlády, které zvyšuje tarifní platy v sociálních službách o 23 % od 1. července letošního roku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro vaši představu, průměrný příjem sociálních pracovníků představoval v letošním roce dvě třetiny až čtyři pětiny průměrné mzdy podle kategorie zaměstnání. Tento průměrný příjem se tedy pohyboval mezi 19 až 22 tisíci korun podle toho, zda šlo o soukromé, nebo veřejné zařízení. Navýšení o 23 % tedy přispívá k tomu, aby se sociální pracovníci pohybovali kolem průměrného příjmu, nikoliv na hranici nedůstojného živoření. Věřím, že tím přispějeme k personální stabilizaci a ke zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány občanům. U sociálního pracovníka s průměrnou tarifní třídou 9,5 % představuje toto navýšení 5 270 korun.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda měla pro toto razantní zvýšení platů v sociálních službách několik zásadních důvodů. Za prvé, sociálním službám hrozil personální rozpad, protože by lidé dávali přednost lépe placené práci mimo tento obor. V sociálních službách pracují kvalifikovaní lidé. Vykonávají náročnou práci. V situaci, kdy máme rekordně nízkou nezaměstnanost - máme nejnižší nezaměstnanosti v rámci EU - a je tady řada pracovních nabídek v oborech, kde je práce méně vysilující, kde je práce méně psychicky náročná než v sociálních službách, tak samozřejmě tito pracovníci v sociálních službách nemají velkou motivaci zůstat u své špatně placené profese. Pokud má stát zajistit kvalitní sociální služby, musí především zaplatit kvalitní sociální pracovníky.

Chci zdůraznit, vážené poslankyně, vážení poslanci, že jsme také zajistili prostředky na dofinancování sociálních služeb v jednotlivých regionech. Stát se tedy odpovědně podílí na nárůstu platů a nenechává poskytovatele sociálních služeb ve štychu. Každoročně přispíváme na jejich činnost. V letošním roce už částkou, která přesahuje 9 miliard korun, k čemu je třeba nyní ještě připočítat dodatečný příspěvek, který přesahuje 1 miliardu korun, který jsme schválili společně s nařízením o platech. Abych byl tedy zcela podrobný, pokud jde o ono rozhodnutí vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP