(16.10 hodin)

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já samozřejmě nejsem účasten jednání tripartity. Já se v tomto případě také opřu o usnesení hospodářského výboru, který jasně konstatoval, že bylo dosaženo nějaké dohody a že ta dohoda byla těmi pozměňovacími návrhy překročena a že by překročena být neměla, a vyzval k tomu i vládu. Já bych neměl žádné problémy s tím, byť se skřípějícími zuby, abych odhlasoval zákoník práce v tom smyslu, na co se přistoupilo a kde byl určitý konsenzus. Nevím, jestli to mám nazvat dohodou. Na tripartitě jsem naštěstí nebyl. Se skřípěním zubů bych samozřejmě pro opravu zákoníku práce hlasoval. Ale na ten základní konsenzus se nabalila taková spousta pozměňovacích návrhů, které jsou totálně kontraproduktivní, takže to mě nutí k tomu, že je úplně nová situace.

Já se tady necítím jako příslušník opozice, natož tady odsud, protože já tady pravici v mnohých případech nevidím. Stačí připomenout hlasování TOP 09 k otázce zaměstnanců v dozorčích radách.

Já jsem ministr financí, byl jsem předseda hospodářského výboru a musím podporovat ekonomiku. Jestliže se použil nosič, který byl, myslím, i podnikateli se skřípějícími zuby přijat, a tento nosič byl porušen, tak potom samozřejmě musím bojovat za zájmy české ekonomiky - jako ministr financí a jako bývalý předseda hospodářského výboru. Nemá to nic společného s opozicí, nemá to nic společného s jakýmkoliv rozkladem vlády. Ta situace se změnila. Jsme v nové situaci. Původní návrh bych podpořil, tento podpořit nemohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kučera a jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Adamec, po něm pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo a děkuji za slova mého předřečníka pana ministra financí v jeho poněkud dvojjediné roli, kterou si stále ještě zjevně neujasnil.

Chtěl bych tady jenom navázat na slova pana předsedy Zavadila o tom, že nikdy žádná dohoda neexistovala. Chtěl bych mu znovu, tedy ještě jednou, připomenout slova paní ministryně práce a sociálních věcí, která sedí po jeho pravici, a je to jeho kolegyně ze stejné strany. A tady cituji - a doufám, že mě pan kolega předseda Zavadil poslouchá. Cituji: "Došlo k dohodě mezi sociálními partnery, že v té podobě, v jaké teď ta novela je, může být postoupena na vládu s tím, že pokud i nadále v legislativním procesu bude nějaké téma, na kterém se obě strany shodnou, tak se tam může vložit za podpory MPSV. Ale v podstatě jsme se shodli na tom, že nikdo ze sociálních partnerů nebude zneužívat legislativního procesu a nebude se snažit protlačit do zákoníku práce něco, na čem není dohoda. Ten samý slib jsem dala i já za vládní stranu." Tolik citace paní ministryně práce a sociálních věcí Marksové.

Já prosím pěkně žádnému poslanci či poslankyni neupírám právo na to, aby zde přednesl jakýkoliv návrh, dokonce neupírám ani zájmovým skupinám, nebo odborným skupinám, oborovým skupinám, aby tyto pozměňovací návrhy prostřednictvím poslanců, pokud s tím samozřejmě souhlasí a ztotožňují se, předložily. Toto je plné právo všech poslanců. Nicméně si přiznejme, že dohoda tady existovala a že teď ji pan předseda výboru Zavadil zpochybňuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Adamec. Po něm pan předseda Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, můj úžas pokračuje, musím říct. Tady pan poslanec Zavadil řekl, že jeden ministr, žádný ministr. Když se podívám za sebe, tak bych mohl taky říct, že můžeme rovnou za chvilku skončit jednání, když tedy nepovažuje ministra za ministra. Já tedy nevím, já si skutečně myslím, že je to vládní návrh. Situace se samozřejmě změnila, s tím souhlasím. A dokonce podporuji názor pana ministra financí. Podporuji ho osobně, protože s ním naprosto souhlasím. Nikdy jsem neměl jiný názor, než má na to v tomto případě on. Ale není možné tady před námi tvrdit, že vládní návrh má oponenturu ve členovi vlády na plénu Sněmovny. Já si myslím, že toto je potřeba projednat na vládě, vysvětlit si. Jak chcete získat většinu v této ctihodné Sněmovně, když prostě mezi sebou máte rozdílné názory? Já tady nechci nikoho poučovat, nechci vám tady vyprávět, jak by to mělo fungovat, ale přece je jednoznačné, že si to musíte vyříkat ve vládních kruzích, a teprve potom předstupovat před Sněmovnu jako jedna vláda. A to mi v tuhle chvíli tady strašně chybí. Víceméně mě pan ministr Pilný teď přesvědčil o tom, že je to horší, než jsem si myslel. Opravdu jo.

Musím tedy říct - pojďme najít řešení, jak z této patové situace ven, protože tu ztrácíme čas. Opozice za vás pro to hlasovat nebude. Říkám to zcela otevřeně. Aspoň ne ta naše, nevím, jak ta levá, třeba ano. Ale přece nechcete takhle důležitou normu prohlasovávat skrz Sněmovnu opozičními hlasy. Co byste to byli za vládnoucí koalici? To snad nemůžete myslet vážně? Vzpamatujte se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Sklenák. Po něm paní ministryně s přednostním právem.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já v reakci na dvě vystoupení pana ministra Pilného chci říci, že jeho úvaha nemá logiku. On říká, že by pro původní vládní verzi zvedl ruku, ale že se na ni nabalily pozměňovací návrhy. O kterých pozměňovacích návrzích mluvíte? Vždyť jsme v obecné rozpravě, žádné pozměňovací návrhy ještě nebyly načteny. A pokud jste dal návrh na zamítnutí, pane ministře, o tom se bude hlasovat jako o prvním, takže vy vůbec nezjistíte, jestli pozměňovací návrhy mají podporu. Třeba nemají a nakonec bychom hlasovali o původní vládní verzi v podobě, v jaké ji vláda schválila a poslala do Sněmovny.

K tomu, co říká kolega Adamec, jak z toho ven. Právě jedině tak, že absolvujeme druhé čtení, uvidíme, kdo se k jakým pozměňovacím návrhům přihlásí, a ve třetím čtení se rozhodne. Možná že návrh nakonec nebude schválen, protože ve znění přijatých pozměňovacích návrhů bude pro většinu Sněmovny neakceptovatelný, ale to nezjistíme, pokud se ke třetímu čtení nedostaneme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková, pan ministr Pilný a pan poslanec Adamec.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, chci říci něco podobného, co tady můj předřečník, pan předseda poslaneckého klubu Sklenák. My už, jestli se nemýlím, jsme tady ve druhém čtení potřetí. Nevidím žádný důvod, proč prostě normálně nehlasovat. Máme tady různé názory. To, že různé strany z koalice hlasovaly u různých zákonů spolu s některou částí opozice, se tady děje celou dobu. To opravdu není žádné novum. Pojďme hlasovat. Ale my nejsme ti, kteří to blokují. Pojďme to pustit do výborů, tam se podiskutuje nad těmi pozměňovacími návrhy, ať jsou, jaké jsou, a pak o nich pojďme hlasovat. Kdybychom se takhle všichni chovali, už zákoník práce můžeme mít dávno z krku, ať už to dopadne jakkoliv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Hnyková. Po ní pan ministr Pilný, poté pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, moji dva předřečníci už řekli to, co jsem chtěla opravdu říci i já prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Adamcovi. Nic jiného asi nemůžeme udělat, než se dopracujeme k tomu, že si tady každý načte pozměňovací návrhy, a opravdu rozhodne hlasování. Měli jsme tady jiné zákony, které měly daleko více pozměňovacích návrhů. Myslím si, že jsme se dopracovali k závěru. Já chápu, že jsou tady rozdílné názory na zaměstnance a jejich práva. Já to všechno beru, ale zbytečně to zdržovat a potřetí, jak už zde bylo řečeno, se vracet ve druhém čtení k zákoníku práce, si myslím, že je opravdu nedůstojné vůči zaměstnancům.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr Pilný. Po něm pan poslanec Adamec. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych se pokusil, protože tady mluvím většinou, nebo snad dokonce vždycky ve jménu logiky a zdravého rozumu. Já o těch pozměňovacích návrzích samozřejmě vím. Byly probírány na hospodářském výboru, který se na to sešel. Tady se už několik hodin tyto pozměňovací návrhy citují. Takže není to pravda, že bych naslepo střílel do něčeho, co tady vůbec nebylo podáno. Ty pozměňovací návrhy důkladně znám a projednával je i hospodářský výbor na své schůzi. Logiku to má. Kdyby toto nebylo, tak bych se prostě nechoval tak, jako se momentálně chovám. Ale s těmi pozměňovacími návrhy jsem seznámen velmi důkladně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP