(16.00 hodin)
(pokračuje Adamec)

Souhlasím s panem ministrem, že potřebujeme flexibilní pracovní právo, je to důležitá součást naší ekonomiky. A co se týká osočování odborů, víte, odbory samozřejmě hájí zájmy zaměstnanců. A můžu si o tom někdy myslet, co chci, nicméně proto ony vznikly. Ale nepodsouval bych jim, že ony tady dělají něco přímo. Kdyby tady neměly poslance, kteří jsou na ně navázáni nebo případně s nimi nekomunikují, nevzali by si jejich názory za své, tak tady odbory v této svébytné Sněmovně nic nezmůžou. To říkám zcela otevřeně. Říkejme, jak to je! Tripartita udělala nějakou předběžnou dohodu a samozřejmě těm různým členům tripartity některé části se nelíbí, tak proto to přenáší do Sněmovny a snaží se to změnit. Já si myslím, že to je legální, s tím se takhle musí počítat. (Upozornění na čas.) Ale co mě zaráží opravdu: je to vládní návrh a vládní ministr je proti!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr Pilný není přítomen, takže s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková, po ní pan poslanec Chalupa, poté pan předseda Kováčik. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, já budu celkem krátká, protože mnohé již bylo řečeno. Chtěla bych také za klub TOP 09 a také za náš expertní tým TOP 09 říci, že našimi výstupy je apel na zpracování strategického směřování země a tomu také přizpůsobit neustále předkládané novely, ať už se to týká zákoníku práce, anebo jsou to neustále další a další novely zákonů o zaměstnanosti. Sedněme si, skutečně najděme shodu jak napříč politickým spektrem, tak mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a v souladu se strategickým směřováním země, které musí být definováno, tak teprve potom se bavme, jak mají být také zpracovány takovéto zákony, jako je zákoník práce nebo zákony o zaměstnanosti.

Mnohé věci se posouvají z oblasti benefitů právě tímto zákoníkem práce do zákonem nařízených povinností pro zaměstnavatele. To považuji za opravdu zbytečné a nevhodné.

Připojuji se k tomu, co již zaznělo, připojuji se k návrhu na zamítnutí. Je to postoj TOP 09. Nebo vrácení garančnímu výboru k novému projednání. A samozřejmě souhlasím také s přerušením projednávání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Zavadil.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já bych jenom v té souvislosti s tím, co tady dneska projednáváme, tak bych chtěl slyšet od předkladatele ujištění o tom, že ten návrh zahrnuje i definice, které jsou obsaženy v tzv. evropské antidiskriminační směrnici, protože pokud si dobře vzpomínám, tak jsme měli výbor pro bezpečnost, kde přišli pánové z vlády, přečetli nám, co ta antidiskriminační směrnice obsahuje, a odešli s tím, že jsme jim to neodhlasovali. Nikdo nevěděl, o co vlastně přesně jde. Já na to upozorňuji z toho důvodu, že sice v této chvíli Česká republika odmítá kvóty, ale chtěl bych vědět, co budeme dělat ve chvíli, až se Česká republika dostane skutečně do situace, kdy nás - a já si to nepřeju, ale ta varianta tady je - kdy nás Evropská unie přinutí k tomu, že přijmeme 20, 50 nebo 100 tisíc migrantů z Afriky, bude tady tento zákoník práce a bude tady tato antidiskriminační směrnice. Jak si s tím poradíme? Protože i ti migranti budou mít právo být zaměstnáni! A jsem zvědav, jak se to bude řešit, protože to tady úplně, mám pocit, že to z toho úplně vypadlo. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Kováčik, po něm pan zpravodaj, po něm paní ministryně. (Dohoda s poslancem Zavadilem.) Pan zpravodaj je džentlmen, dá přednost dámě. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, já tentokrát, ač je mi to docela líto, musím souhlasit s panem kolegou Adamcem. Co to je za vládu, která projedná v řádném procesu návrh zákona, přijde s ním sem do Sněmovny a tady potom jednotliví ministři ten návrh cupují až po návrh na zamítnutí? Já jenom připomínám, a panu kolegovi Adamcovi to nabízím a jeho kolegům z klubu ODS rovněž, že to, co jsme tady říkali o tom, že ta vláda už nic nepřináší pořádného, protože když už sem do Sněmovny s něčím přijde, tak si to obstruuje vzájemně, jednotlivé vládní strany, tak jenom připomínám, že od zítřka budu mít na svém stole na mém místě v Poslanecké sněmovně opět onen seznam poslanců a poslankyň, kteří budou žádat o svolání schůze na vyslovení nedůvěry vládě. Bude to rychlejší proces než toto trápení tady, kdy čím novější ministr, tím více protivládně vystupuje. Děkuji. (Potlesk několika poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní ministryně s faktickou poznámkou. Poté pan zpravodaj s faktickou poznámkou, poté pan ministr Pilný s faktickou poznámkou.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, chci jen reagovat na tu otázku o antidiskriminaci. Ono co se týče těch formulací, které u nás jsou již obsaženy v antidiskriminačním zákoně, tak tam se hovoří o tom, že nikdo nesmí být diskriminován například při přijetí do zaměstnání na základě určitých kritérií. Ale to znamená v praxi to, že samozřejmě jsou i kritéria jiná. Jestli máte nějaké pracovní místo, na které je potřeba nějakou kvalifikaci, určitý druh vzdělání, případně určitý počet let v praxi, tak to je to první. A teprve potom by se dala uplatnit nějaká kritéria, jestli ten člověk je určité národnosti nebo barvy pleti nebo jestli je to muž nebo žena. Takže opravdu musím říci, že tyto obavy svázané s touto novelou zákoníku práce jsou zcela irelevantní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jsem opravdu muž. Nyní pan předseda Zavadil. Prosím, pane poslanče. (Někteří poslanci se baví mezi sebou, ruší vystoupení řečníků.)

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. No, tak samozřejmě že i já jsem byl překvapen tím, že ministr koaliční vlády vystoupil, jak vystoupil. Ale jeden ministr, žádný ministr, to je potřeba si taky říct. Takže vláda působí jako celek, ale na jeho obranu je nutno říct, že tam nebyl v době, kdy se vláda na něčem dohodla, takže asi ani neví, na čem se dohodla, a proto tak možná vystoupil. Tolik snad na jeho obranu.

Ale mně nevadí, když kdokoliv z této Sněmovny bude vystupovat proti jakémukoli... (Odmlka pro hluk, řečník se obrací k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mně to vadí, když se tam baví, ano.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: To mně taky, tak jim dejte přes uši!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já poprosím kolegy, aby se ztišili, nebo je začnu jmenovat a budou, jak říkal pan předseda, navěky ve stenozáznamech. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Takže já zopakuji. Mně nevadí, když kdokoliv zprava, zleva, ze středu bude napadat jakýmkoli způsobem formálním a férovým jakýkoli zákon včetně zákoníku práce. Ale prosím vás, některé věci ani nemůžete vědět, ani nevíte, a vy se k nim stavíte jako k hotovým věcem.

Já začnu tou dohodou. Už jsem to tady říkal jednou. Já jsem účastníkem tripartit od roku 1994, čili skoro od samého počátku. A za celou tu dobu jenom jednou došlo k dohodě. Nikdy nedošlo k žádné dohodě! To vám tady garantuji! Žádná dohoda nebyla. Ani teď nebyla dohoda o tom, že by si nemohly jednotlivé zaměstnavatelské nebo zaměstnanecké svazy lobbovat v parlamentu tak, jak se to dělalo každým tím rokem, kdy se zákoník práce upravoval. Tohle je běžná věc.

Jediná dohoda, která byla tady v tomto parlamentu poslaná sem v roce 2007 za vlády Petra Nečase, kdy jsme všichni zúčastnění podepsali písemně, že takto ta norma bude vypadat, a požádali jsme tento parlament, aby na té normě nic neměnil. Tak to byla jediná dohoda za 20 let. Takže neříkejme tady věci o tom, že je nějaká dohoda. Jestli nějaká dohoda je, pseudodohoda, tak je to o tom, že si řekli: Pošleme ten zákoník tak, jak je, do vlády. To je jediné.

Takže prosím vás jenom k tomuhle jsem chtěl vystoupit a to je všechno. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je všechno, protože váš čas vypršel, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný. Po něm pan předseda Kučera. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP