(15.40 hodin)
(pokračuje Rais)

Další pozměňovací návrh se týká evidence týdenní pracovní doby. Mám ho veden pod číslem 5191. Navrhovatel předpokládá, že bude povinné rozvrhování týdenní pracovní doby a v souladu s tímto rozvrhem bude přidělována zaměstnancům práce, což je naprosto nevhodné do prostředí vysokých škol. Znamená to, lidově řečeno, že nám prostě pevně nadiktují pracovní dobu třeba od osmi do půl páté, a co se děje mezi, na to se nevztahuje zákoník práce. Je to jeden z nejabsurdnějších návrhů, který tady je. Takže na to samozřejmě reaguje reprezentace vysokých škol, Rada vysokých škol, která - a to si tady dovolím citovat usnesení: Rada vysokých škol nesouhlasí s povinností rozvrhovat týdenní pracovní dobu na vysokých školách stanovenou v novele zákoníku práce, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně. Tato povinnost významně administrativně zatíží vysoké školy a je cizorodá akademickému prostředí vysokých škol."

Svým způsobem je to - použiji možná trošku nadnesený pojem - likvidační nástroj pro české vysoké školy a samozřejmě také pro českou vědu. Prostě představa, že akademikovi zakážou, aby v sobotu, v neděli nestudoval (studoval?) nebo neprovozoval (provozoval?) vědu a dělal to jenom v daný konkrétní časový úsek, tak to tady nebylo myslím od založení Karlovy univerzity. To je prostě novinka, která je naprosto podivná.

Tento pozměňovací návrh mám pod číslem 5191 také uložen v informačním systému.

Předposlední pozměňovací návrh pod číslem 5786 se týká opět problematiky home office, kdy podle té novely musíme zjišťovat náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou při výkonu práce. Tyto náklady, a domnívám se, a to je tam ten náš vklad - domnívám se, že tyto náklady by mohly být po předchozí písemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele zahrnuty ve mzdě, platu nebo v odměně z dohody. Prostě jde o to, abychom nemuseli evidovat, kolik elektrické energie spotřebujeme na to, když třeba zapneme počítač. Ty vyznačené změny jsou tedy uvedeny v tomto pozměňovacím návrhu, kdy navrhuji, aby nová úprava home office umožnila zaměstnavateli promítnout náklady na home office přímo do mzdy, platu nebo odměny z dohody, pokud se na tom předem písemně zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli.

Poslední pozměňovací návrh, který mám pod číslem 5888, se týká doručování písemností. Je to spíš technické zpřesnění toho, co navrhovatel zamýšlel. Navrhovatel v podstatě hovoří rozumně, že písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Není-li možno doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací. Tady jde v podstatě o jakési zpřesnění, aby bylo zřejmé, jakým způsobem je ta komunikace v doručování písemností.

Omlouvám se za to, že jsem vás tak dlouho zdržoval, ale je to osm pozměňovacích návrhů, přičemž u řady z nich se v podstatě snažím zpřesnit ty věci, které navrhovatel možná v dobré víře předložil, ale nešikovně je napsal do novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde dvě faktické poznámky. Jednu od pana poslance Karla Fiedlera, jednu od pana ministra Ivana Pilného. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Když se dívám na tabuli, tak vidím, že někteří poslanci jsou napsáni i dvakrát do podrobné diskuze. Asi tedy omylem, ale nevadí. Dnešní jednání bude určitě dlouhé, a když už Poslanecká sněmovna vyjádřila tu vůli dneska zařadit některé body, tak si dovolím navrhnout, abychom dnes jednali po 19. a 21. hodině pouze o pevně zařazených bodech, tak abychom ty body, které byly navrženy jako pevně zařazené, projednali. Abychom tedy ukázali, že to nebyla švejkovina, že se odhlasovalo zařazení bodu 194, ale abychom se podívali, jak to opravdu Poslanecká sněmovna myslela vážně s tou vůlí zdanit korunové dluhopisy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás jenom upozorním, pane poslanče, že tento návrh na prodloužení jednací doby mohou podat pouze dva poslanecké kluby podle jednacího řádu. (Poslanec Fiedler hledá podporu u poslanců ostatních poslaneckých klubů. K návrhu se nikdo nepřipojil.)

Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Pilný. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, už jsem svoje námitky k tomu zákoníku práce tady vyjadřoval jako předseda hospodářského výboru a teď se k němu musím připojit i jako ministr financí. Ekonomika musí nějakým způsobem fungovat a nelze do ní házet stále vidle. Už takhle máme velké problémy. Chybí nám 120 tisíc míst, která nejsou naplněna. Mohl bych pokračovat dál. To, co se stalo, je to, že na tripartitě byla dohodnuta nějaká kostra zákoníku práce. Na to se navalilo velké množství pozměňovacích návrhů, z nichž některé možná i jdou správným směrem, ale řada z nich způsobí víc škody, než užitku.

Nemíním tady rozvíjet diskuzi, která tady byla minule. To znamená, že zaměstnavatelé vlastně mohou být rádi, že mají zaměstnance. Myslím, že to platí i naopak. A podmínkou pro fungování ekonomiky zdaleka není jenom korektní a správný výběr daní, jako to dělal můj předchůdce, ale i další věci. Z toho důvodu navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za luxusní dodržení času. Jenom vteřinku přečtu omluvu paní poslankyně Květy Matušovské, která se omlouvá s dnešního dne od 16.00 do konce jednacího dne z osobního důvodu a paní poslankyně Jana Hnyková ruší svoji omluvu, je přítomna, už si to vyřídila.

Nyní s přednostním právem pan předseda Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Těší mě, že současný pan ministr financí vykonává i část té opoziční práce. Takže naše úloha jako opozice je tím jednodušší a za to mu velmi děkuju. Nicméně dovolte mi, abych i já řekl část stanoviska, které má klub TOP 09 už dlouhodobě k tomuto zákonu, a samozřejmě s tím, že navrhnu i některé další postupy.

Jak jistě víte, vláda zde předkládá novelu zákoníku práce, kde deklaruje cíl zpružnit trh práce. TOP 09 už od samého začátku popírá, že by tento návrh i přes ten deklarovaný cíl šel správným směrem. Naopak jde přímo opačným směrem. To znamená, že trh práce se nezpružní, ale přesně naopak. Na tom se shodují i zaměstnavatelé, a to ať už ti velcí, které zastupuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky, nebo i ti menší, kteří jsou zastoupeni v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Proti přijetí novely zákoníku práce v této podobě, jak ji Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá, vystupuje, pokud vím, i Hospodářská komora.***
Přihlásit/registrovat se do ISP