(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1019/2.

Nyní poprosím paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je zpravodajkou rozpočtového výboru, aby nás informovala o projednání návrhu... Vzhledem k tomu, že paní kolegyni v tuto chvíli nevidím v sále, tak prosím, zda by se případně slova ujal v rámci druhého čtení jiný zpravodaj z rozpočtového výboru, abychom mohli pokračovat v projednání. Jinak bych byl zřejmě nucen tento bod přerušit. Nevidím ani pana předsedu klubu KSČM.

Dobře. Je 15.10, přerušuji jednání Sněmovny do 15.15. Do té doby snad získáme nějakého zpravodaje.

 

(Jednání bylo přerušeno od 15.11 do 15.15 hodin.)

 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, budeme pokračovat. Než dám slovo zastupující zpravodajce, požádal mě pan poslanec Benešík, jestli by se mohl vyjádřit k hlasování.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stává se mi to jednou za tři a půl roku, nikdy se mi to nestalo. Vím, že nemohu zpochybnit hlasování, protože už uběhla nějaká doba od hlasování o novele zákona o zpravodajských službách, ale nicméně při hlasování 278 mám uvedeno na sjetině, že jsem hlasoval pro tento pozměňovací návrh, ale já jsem evidentně hlasoval ne. Nemohu zpochybnit hlasování, ale aspoň pro stenozáznam bych chtěl, aby to bylo takto uvedeno.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní ještě krátce jedna omluva. Pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá mezi 14.30 a 19.00 z důvodů pracovních.

Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s projednáním návrhu v rozpočtovém výboru.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vážený kolego předsedající, já si dovolím vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze ze dne 19. května 2017.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů Václava Votavy, zpravodajské zprávě poslankyně Miloslavy Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1019, schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, tudíž končím obecnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dolejš, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Jak jsem již avizoval, dovolte, abych se nyní přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6421. Týká se to - abych to nemusel celé reprodukovat - oné povinnosti ověřit výroční zprávu fondu nezávislým auditorem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě.

Jenom abychom si to vyjasnili - je váš návrh řádně vložen do systému? Mám tu připomínku z legislativy. Ještě jednou číslo prosím. Jak je to komplikované? Že bychom to raději načetli ústně?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ještě jednou - protože jsem si před chvilkou to číslo opisoval - 6421.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Jestli je ten pozměňovací návrh stručný, jestli byste ho raději přečetl ústně do protokolu, a měli bychom tu situaci vyřešenou, protože ten pozměňovací návrh není zřejmě v tuto chvilku v systému vidět. Vždy připraven. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP