(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Tím jsme vyčerpali rozpravu k této věci. Pan předseda volební komise nám řekne, jak se bude postupovat. Prosím, pane předsedo. (V sále je obrovský neklid a hluk!) A klid prosím! Ať slyšíte jednotlivé kroky, které budeme dělat při volbě. Jde o volbu veřejnou.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Chtěl jsem ještě říct několik vět v rozpravě, abych nebyl nařčen, že zneužívám svoji pozici předsedy volební komise. Pokud budete souhlasit, musím reagovat, protože jsem byl několikrát nařčen ať na mikrofon, nebo mimo mikrofon, že to nějakým způsobem ohýbám, nebo k tomu nepřistupuji férově.

Chci říct jedinou věc. Jakkoliv mohu emoce u tohoto bodu chápat, za volební komisi a za mě jako předsedu je přece ten příběh jednoduchý. I kolegyně Zelienková a kolegové z opozice to vědí. Do stálé delegace při Radě Evropy je jasně dáno, jasně řečeno, že národní parlamenty vysílají své členy, takže zastoupení členů za jednotlivé strany odpovídá poměrným zastoupením výsledků voleb. Historicky, tedy po posledních volbách, v této delegaci mělo hnutí ANO nárok na dvě pozice, TOP 09 potom zaokrouhleně na jednu pozici a dnes je to opačně. Nic víc, nic míň prosím za tím nehledejme. A tím chci apelovat i na vás ostatní.

Pochopitelně Michal Kučera tady reagoval na mě, nebo na hnutí ANO, proč neodvolalo poslance Karla Turečka, nebo že v tom volební komise měla něco dělat. Ten příběh je naprosto stejný. Pokud to, kolegové, takto vidíte, je možné při změně v orgánech Poslanecké sněmovny ve lhůtě normálně navrhnout stejný bod, tedy návrh na odvolání. My ho v komisi posoudíme, přijmeme a bude se tady o tom hlasovat. V tom přece není žádný problém. Ale prosím pochopte, že volební komise nemůže být v tomto bodě tím aktivním, nebo tím, kdo to bude iniciovat. To jste vy, zástupci jednotlivých klubů.

A poslední reakce na to, jestli hnutí ANO navrhne, nebo nenavrhne dalšího případného kandidáta, pokud to bude odhlasováno, teď zase mluvím za volební komisi, každou schůzi, to znamená teď i tu červencovou, která začíná za tři týdny, zařazujeme bod změny v orgánech, opět bude zařazen a tam se s tím můžeme vypořádat. Tolik za volební komisi než za mě jako poslance Kolovratníka.

A nyní tedy hlasování. Reflektuji návrh pana poslance Stanjury, to znamená, že budeme hlasovat ve čtyřech krocích.

První hlasování bude návrh na rezignaci Romana Kubíčka v kontrolním výboru, poté jsou navržena dvě samostatná hlasování o nominacích: Roman Kubíček do hospodářského výboru po Ivanu Pilném a nově Andrej Babiš do kontrolního výboru. Čtvrté hlasování by byl onen diskutovaný návrh na odvolání Kristýny Zelienkové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise i za připomenutí jednoho z demokratických principů výstavby Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Kolegovi Laudátovi nemohu dát slovo, protože jsem uzavřel rozpravu k tomuto bodu a už máme proceduru hlasování, jak ji přednesl předseda volební komise, teď jsou volby a nominace Poslanecké sněmovny.

Nyní rezignace Romana Kubíčka v kontrolním výboru. Všechny vás na požadavek z plénu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o potvrzení rezignace pana poslance Romana Kubíčka.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 288, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 129 pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní nominace, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: První hlasování je nominace Romana Kubíčka do hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 289 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 132 poslanců pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní druhá nominace a je to nominace Andreje Babiše do kontrolního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 290. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 135 pro 94, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na odvolání ze stálé delegace.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 291, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 291. Z přítomných 133 pro 72, proti 33. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s bodem 352.

 

Zahajuji bod

353.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti
s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení
nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány
k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Dávám slovo panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi. Usnesení volební komise máte od 6. června na stolech. Je to usnesení 172. Pane předsedo, váš komentář.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já se omezím na nejnutnější konstatování.

Sněmovna komisi ustavila svým usnesením č. 1678 24. května. Zopakuji, že jsme se rozhodli, že v ní každý poslanecký klub bude mít jednoho zástupce. V souladu s tímto jsem vyhlásil lhůtu do 5. června, jak již bylo řečeno. Na volební komisi jsme konstatovali, že vše je v souladu a politické kluby nominovaly v souladu s usnesením vždy po jednom členovi. Návrh máte k dispozici. Pro stenozáznam ho rychle zopakuji: ODS navrhuje Marka Bendu, KDU-ČSL Petra Kudelu, sociální demokracie Lukáše Pletichu, TOP 09 a Starostové Martina Plíška, Úsvit Jiřího Štětinu, ANO Radka Vondráčka a KSČM Josefa Zahradníka. (Předsedající opravuje: Zahradníčka.) Omlouvám se.

Volební komise navrhuje volbu členů provést veřejně en bloc jedním hlasováním celý seznam, jak jsem ho přečetl, pokud nebude nějaký jiný návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Ptám se, jestli je jiný návrh na volbu. Myslím, že je dohoda poslaneckých klubů, že každý klub jednoho člena. Je logický, můžeme tedy hlasovat en bloc o všech.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 292, až uzavřu rozpravu, pokud se nikdo nehlásí. Je tomu tak, rozpravu jsem ukončil, a můžeme tedy hlasovat o návrhu v hlasování pořadové číslo 292. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 135 pro 127, proti 2. Návrh byl přijat. Komise byla ustavena.

 

Prosím, pane předsedo, pravděpodobně vyhlásíte termín na nominaci na předsedu komise, aby se tím mohly kluby zabývat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já možná u termínu počkám. Lze to stihnout v tomto týdnu, musel by ten termín být vyhlášen buď do dnešního večera, nebo do zítřka, aby mohla volební komise návrh přijmout. Hlasování by ale muselo být v pátek, kdy jsou třetí čtení. Potřebuji diskutovat s předsedy klubů, jestli chtějí volbu provést v pátek. Takže prosím v tuto chvíli ještě ne. Slibuji, že ve 14.30, až budu oznamovat výsledky voleb, tak bych Sněmovnu seznámil s dalším postupem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My tu debatu máme za sebou. Měli jsme ji v úterý na grémiu za účasti zástupců všech politických stran a byla domluva, že by lhůta byla vyhlášena do dneška do 19. hodiny. Potom se může ten bod zařadit na pátek, pak během zítřka jenom dohoda, který bod to v pátek bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Necháme tedy na předsedovi volební komise, aby to vyhlásil ve 14.30, bude to jeho rozhodnutí, ale bylo potřeba se o tom dohodnout hned. Tím můžeme ukončit bod 353, protože členové vyšetřovací komise byli zvoleni.

 

Budeme pokračovat, pane předsedo, bodem

354.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. To jsou čtyři body, které jsou připraveny k tajné volbě. Jak jsem slíbil, velmi rychle. První z nich je bod 354 - Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.

V této radě 8. června končí funkční období třem členům rady. V souladu s tím předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil lhůtu už 23. února, běžela do 10. 3., a podle zákona o Českém rozhlase o této nominaci nejdříve v prvním kole rozhoduje volební výbor Sněmovny, který tak provedl, a ze všech návrhů, které Sněmovna obdržela, zúžil ten počet na trojnásobek neobsazených míst, to znamená na devět kandidátů. My tedy dnes budeme vybírat z devíti kandidátů, tak jak to volební výbor předložil volební komisi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP