(13.00 hodin)

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já teď nebudu řešit bývalou paní kolegyni ani sebe, ale ani klub. Já bych chtěl jenom říct, abychom se tady všichni zamysleli. Alespoň si to užijeme posledních pár měsíců, co tu budeme společně. A teď je názorně vidět, teď vážně. Vidíte? Je krásně vidět, když na obci jdete do voleb, někdo vás zradí, pobíhá tam. Na kraji jdete do voleb, pak vás někdo zradí, tu myšlenku, nebo se mu nelíbíte, pobíhá někde jinde po klubech. A teď to tady vidíte ve Sněmovně. Něco se nelíbí panu Kučerovi, něco se nelíbí paní Zelienkové, něco mně. A kladu vám všem na srdce, kteří tu budete i do budoucna, zamyslet se nad tím, že když člověk opustí ten klub, tu stranu nebo hnutí, za které kandidoval, ať tedy platí to, že vrátí mandát. Anebo, prosím vás, teď to řeknu ošklivě, ale buď se tedy podřídí většině toho klubu, za který kandidoval, ať tady hlavně potom nepobíháme. Víte, já to pobíhání pozoruji celý svůj život, teď jsem do toho i spadl. Já vím, že se může třeba splést v kolezích. Ale já si myslím, že když už není spokojený s tou stranou nebo hnutím, ať vrátí mandát, opustí Sněmovnu a ať ta parta funguje, jak je. A tyhle všechny věci zmizí. Ale myslím na úrovni jak komunálního, krajského, tak i toho parlamentního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek. O přeběhlictví já bych mohl hovořit, navrhoval jsem ho několikrát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jenom jednu technickou nebo dvě technické věty v odpovědi na ten dotaz, že hnutí ANO nenavrhuje kandidáta. My máme kandidáta kolegu Šrámka, ale má přece logiku navrhnout kandidáta na uvolněné místo, nikoliv na místo, které je obsazeno. A to místo dneska je obsazeno. A my jako klub hnutí ANO navrhujeme odvolat Kristýnu Zelienkovou z Rady Evropy, protože jsme ji tam nominovali a už není členem našeho klubu. Proto navrhujeme tuto výměnu. Ale nemá smysl navrhovat kolegu Šrámka, když to místo je obsazeno a nevíme, jak dopadne hlasování ve Sněmovně. To je první věta technická.

A druhá technická věta je, že Karel Tureček, který byl členem Topky a byl v zemědělském výboru místopředsedou, tak v momentě, kdy přešel k nám, jsme okamžitě situaci řešili, Karel odstoupil ze své funkce a zvolili jsme Herberta Paveru místopředsedou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Koubek. Kolegu Foldynu upozorňuji, že už ho několik kolegů předběhlo elektronickou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi hnutí ANO za zodpovězení mého dotazu.

A vaším prostřednictvím k panu poslanci Schwarzovi. Pokud se nemýlím, vy jste členem ústavněprávního výboru. Bronislave, nechceš si už tu Ústavu konečně přečíst, aby ses dozvěděl, jak je to s tím mandátem? (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně Zelienková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já opravdu jsem se nezpronevěřila étosu a původní myšlence ANO. Já opravdu ne. Jste to vy. A protože vy jste se od ní odklonili, tak já jsem se rozhodla od vás odejít. A rozhodně nejsem žádný přeběhlík, protože většinou přeběhlíci utíkají za lepším, že? Já jsem se rozhodla podpořit klub TOP 09, který opravdu nemá takové preference jako ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plzák nyní s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Já řeknu jenom krátce. Ke kolegovi Laudátovi. Tady bylo řečeno, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě. V podstatě se ta slova mohou vykládat tak, že je úplně jedno, kdo v tom výboru bude. To můžeme vybrat lidi, kteří umí nejlépe jazyky, a poslat je tam. Ale já si nemyslím, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě. Já si myslím, že Evropa je teď za scestí a nevíme, jestli půjde směrem k větší federalizaci, nebo principu subsidiarity. A já si myslím, že náš klub nemá stejný názor jako klub TOP 09 na tyto věci. Takže není jedno, kdo tam bude. A myslím si, že paní kolegyně Zelienková je zrovna ten člověk, který se absolutně rozcházel s principy našeho klubu, jak chceme postupovat dál v Evropě. Rozcházel se s názory na přijetí migrantů. Byla jediná z našeho klubu, kdo by přijímal migranty neomezeně, atd. Absolutně se rozcházel. A našla dobré místo v klubu TOP 09. Já to chápu. Tam možná myšlenkově více souzní. Ale my potřebujeme, aby tam šel člověk, který bude zastávat názory našeho klubu. Proto chceme tu výměnu. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve přirovnání ze světa sportu. Když se trejdují hráči, je to docela normální. Tady si vytrejdovaly kluby ANO a TOP 09 jednoho poslance či poslankyni, ale normální součástí trejdu je, že se berou jejich finanční nároky a ostatní bonusy ze smluv. To jen tak mimochodem. A protože neplní ani jedna strana, že by převzala všechny náklady, tak jsme v takové situaci my ostatní.

Ale já jsem se přihlásil, a to mě fakt zaujalo a nedá mi to - paní poslankyně Zelienková řekla, a já nemám důvod jejím slovům nevěřit, že ona nadále plní původní ideály hnutí ANO 2011, a to v dresu TOP 09. To je docela hezké. (Potlesk a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já vás vyzývám, abychom ten bod vyřadili, myslím konkrétně ty položky, kde je spor. Myslím si, že asi zřejmě nedošlo - neptal jsem se předsedy Kučery - k jakémukoli jednání o těchto personálních změnách. Samozřejmě máte právo navrhovat cokoli, ale místa v orgánech, funkce a další, to byl výsledek jakéhosi kompromisu, nějakého dohadování se po volbách. Nemá smysl podle mého to dneska řešit.

A nevím - směrem k panu kolegovi Plzákovi - kolikrát ještě tam někdo bude tak výrazně cestovat a ovlivňovat to, abyste vy tam mohli prosadit svoji politiku. Přitom mi tedy zjevně není jasné, za jaký provaz celé hnutí ANO vlastně táhne, jestli jste vůbec pravicové hnutí, levicové hnutí, každý den říkáte něco jiného. Takže mi to není jasné.

A myslím si, že pan poslanec Babiš by měl nastoupit buď do rozpočtového výboru, aby svého nástupce slyšel, v jak tristním stavu jsou veřejné finance - dneska na ranním zasedání rozpočtového výboru to bylo naprosto jednoznačné a bylo to poprvé, kdy jsem v tomto volebním období plně souhlasil s ministrem financí, přiznám se -, anebo do hospodářského jako výměnu, aby viděl, kam vede politika této vlády. Také by se možná ledasco poučil a možná potom by snil i o něčem jiném a možná trochu i přízemnějším, než o čem sní na billboardech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já konstatuji jako předsedající, že dodržím podmínku, která byla domluvena v úterý, tzn. že provedeme volby. A věřím, že pan kolega Laudát nemyslel vážně návrh na vyřazení tohoto bodu, protože já bych musel nechat hlasovat dvakrát, že vznikly podmínky... Proto to beru jako řečnický obrat.

Takže můžeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan kolega Fiedler se hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Opravdu jen velmi krátce. Několikrát tady zaznělo zastupování zájmů této Poslanecké sněmovny v Radě Evropy a vůči Evropě. No, asi byste potom, kolegové, museli vyměnit i některé vaše europoslance, což já vím, že není reálné. Ať se na mě nezlobí zase kolegové z ANO, když tady říkají, jak se hlasuje o tom... Vzpomeňte si, jak hlasovali ti vaši europoslanci v europarlamentu. Ale ať jsem spravedlivý, netýká se to jen ANO, týká se to i poslanců za TOP 09.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Zelienková, ještě další faktická poznámka. Pak, protože nejsou elektronické přihlášky, se dostane na přihlášeného k faktické poznámce i kolegu Foldynu. (Vzdává to.) Ten to vzdal. Dobře udělal. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Plzákovi. Vy opravdu nevíte, o čem je práce v Radě Evropy, a nerozumíte problematice Evropské unie vůbec! (Smích zejména mezi poslanci ANO.) Rada Evropy je o lidských právech, o demokratických principech a o hodnotách. A to se bohužel v ANO vůbec neřeší.

A co se týče migrantů, tak jsem nebyla pro přijímání neomezeného počtu migrantů. Nikdy! Znovu to zdůrazňuji. (Šum v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP