(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A paní kolegyně Helena Válková v tuto chvíli s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, pane předsedající, jenom s faktickou poznámkou. Já jsem velmi ráda, že můj předřečník pan poslanec Benda tu otevřeně sám řekl, že je to komplikace. My dobře víme, že bohužel nemáme nový trestní řád, že ten stávající je už sám o sobě dosti složitý a komplikovaný, a tohle je další nesystémová změna. Takže já jako někdo, kdo zná trestní řád relativně dobře, se bráním jakýmkoli ad hoc zásahům nesystémové povahy a před tímto pozměňovacím návrhem z tohoto důvodu varuji. Nemluvím tedy už o tom by-effectu, že tím říkáme, jak tady už naznačil pan poslanec Ondráček vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že tím vyjadřujeme určitou nedůvěru vůči státním zástupcům nižších složek státních zastupitelství. Takže to bych také nerada evokovala, tento dojem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy ve třetím čtení. Nikdo, takže můžu rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan předseda vlády ne, pan kolega Klučka také ne a kolega Tejc je myslím dnes omluven, to byl zpravodaj ústavněprávního výboru.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem výboru, a o totéž požádám předsedu vlády. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Navrhnu vám tedy v souladu s usnesením garančního výboru proceduru hlasování. Za prvé hlasovat o legislativně technických a dalších úpravách, které ovšem nebyly v rozpravě předneseny, takže to nebudeme naplňovat. Druhé hlasování - pozměňovací návrh A1, třetí - pozměňovací návrh A2, čtvrté - pozměňovací návrh B1, páté - B2, šesté - pozměňovací návrh C1, sedmé hlasování - pozměňovací návrh C2 s tím, že C2 je nehlasovatelný v případě přijetí C1. Osmé hlasování - celý pozměňovací návrh C3 s výjimkou C3.5 s tím, že C3 je nehlasovatelné v případě přijetí C1 nebo C2. Deváté hlasování - samostatný pozměňovací návrh C3.5, o tomto návrhu lze hlasovat, pouze pokud byly přijaty ostatní pozměňovací návrhy C3 z předchozího hlasování, jinak je návrh C3.5 nehlasovatelný. Desáté hlasování - pozměňovací návrhy en bloc D1 až D4. Jedenácté hlasování je o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo výhradu k navržené proceduře? Nikoho nevidím.

 

Proceduru necháme schválit v hlasování číslo 277, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 146 pro 122, proti nikdo. Procedura je schválená.

 

Začneme hlasováním o A1, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Takže hlasování o pozměňovacím návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Moment, moment, pan poslanec Korte se hlásí pravděpodobně k proceduře.

 

Poslanec Daniel Korte: Já se omlouvám, domníval jsem se, že mám vadné hlasovací zařízení, protože se mi nepodařilo přihlásit, ale je to tím, že jsem se tady zapomněl odhlásit, tudíž jsem se podle záznamu v tom minulém hlasování zdržel. Nezpochybňuji to hlasování, uvádím to pouze pro zápis. Mou vůlí bylo hlasovat ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, čili pro stenozáznam máme vyjádření pana poslance Korteho. A vrátíme se tedy k hlasování A1, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Pozměňovací návrh A1, vypuštění slova "bezpečnost", ve stručnosti. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády? (Stanovisko neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 278 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 ze 150 přítomných pro 78, proti 42. Návrh byl přijat. Můžeme další hlasování, A2.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Takže pozměňovací návrh A2, vložení nového bodu, kdy § 14 bude znít: "Poslanecká sněmovna je o činnosti zpravodajských služeb informovaná vládou prostřednictvím svých pro účely kontroly zpravodajských služeb zřízených zvláštních kontrolních orgánů." Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 279 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 155 poslanců pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Pozměňovací návrh B1 paní kolegyně Lorencové, kdy se zabývá tím, kdo může nebo nemůže být členem kontrolního orgánu. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády? (Stanovisko je rovněž negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 280. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 156 pro 31 poslanec, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, B2.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Pozměňovací návrh B2 týkající se povinnosti zpracovávat po skončení pololetí zprávu o činnosti vládě. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Stanovisko rovněž negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 281. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 156 pro 1, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Šestý návrh, tedy C1.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Takže návrh kolegy Bendy C1. Jde o změnu trestního řádu, která už tady byla komunikována. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 282. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 157 pro 65, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Takže další hlasování je pozměňovací návrh C2, který je možné hlasovat, protože C1 nebyl přijat. Je to alternativa změny trestního řádu. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 283 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 283 z přítomných 157 pro 65, proti 65. Návrh také nebyl přijat.

 

Budeme mít hlasování C3, protože C1 a C2 nebylo přijato.***
Přihlásit/registrovat se do ISP