(11.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Já jsem jenom měl zprávu skutečně do poslední doby, že to lze přes ten zjišťovák udělat. Proto jsem tomu nebránil. Ale nechci s tím teď zdržovat. V každém případě my intenzivně pracujeme na tom, abychom to zvládli v co nejkratší době, s panem ministrem jsem na tom domluven. Velmi mě to mrzí, ale nelhal jsem, to vám mohu říct. Nelhal jsem ani vám, ani nikomu. Byl jsem přesvědčen, že ta akce takto půjde udělat, a pouze zjevně jsem v tu chvíli neměl informace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásíte se, pane předsedo Stanjuro, s přednostním právem? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli pan ministr nelhal a jenom měl špatné informace, tak to se omlouvám za ten silný výraz. Mluvil jsem o tom, že jste říkal, že ta stavba bude uvedena nařízením vlády. A není. A to je věc, kterou mohla rozhodnout česká vláda. Mohla. Nevím, jestli jste vy osobně navrhl na vládě, jestli jste za to bojoval a kdo vás přehlasoval, abyste splnil ten slib, který jste dal nám před projednáním toho minulého tisku. Já to skutečně nevím. A připadá mi, a to se na mě fakt nezlobte, pane ministře, pokrytecké po 12 měsících ničeho přijít sem a říct: Ale teď na tom pracujeme. Fakt mě to štve. A s tím ministrem Ťokem, který za to může, to máte pravdu, jeho ministerstvo za to může, to jsem říkal v tom vystoupení, že Ministerstvo dopravy zvolilo naprosto chybný postup. Pan ministr Ťok říká, jak ušetří čas, sami vidíme, jaká je realita. Tehdy jsem ho upozorňoval, že žádný čas neušetří, že ho ztratí.

A dodneška jste mi neodpověděl, pane ministře. Já to sice můžu nechat na interpelace, ale tady je mnohem víc lidí, ta debata je mnohem živější a zajímavější. Proč jste tu stavbu nezařadili do nařízení vlády, ať už toho původního - a rozumím tomu argumentu, že jste to nechtěli ohrozit. Proč jste neudělali druhé nařízení vlády? Ten zákon neříká, že to můžete dělat jednou a dost. Nic jste v tom neudělali. Vás to štve - a co potom nás, kteří tam žijeme? Nebudeme se předhánět v tom, kdo tady řekne ostřejší výraz. To je naprosté selhání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, jestli zpravodajové chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Nevidím zájem. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Seznámím vás s procedurou, která byla odsouhlasena na garančním výboru, kdy garanční výbor doporučil, aby se nejprve hlasovaly en bloc návrhy pod písmenem A, což jsou -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Požádán ctěnou sněmovnu o ztišení, abych rozuměl, jakým způsobem bude probíhat procedura. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Takže návrh výboru pro životní prostředí jako garančního výboru zní, že nejprve by se měly hlasovat en bloc návrhy pod písmeny A. Jsou to návrhy výboru pro životní prostředí, se kterými se výbor ztotožnil. Jako další by potom byl hlasován blok bodu B, což jsou pozměňovací návrhy z hospodářského výboru, a tyto by se hlasovaly jednotlivě. Je to celkem osm návrhů. Potom by byl jako číslo devět hlasován pozměňovací návrh kolegyně Pěnčíkové pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jenom pro pořádek. Já mám pod písmenem B návrhy jedna až sedm, ne jedna až osm.

 

Poslanec Václav Zemek: Pardon, to bylo hlasování. Je to sedm, ano. Jedna až sedm.

Dále bychom hlasovali návrhy pana kolegy Zahradníka D1 a D2, potom návrhy kolegy Zahradníka D3 až D7 a na závěr o zákonu jako celku. Takový je návrh z výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pan poslanec k proceduře hlasování.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, kolegové a kolegyně, vážená vládo, vážený pane místopředsedo. Jenom malý doplněk k návrhu, který jste zde slyšeli, procedury hlasování. Chtěl bych požádat o samostatné hlasování o bodu A18. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Samostatně A18. Má někdo další návrh k proceduře hlasování? Není tomu tak. Nejprve tedy dáme hlasovat o protinávrhu a ten zní tak, jak přednesl pan zpravodaj, vyjma bodu A18, který bychom hlasovali samostatně. Eviduji žádost na odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o proceduře hlasování, tak jak byl přednesen v protinávrhu. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 258. Přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 153. Tento návrh procedury byl přijat.

 

A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás nyní tou procedurou provedl a k jednotlivým pozměňovacím návrhům říkal stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Takže nejprve budeme hlasovat body A1 až A26 s výjimkou bodu A18. Zde je stanovisko garančního výboru kladné a doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je... Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem nepožádal pana ministra o stanovisko k tomuto bodu. Takže stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 260. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S těmito návrhy byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní budeme samostatně hlasovat bod A18. Zde je stanovisko výboru kladné, protože to bylo v rámci toho bloku pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 261. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 78. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále hlasujeme návrh B1, což je jeden z pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a týká se vlastně výjimek stanoviska EIA, které může udělit vláda. Stanovisko výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 262. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti 2. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále budeme hlasovat B2, což se týká prodloužení lhůty na zpracování posudků. Zde je stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti 3. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále budeme hlasovat B3, kde se to opět týká posudku. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 264. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 6. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP