(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

291.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Václav Zemek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1003/5, který byl doručen dne 17. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1003/6.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Je tomu tak. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, především gratuluji k zvířátkům, k minulému hlasování. Myslím, že je to cesta správným směrem.

A teď opravdu jenom velmi stručně, protože čas velmi pokročil. Chtěl bych jenom připomenout, že se v tomto případě jedná o transpoziční novelu zákonu EIA -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane vicepremiére, že vám vstupuji do vašeho projevu. Ale skutečně, kolegyně a kolegové, žádám vás o ztišení. Prosím pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Je to ostuda, kolegyně a kolegové. Jsou to zajímavé věci. A to koneckonců uvidíte za chvilku při hlasování.

Nebudu opravdu zdržovat. Chci jenom připomenout, že jakkoliv se jedná o transpoziční novelu, velmi důležitou, protože víme o těch minulých novelách, jak zásadní to bylo z pohledu schvalování řady dopravních projektů, tak se podařilo, myslím si, že velmi vhodně, do toho doplnit celou řadu dalších zjednodušení a zrychlení z pohledu stavebního řízení. Ať už se jedná o změnu koncepce takzvaných podlimitních záměrů. Což by mělo znamenat, že víc jak 1 700 záměrů průměrně ročně v České republice nebude muset být vůbec posuzováno v rámci podlimitních záměrů.

Je tady celá řada úprav, které si myslím, že jdou vstříc tomu, co jste tady, řada z vás, oprávněně chtěli, abychom se pokusili najít vhodné kompromisy. Myslím, že jsme je našli. Z pohledu pozměňovacích návrhů - já se k nim pak vyjádřím v rámci hlasování. Ale chci říct, že jsme se i v rámci navržených pozměňovacích návrhů snažili v maximální míře vyjít vstříc těm rozumným. V některých případech ovšem máme názor stále nesouhlasný, protože si myslíme, že by bylo velmi komplikované je sladit s příslušnou evropskou směrnicí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvu. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner.

Otevírám tedy rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Ale předtím se ještě s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr, dnes pan vicepremiér, mi možná odpoví lépe, kolikátá novela toho zákona to už v tomto volebním období je. Minimálně třetí. A já chci upřít vaši pozornost k té minulé, pane ministře. Dneska máme 7. června. 29. června uplyne rok, to je dvanáct měsíců od projednávání minulé novely EIA, sněmovní tisk 843. Tehdy ho vláda předložila v návrhu na zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2. My jsme tady o patro níž měli politické jednání. V čele stolu seděli ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Dan Ťok. Požádali opozici, nejen aby to neblokovala, ale aby to aktivně podpořila.

A můj klíčový dotaz zněl k jedné z těch staveb, která se jmenuje Prodloužená Rudná. Myslím, že všichni poslanci z Moravskoslezského kraje přesně vědí, o čem mluvím. Dostal jsem ubezpečení, že ten nový nástroj, nařízení vlády, bude využit pro všech deset staveb. Přestože jsem vyjádřil jisté pochybnosti, zda je Prodloužená Rudná v síti TEN-T, nebo není. "Máme to v Bruselu rozjednané, pane předsedo. Dávám vám na to slovo." Jaký je výsledek? Nic! Pan ministr obelhal mě, všechny poslance Moravskoslezského kraje a v zásadě všechny občany Moravskoslezského kraje.

Vláda vydala podle této novely nařízení vlády, kde bylo devět staveb z deseti a na Prodlouženou Rudnou se pozapomnělo. Respektive důvod byl ten samý, na který jsem se ptal. Že je to problematické, že nám to Brusel asi neuzná, že TEN a TEN-T. Přitom mi bylo řečeno před projednáváním minulé novely před třiceti svědky - to nebylo žádné jednání mezi čtyřma očima - že je to v pořádku, že je to vyjednané.

Tehdy, když to nařízení vlády bylo vydáno, tak oficiálním argumentem bylo, abychom tou jednou neohrozili těch devět. Říkám, tomu rozumím. Vydejte druhé nařízení vlády. Pokud to někdo z různých důvodů shodí, neohrozíme těch devět. Nic! Ministerstvo dopravy, především Ministerstvo dopravy zvolilo chybný postup. Opakovaně říkám - chybný postup. Prý abychom ušetřili čas! A po roce jsme v bodě nula. Ta stavba se nepohnula ani o milimetr! Ani o jeden den se nepřiblížila realizace stavby. Jedná se o čtyřistametrový úsek. Na tu stavbu čekají desetitisíce občanů Ostravy-Poruby a mnoha dalších. Je to klíčová stavba, která propojuje západ našeho kraje směrem do krajského města. Nic!

Minulý týden, nebo tento týden, teď nevím, Ministerstvo životního prostředí vydalo neuvěřitelnou tiskovou zprávu, kdy si našlo univerzálního viníka - a může za to ŘSD. No nemůže, pane ministře. Nemůže. Mám k tomu tolik podkladů, tolik mailové korespondence, tolik dopisů. Může za to Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Ale pro ministry je samozřejmě mnohem jednodušší říct "to ta naše investorská organizace". A dneska zase slyšíme "nová novela, nové zjednodušení".

Pane ministře, nemluvil jste pravdu. Alespoň se omluvte. Vzpomeňte si, jak to tam bylo. Teď je skoro jedno, co řeknete, protože efekt je jasný. Po dvanácti měsících nic. Začínáme z bodu nula. Teď jste rozhodli, že je potřeba velká EIA. Přišli jste na to, že to není silnice první třídy, ale silnice pro motorová vozidla. To my v tom kraji víme asi deset let. To je hrozná novinka pro centrální orgány. Posun ani o jeden milimetr.

Potom jsme byli společně i s panem premiérem - a jsem vás pochválil za ty materiály, vládu jako celek - na nějaké konferenci Restart, která přináší zejména nové dotační tituly pro tři strukturálně postižené regiony. A už tam jsem říkal: "Klíčové je, aby vláda v těch krajích investovala tam, kde má, do jejich infrastruktury." A tady nevidíme nic. Jenom výmluvy, zdržování. Bylo to takhle - požádáme krajský úřad, kraj, aby provedly zjišťovací řízení, pak bude všechno v pořádku. Kraj to udělal. Podotýkám, že tam vládne hnutí ANO i s námi jako občanskými demokraty. Tak to není žádná kritika postupu kraje. Kraj splnil to, co měl. Načež Ministerstvo životního prostředí to rozhodnutí zrušilo a poslalo ho k novému projednání. Kraj to znovu udělal, aby to teď bylo odevzdáno na centrální orgány - a v červnu 2017 jsme s touto klíčovou stavbou v Moravskoslezském kraji ve stejné situaci jako v červnu 2016. A pan ministr tady před chvílí říkal, jak se to všechno daří, jak ty problémy odstraňují. No možná jinde ano. To nijak nezpochybňuji a těm devíti stavbám ta minulá novela skutečně pomohla. Nebrzdili jsme to. Dokonce jsme to aktivně podpořili. Ale Prodlouženou Rudnou, a tím pádem Moravskoslezský kraj jste potopili a nepohnuli jste se vůbec ani o kousek, pane ministře.

Víte, že jsme spolu o tom mluvili opakovaně. Opakovaně jste mi říkal: "Buďte v klidu. Teď už to klapne. Vymysleli jsme způsob, všechno bude." Není vůbec nic. Já nemám nic proti té novele, když se podpoří rozumné pozměňovací návrhy. Jenom jsem považoval za potřebné - protože jinak bych opravdu navrhoval zvláštní bod Poslanecké sněmovny k této investici. Ale protože jsem si uvědomil, že můžeme vlastně promluvit o EIA v rámci třetího čtení, tak jsem ten bod nenavrhoval, nezatěžoval jsem Poslaneckou sněmovnu projednáváním jiných bodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP