(9.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Já taky nejsem zastáncem chování zvířat v klecích, ale na druhou stranu se podívejte na naši vesnici do konce 80. let, kdy všichni měli králíky, všichni je chovali v králíkárnách v podmínkách, které podle mě nebyly o ničem, všichni je zabíjeli, protože je měli v neděli k obědu a kožky prodávali tomu potulnému kožkaři, protože pak z toho KARA dělala kožichy.

Jen tak bych chtěl na závěr upozornit, že den ukončení farem znamená trest smrti pro všechna zvířata, co ve farmách jsou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Horník (Adamec) má nepochybně pravdu. Poptávka, která zůstane, přesune nabídku do jiných zemí, kde to zakázáno nebude. Takhle to bylo v 18. i 19. století s otrokářstvím. To byl kdysi kvetoucí obchod a osvícené státy jeden po druhém postupně zakazovaly otrokářství, protože to pokládaly za nehumánní a nelidské, až nakonec se podařilo otrokářství zrušit na celém světě. Tohle je stejný proces. Je to čistě jenom otázka naší vůle, zda si přejeme, nebo nepřejeme, aby na území České republiky docházelo k naprosto zbytečnému a barbarskému týrání. My si to nepřejeme a věříme, že jednou, třeba už nebudeme na světě, to bude zakázáno na celém světě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté s přednostním právem pan předseda Kučera. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom velmi stručně zareagoval na vystoupení pana kolegy Koubka prostřednictvím pana předsedajícího.

Je pravda, že až do jeho vystoupení debata jak v garančním zemědělském výboru, tak ve výboru pro životní prostředí byla racionální a věcná, a přestože jsme se úplně neshodli na všech věcech, tak jsme nepoužívali nefér argumenty. Já jsem pozorně poslouchal vystoupení pana kolegy Koubka a trošku mě tam zamrzela jedna věc, kdy on před chvílí řekl, že návrh, který prošel zemědělským výborem, který specifikuje konkrétní výši kompenzace pro jednotlivé chovatele, nebo pro jednotlivé farmy ve vazbě na druh chovaného zvířete, je nejvyšší možný - maximální, myslím, že zaznělo nejvyšší možný. Ale já to nevím, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. To byly údaje, které zemědělskému výboru poskytlo Ministerstvo zemědělství. Jestli si je vycucalo z prstu, nebo ne, já to nedokážu posoudit. Ale teoreticky se může stát, že pokud přijmeme variantu, a já v tuto chvíli nepreferuji variantu tu či onu, to uvidíme všichni v závěrečném hlasování u jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale může se teoreticky stát, že když to nebude specifikováno v zákoně, konkrétní částka, a necháme to na vyhlášce Ministerstva zemědělství, tak potom to může být třeba ještě více. Já to v tuto chvilku nevím. Jenom mě překvapuje vaše jistota, se kterou tady tvrdíte, že to je nejvyšší možná kompenzace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji za tuto racionální poznámku. Pokusím se na ni taky věcně odpovědět. Nejvyšší možná kompenzace - ne z toho, co by bylo možné samozřejmě dát, nikdy nevíme, co bude, ale jak jsme to spočítali na základě předložených pozměňovacích návrhů. Je to naše přesvědčení, že z těch šesti pozměňovacích návrhů ten, který tady byl předložen panem poslancem Kottem, jak jsme si jej spočítali, ze všech pozměňovacích návrhů dává nejvyšší kompenzace a posouvá délku nejdál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Nechci tady rozpoutat debatu o výši kompenzace, protože pocitově, jak znám náladu ve Sněmovně, tento pozměňovací návrh patrně neprojde, čili debata je možná zbytečná a okrádáme se o čas. Ale nerozumím tomu, když je říkáno, že to bylo spočítáno, a jediná konkrétní částka je pouze v tomto jediném konkrétním pozměňovacím návrhu. Rozumím tomu, že úvaha je vedena v tom smyslu, že je to nejdelší možná doba. Z toho usuzuji, že to může být nejvyšší možná kompenzace, ale konkrétní částka je pouze v tomto pozměňováku a v žádném jiném.

Já bych poprosil, abychom toto dál nerozpitvávali, a spíše pojďme racionálně dopředu a dostaňme se k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já jsem původně chtěl jenom vystoupit s žádostí o stažení jednoho pozměňovacího návrhu, nicméně mi dovolte ještě pár slov.

Samozřejmě logicky je debata velmi emotivní. Samozřejmě emotivní debata se dá těžko očekávat nad vydáním dluhopisů za 250 mld., to jsou většinou poměrně odborné debaty, pokud se zrovna netýkají nějakého střetu zájmu. Nicméně bych chtěl říct náhled z pohledu podnikání. Často je diskuse vedena v tom směru, že tady vstupujeme do svobody podnikání, že podnikání je legitimní a my ho nějakým způsobem chceme omezit či zakázat.

Já jsem rád, že to byli i poslanci TOP 09, kteří přišli s tímto pozměňovacím návrhem, jak už tady zaznělo, je to TOP 09, která od začátku tuto novelu zákona podporuje. Ale musíme si uvědomit jednu věc. My můžeme regulovat podnikání, dokonce i nějaké podnikání můžeme zákonem omezit až zakázat, a to je právě tento případ. Je to případ, kdy podnikání je zjevně neetické. To znamená, že překračuje skutečně hranice, kdy nepomohou ani žádná zpřísnění podmínek, respektive zlepšení podmínek pro chov daných zvířat. Už tady zaznělo v předchozích vystoupeních i v předchozích čteních, že zvířata, o která se jedná, to znamená norkové a lišky, jsou zvířata, která jsou nedomestikovatelná, tudíž potřebují žít ve volné přírodě, potřebují mít svůj přirozený prostor. Jakýmkoliv zlepšením podmínek, zvětšením výběhů, zajištěním tekoucí vody či jakýmikoliv jinými podmínkami jim prostě nemůžeme vrátit přirozený prostor a nemůžeme je domestikovat. V případě, že by ta zvířata byla domestikovaná, pak samozřejmě, jak už jsme si tady několikrát řekli, a chci to připomenout, ztrácejí onu kožešinu, onu srst, o kterou se tady jedná, za jejímž účelem jsou chována.

Z tohoto důvodu, že jim nejsme schopni zlepšit podmínky - a jistě jste sami viděli ty obrázky, mnozí jste i na farmách byli, které jsou naprosto tristní, až bych řekl tragické -, je namístě onen sektor podnikání omezit, respektive ho zákonem zakázat. To je důvod, proč jsme k této regulaci přistoupili a jako strana, která velmi dbá o svobodu podnikání, tak v tomto případě souhlasíme s regulací tohoto sektoru.

A nyní, jak jsem avizoval na začátku, bych požádal Sněmovnu o souhlas se stažením pozměňovacího návrhu pod písmenem C, který tady představil můj kolega pan poslanec Pavera, a já jsem se k němu přihlásil ve druhém čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté faktická poznámka pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji za slovo. Kdo mě trošku zná, ví, že nerada střílím do svých soupeřů a kolegů, ale vaším prostřednictvím - milá Kristýno, my jsme spolu seděly v kanceláři, když jsi byla poslankyní za hnutí ANO, a pamatuji si, když sis ten kožíšek v roce 2013 nebo 2014 právě ty kupovala. (Veselost a potlesk v řadách poslanců ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP