(9.40 hodin)
(pokračuje Koubek)

Když jsme tady 16. března loňského roku představili návrh zákona na zákaz kožešinových farem, tak jsme samozřejmě věděli, že ta debata, jakkoliv může být jistě emocionální, bude mít i svoji racionální rovinu. Že pokud se tedy budeme bavit o zákazu, tak za jakých podmínek. A těchto podmínek se dotýká šest pozměňovacích návrhů, které jsou načteny a které se jednotlivě vzájemně vylučují, neboli když jeden bude přijatý, není možné hlasovat už o těch dalších pěti. Všechny tyhle pozměňovací návrhy v zásadě řeší to, do jaké doby farmy budou moci fungovat a jaké kompenzace budou případně těm chovatelům přiznány, a to, zda budou určeny fixně, nebo zda to bude otázka Ministerstva zemědělství, aby jim tyto kompenzace následně přiznalo vyhláškou.

Já jsem se účastnil všech jednání zemědělského výboru, a ačkoliv musím říci, že jsem samozřejmě měl jiný názor na to samotné projednávání, než měl garanční výbor zemědělský, musím ocenit, že se zemědělský výbor touto problematikou důsledně zabýval. Kromě toho, že to projednával standardně jako garanční výbor před druhým čtením i po druhém čtení, uspořádali jsme společně v lednu seminář, kam jsme mohli přizvat i nezávislé odborníky včetně třeba etické roviny, pana prof. Bělohradského, který nám trochu umožnil i vhled do této problematiky. Takže tímto bych chtěl, byť svým názorovým oponentům, vyjádřit poděkování, protože si myslím, že i když máme rozdílné názory, debata byla velmi věcná a mohli jsme se také posunout při projednávání tohoto zákona v těchto třech čteních do tohoto závěrečného výsledku. A upřímně, když jsem loni byl jedním z předkladatelů na tiskové konferenci v březnu a předkládali jsme tenhle návrh zákona, tak jsem jen tak z poloviny doufal, že se dočkám toho, že budeme ve třetím čtení.

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Debata se dnes vede o tom, jestli ukončit kožešinové farmy v lednu 2019, v lednu 2021, anebo na konci roku 2022. Tohle jsou tři základní témata, nebo tři základní data, která jsou dneska velmi diskutovaná. Zemědělský výbor se přiklání k tomu nejzazšímu termínu - na konci roku 2022 - a s tím spojeným přesně vymezeným kompenzacím pro jednotlivé chovatele, které dosáhnou výše až nějakých padesáti, možná šedesáti milionů korun. Neboli zemědělský výbor nám doporučuje, abychom hlasovali pro takový pozměňovací návrh, který dá tu nejdelší možnou lhůtu z těch pozměňovacích návrhů a vysoké kompenzace.

My naopak jako předkladatelé si pochopitelně přejeme ukončení v co nejdřívějším čase a z toho důvodu pan zpravodaj, předseda životního výboru pan Robin Böhnisch, předložil pozměňovací návrh, který říká, že by byly ukončeny farmy buď v lednu 2019, případně v lednu 2021, s tím, že by výše kompenzací byla určena vyhláškou ze strany Ministerstva zemědělství.

Garanční výbor zemědělský nám doporučil ale ještě před těmito třemi pozměňovacími návrhy hlasovat o pozměňovacím návrhu A, který ale já osobně - aniž bych chtěl do toho vnášet emoce, neboť dneska už tu emoce byly poměrně velké - považuji za velmi špatný, a dovolím si vás všechny důrazně varovat, abychom nehlasovali v žádném případě, ať už máme názor na jakoukoli dobu, pro pozměňovací návrh pod písmenem A, neboť tento pozměňovací návrh, já si osobně myslím, je tak evidentní legislativní paskvil, že ti, kteří jej napsali - a dneska nemá de facto svého předkladatele, protože předkladatelem je společně zemědělský výbor - jsou si moc dobře vědomi toho, že kdyby prošla tato novela s tímto pozměňovacím návrhem, tak to bude napadeno u Ústavního soudu, Ústavní soud to shodí a vlastně se nestane vůbec nic. Je to vypuštěná kouřová clona, je to vyloženě mlha za tím, aby se jakoby něco schválilo, a přitom ve výsledku všechny farmy budou pokračovat dále.

Co se týče toho pozměňovacího návrhu. Tenhle pozměňovací návrh naprosto bezprecedentním způsobem přenáší výkon veřejné moci na jeden nikterak neregulovaný soukromý subjekt. Neboli všechny farmy, které u nás budou chtít fungovat, budou muset získat tzv. certifikát WelFur, což já osobně považuji za jakousi - téměř bych to nazval profesionální kamufláž, kterou si financují sami majitelé kožešinových farem a sami si stanoví podmínky, za jakých okolností můžou tento byznys, pokud tedy připustíme to, že to je byznys, provozovat. My bychom do českého právního řádu vložili ustanovení, že se naši chovatelé budou chovat nikoliv podle pravidel jednak naší veterinární správy, ale zároveň budou muset splňovat podmínky certifikátu, na který my bychom neměli absolutně žádný vliv. Tento certifikát je mezinárodní, ta pravidla si určují sami chovatelé těchto farem. A když se rozhodnou, že měsíc po našem schválení tady změní pravidla, tak i ti chovatelé se budou muset chovat podle těch pravidel. Navíc může nastat absurdní situace, že podmínky, které bude stanovovat naše veterinární správa, a podmínky certifikátu WelFur půjdou proti sobě. To znamená, to je naprosto něco nepředstavitelného, bezprecedentního, že bychom vlastně do nějaké nadnárodní soukromé společnosti odevzdali podmínky chovu těchto zvířat. To je tedy pro mě absolutně nepřijatelné.

Proto bych chtěl vás všechny, kteří máte aspoň na srdci trochu to, že byste chtěli minimálně zlidštit - to je asi to nesprávné slovo, ale pokud byste chtěli zpříjemnit pro ta zvířata chov, tak v žádném případě nehlasujte pro pozměňovací návrh A. Ale k mému překvapení zemědělský výbor nám doporučuje, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali jako o prvním! To je naprosto skandální. A dovolte mi vyjádřit i u toho emoci, protože si myslím, že tenhle pozměňovací návrh naopak může zásadním způsobem zhatit celé to úsilí a celou tu debatu o tom, jestli máme ukončit farmy přespříští rok, nebo třeba až za těch pět let. To je legitimní debata. Ale absolutně odmítám, abychom dávali naše kompetence z našeho právního řádu do nějakého soukromého subjektu.

Takže důrazně varuji před pozměňovacím návrhem A. A protože se má o něm hlasovat jako o prvním, tak je logické, že zde bude načtená i kontraprocedura tak, abychom hlasovali nejprve o pozměňovacích návrzích pana zpravodaje, předsedy životního výboru Robina Böhnische, o pozměňovacím návrhu E1, který bude říkat - ukončení 31. ledna 2019. Kdyby neprošel, tak o pozměňovacím návrhu E2, který to posouvá o dva roky. Jenom pro vysvětlenou, proč je tam to přechodné období do 31. ledna, a nikoliv do konce kalendářního roku. My tady nejsme za situace, že bychom chtěli ty farmáře zaříznout hned teď apod. Ta debata se vede tak, aby mohli opravdu nějakým způsobem i pro ně důstojně ukončit tu sezónu, která jim končí na konci roku nikoliv kalendářního, ale chovatelského, kdy dochází k tomu kožkování, a to je v průběhu ledna. To znamená, celý ten náš návrh je racionálně postaven k tomu - pojďme tento byznys, který, opravdu si myslím, že už nemá v 21. století v civilizované Evropě co dělat, důstojně ukončit, důstojně ukončit vůči těm zvířatům, pojďme důstojně ukončit vůči chovatelům, dejme jim kompenzace a dejme ukončení 31. ledna 2019. Prosím, hlasujme pro změnu procedury tak, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu E1, a tím bude celá debata, myslím si, i důstojně ukončena zde v Poslanecké sněmovně.

Vidím, že jste mi věnovali pozornost, a za to já vám velice děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem k tomuhle tématu sem dneska vůbec nechtěl jít, ale trošku mě vyprovokovaly některé výstupy mých kolegů tady. A já jsem pochopil, že se jedná cca o počet farem v řádu jednotek. Mě by strašně zajímalo, když jsem tady slyšel, jak ti zbohatlíci si kupují ty norkové kožichy a taková ta boa, ani nevím, jak se to všechno jmenuje, mě by zajímalo, jaký je podíl našeho trhu na produkci těchto farem. Protože se domnívám, že může to být také tak, že ty farmy to produkují na českém území pro zahraniční trh. To asi tak bude. A možná mě trochu mrzí, že to číslo neznáme, já jsem ho aspoň nezaregistroval. Mně by to ulehčilo rozhodování.

Samozřejmě všichni chápeme bez emocí, že ten trh se pouze posune do zemí, kde to povoleno je, protože pokud bude zájem lidské společnosti o tyto výrobky, nedělejme si iluze, že to odstraníme všude, protože vždycky se najde země, kde se to bude provozovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP