(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan předseda se hlásí s kartou číslo 71.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Pavel Antonín - bez udání důvodu, Hana Jírovcová Aulická - pracovní důvody, Jiří Běhounek - zahraniční cesta, René Číp - zdravotní důvody, Ivana Dobešová - zahraniční cesta, Petr Fiala od 11 hodin - osobní důvody, Jana Fischerová - zahraniční cesta, Milada Halíková - zahraniční cesta, Jana Hnyková od 14.30 do 19.00 - rodinné důvody, Václav Horáček - pracovní důvody, Rom Kostřica - pracovní důvody, Josef Kott od 12.45 do 15.00 - pracovní důvody, Roman Kubíček - zdravotní důvody, Radka Maxová od 11.55 - pracovní důvody, Josef Novotný - osobní důvody, Martin Novotný - rodinné důvody, Igor Nykl - zdravotní důvody, Tomio Okamura do 11 hodin - pracovní důvody, Jiří Petrů - zdravotní důvody, Anna Putnová - pracovní důvody, Adam Rykala do 11 hodin - osobní důvody, Jan Sedláček - osobní důvody, Jiří Skalický - osobní důvody, Josef Uhlík - zahraniční cesta, Helena Válková do 10.00 - pracovní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Josef Vondrášek - osobní důvody, Kristýna Zelienková - pracovní důvody, Jiří Zemánek - pracovní důvody, Marek Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jiří Havlíček - zahraniční cesta, Marian Jurečka - pracovní důvody, Miloslav Ludvík - zahraniční cesta, Michaela Marksová z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Robert Pelikán - zahraniční cesta, Ivan Pilný do 14.30 z pracovních důvodů, Dan Ťok - zahraniční cesta, Kateřina Valachová - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

Pan předseda klubu TOP 09 Kučera bude hlasovat s náhradní kartou číslo 72.

Dále mi ještě dodatečně byla předána omluva pana poslance Ivana Gabala z dnešního jednání od 9.00 do 13.00 ze zdravotních důvodů.

Já poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby se už usadili na svých místech. Budeme pokračovat v jednání. Měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům 350, 258, 291, 60, 265, 262 a 264, sněmovní dokument 6519 a sněmovní tisky 742 a 1003, třetí čtení, sněmovní tisk 1067, první čtení, sněmovní tisky 991, 855 a 935, třetí čtení. Ve 12.45 bychom měli projednat volební body 352 až 357.

Dále připomínám, že ve 14.30 máme další pevně zařazené body, a to 38, 39, 22, 351, 77, 32 a 33.

 

Nyní bychom otevřeli bod

350.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke 100. výročí bitvy u Zborova
/sněmovní dokument 6519/

Jde o sněmovní dokument 6519. Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a tento dokument uvedl. Prosím, pane předsedo.

Ještě jednou prosím o klid u tohoto bodu. Určitě si to zaslouží určitou důstojnost projednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás v souvislosti s blížícím se mimořádným výročím zásadní dějinné události, která předznamenala vznik našeho novodobého státu a jež si zasluhuje uznání a připomínku.

V prvních červencových dnech tohoto roku uplyne právě 100 let od úspěšného bojového vystoupení českých a slovenských legionářů v bitvě u Zborova. Vítězný boj několika tisíc Čechů a Slováků proti jednotkám centrálních mocností přinesl zásadní zlom v mezinárodním vnímání touhy obou národů na sebeurčení. U Zborova jsme dosáhli uznání pro věc budoucí samostatnosti. Vítězství legionářů povzbudilo formování dalších vojenských jednotek v zahraničí, které svým nasazením dokazovaly, že svou svobodu jsou Češi a Slováci připraveni prosazovat se zbraní v ruce, s nasazením životů a oběťmi.

Památka bitvy u Zborova byla po celou dobu první republiky právem připomínána jako druhý nejdůležitější svátek republiky. Zborovská tradice vytvořila jeden ze základních kamenů ideje samostatného Československa a stála u zrodu bojové tradice jeho armády jako státního atributu. Zborovské hrdinství bylo vzorem odvahy a síly a svými oběťmi závazkem k obraně svobody.

Význam připomínání zborovské bitvy se projevil i zřízením hrobu neznámého vojína, jehož ostatky byly vyzvednuty z válečného pole. K desátému výročí bitvy v roce 1927 byla uspořádána velkolepá národní pouť ke Zborovu a v roce 1937 se oslavy 20. výročí bitvy staly mohutnou demonstrací odhodlání k obraně před rozpínajícím se nacistickým Německem. Při této příležitosti se na Strahovském stadionu objevil 4. července naposledy na veřejnosti i zakladatel státu Tomáš Garrigue Masaryk.

Ve středu proudu zborovských oslav pochopitelně stanul i tehdejší parlament. Naši předchůdci se právě před devadesáti lety v roce 1927 jednoznačně přihlásili ke zborovské ideji provoláním díků, na němž se usnesla předsednictva obou komor Národního shromáždění. Vznosná zdravice padlým byla vložena do mohyly na bojišti a její opis patří dodnes ke klenotům archivu Poslanecké sněmovny. Československý parlament v ní vyslovil uznání legionářům, kteří "svou krví vydali prvý nepsaný zákon o sjednocení a samostatnosti Československa".

V roce 2018 si naše společnost připomene 100 let od obnovení samostatnosti. Pamatujme, že by nebylo 28. října 1918 bez odhodlání a obětí bojovníků v řadách legií. Naše samostatnost není spojena pouze se jmény Masaryka, Beneše a Štefánika, nýbrž také s tisíci vojáků, kteří ji vykoupili bojem. Zasluhují proto, aby byli při neopakovatelném stoletém výročí připomenuti a uznáni, a rovněž náš stát si zaslouží, aby v jejich odkazu měl vzor, na němž může stavět a k němuž se může hlásit.

Se slavnostním pocitem proto v podrobné rozpravě předložím Poslanecké sněmovně návrh usnesení, jehož smyslem je přihlásit se k vítězství u Zborova jako ke slavnému milníku našich dějin, na který můžeme být hrdí, a uznat jeho význam pro existenci našeho státu.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní k tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě a poprosím pana předsedu, aby přednesl návrh usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Návrh usnesení zní:

My, poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vědomi si významu bitvy u Zborova pro vznik samostatného československého státu, pro formování bojových tradic naší armády a pro pěstování ducha svobody, občanské hrdosti a lásky k vlasti, přijímáme ke stému výročí hrdinného boje československých legionářů toto usnesení:

S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty. Hrdinové od Zborova zasloužili se o stát.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP