(13.20 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Dále si myslím, že by se mohl upravit § 65 odst. 6 a § 66 odst. 4, mám připraveny pozměňovací návrhy, kde si myslím, že by bylo fajn vypustit pasáž "pokud není výrobcem stanoveno jinak", protože výrobce bude mít vždy snahu, aby to mohl provádět pouze on, což je pro poskytovatele zdravotnické péče velice drahé. Dále bych pak ráda prodiskutovala uchovávání protokolů o bezpečnostně technické kontrole, protože tam se mi to zdá někdy nadbytečné a zbytečné.

Tím, že to půjde do výboru, já se tady k tomu nebudu vyjadřovat dále a nechám si to na odbornou diskusi ve výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Kolegyně, kolegové, jak jsem již avizoval, dovolím si vás požádat v obecné rozpravě o zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 40 dní, tedy na 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou další přihlášku neregistruji, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a zpravodajky na závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. A já se táži, zda má někdo další návrh na přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak.

 

Dám tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům k projednání. Žádný další návrh nevidím. V tom případě budeme hlasovat o posledním návrhu, který padl v obecné rozpravě, a to je zkrácení lhůty na projednání na 20 dnů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 172, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 82, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 20 dnů.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. A na základě předchozí dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 6. 6. 14.00. Děkuji vám a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo ve 13.23 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP