(12.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Obavy z centralizace sbírání dat jsou i uvnitř soudní soustavy velmi zásadní a myslím si, že bychom měli posléze podpořit návrh ať už kolegy Plíška, nebo pana kolegy Tejce, který je také ale přihlášen v podrobné rozpravě a bude přednášet, předpokládám, podobný nebo zmírněný návrh na zrušení onoho generátoru.

Přihlásil jsem se sem víceméně v okamžiku, kdy jsem viděl, že přistála do podrobné rozpravy přihláška Radka Vondráčka, který se nepřihlásil v obecné rozpravě, nechystá se jít svůj návrh obhajovat. Ale protože vím, co v něm je, protože ten návrh už jednou byl na ústavněprávním výboru přednesen jiným poslancem a dneska leží v systému a už jednou ho ústavněprávní výbor odmítl, tak bych jenom chtěl ve stručnosti a v krátkosti říct, že nedoporučuji, abychom v rámci druhého čtení, které probíhá ještě jako v této atmosféře Sněmovny, přistupovali k návrhům, kterém poměrně zásadním způsobem mění kompetence orgánů státní moci, bez toho, aby to přišlo relevantně z vlády, bez toho, aby bylo skutečně relevantně vyčísleno, co to bude stát. A že to něco stát bude, je zcela, zcela evidentní.

Bohužel v resortu spravedlnosti máme tady jakoby notorické zpoždění v celé řadě věcí. Ve středu jsme to řešili pozměňovacím návrhem paní poslankyně Válkové k předchozí novele zákona o advokacii, kde se doháněla bezplatná právní pomoc, která také měla být z vládní dílny, a bylo jasné, že už se nestihne. Ale teď dochází k tomu, že má přejít celá jedna část vymáhání pohledávek ze stávajícího modelu, řekněme, děleného soudního - něco si vymáhají soudy samy, něco si vymáhají přes Celní správu, něco si vymáhají případně přes exekutory - najednou na Celní správu s pro mě velmi nedokonalým a rozhodně nesplňujícím RIA a nesplňujícím další parametry odůvodněním.

Já bych chtěl poprosit, abychom ve třetí čtení velmi zvažovali, jestli má docházet k věcem, které budou znamenat další nároky na státní rozpočet - a ty jsou zcela jasné a myslím si, že jsou velmi nevyčíslené, případně bych ve třetím čtení ještě zopakoval ta vyčíslení, která hrozí -, bez toho, abychom k tomu měli jasné a jednoznačné stanovisko vlády a aby to byl nějaký proces, který směřuje odněkud někam, a nebyl to jenom jednorázový, nahodilý výstřel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě obecnou rozpravu končím a táži se, zda v tento moment si chce pan navrhovatel nebo pan zpravodaj vzít závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice stručná reakce na poslední vystoupení mého milého kolegy pana Bendy. To není nějaká dalekosáhlá, alespoň podle našeho názoru, změna v kompetenci, abych to vysvětlil těm nezasvěceným. Jde o to, že nám v justici občas zůstanou nějaké nezaplacené pohledávky za účastníky řízení, což pro vaši představu jsou situace, kdy někdo nezaplatí soudní poplatek a přijde se na to pozdě, protože normálně je princip, že nejdřív se platí soudní poplatek, pak se teprv soudí. Nebo nám tam zůstane neuhrazený náklad třeba za znalecký posudek. Tyto dluhy, které nejsou velké, my se snažíme jaksi být řádnými hospodáři a předcházet jejich vzniku, tak mají katastrofálně nízkou výtěžnost. Tak nízkou, že když několik soudů zkusilo se domluvit s exekutory, zda to nebudou pro ně vymáhat, tak ti exekutoři postupně začali vypovídat ty smlouvy, protože říkali, že tohle je nezajímá.

Dosavadní princip fungování byl ten, že to dělala soudní oddělení, která měla na starosti výkon rozhodnutí, tedy tak jako vykonávala rozhodnutí pro běžné občany, tak vykonávala i pro nás, pro soudy. Ale ta oddělení v podstatě mizí dneska, protože jejich práci právě převzali exekutoři, a my je živíme už jenom kvůli těmhle velmi nebonitním pohledávkám. Ekonomicky racionální by bylo ty pohledávky prostě rovnou odepisovat. Ale mému milému panu kolegovi je jaksi drahý ten pojem morálního hazardu, takže z důvodu toho, aby nedocházelo k morálnímu hazardu, si myslíme, že stát nemůže odepisovat tyto pohledávky a musí aspoň nějakým způsobem je vymáhat. No a protože je to takováto zbytková agenda, tak se narodil nápad přesunout to k Celní správě, která jinak vymáhá veřejnoprávní pohledávky pro stát, a podařilo se nám přemluvit tu Celní správu, že s tím se skřípěním zubů souhlasí.

Takže jménem dobré administrace těch okresních soudů, kde s tím mají opravdu velké potíže, vás prosím v tom třetím čtení spíše o podporu. Myslím, že to není tak dalekosáhlá změna, jak se zdá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvu: dnes od 12.30 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Okamura. S přednostním právem se ještě hlásí pan místopředseda Radek Vondráček. Prosím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den, trošku se omlouvám, že využívám přednostního práva, moc často si toho neužiji. Nevystoupil jsem zcela úmyslně v obecné rozpravě, nechtěl jsem ji prodlužovat, protože ten pozměňovací návrh je poměrně odůvodněn. Už za mě vystoupil a obhájil mě v podstatě pan ministr.

Takže já bych jenom doplnil, že se také uleví těm pracovníkům, kteří to dělají, kteří v podstatě na to kolikrát nemají kvalifikaci a dostanou to skoro až za trest. A na rozdíl třeba od diskutovaného generátoru tohle je opatření, které ten systém a ta justice vítá. Má podporu. Trochu se tady zabíjejí dvě mouchy jednou ranou. Bude vytížena Celní správa a uleví se justici. A o to trochu odbřemenit soudy a ty pracovníky se tady přece v souladu s programy víceméně všichni snažíme celé toto volební období. Takže myslím, že to je chytrý nápad, je zpracovaný dobře, je relativně jednoduchý i legislativně jednoduše zpracovaný. A vím, že na ústavněprávním výboru, kde už jsem neměl možnost ho třeba podpořit, to bylo o jeden hlas a ještě možná trošku se zaváháním, že při lepší informovanosti některých hlasujících by to dopadlo jinak.

Tak já naopak žádám o laskavou podporu tohoto návrhu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj nechce závěrečné slovo. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, kdy eviduji čtyři přihlášky. Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsem v obecné rozpravě odůvodnil svoje pozměňovací návrhy, dovolte, abych se k nim přihlásil. Jsou v systému obsaženy a uvedeny pod čísly 6358 a 6420. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 6389 k tomuto tisku, který se týká, jak už jsem jej odůvodnil, úpravy generátoru, respektive to, že by byl zúžen pouze na insolvenční řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Radek Vondráček, připraví se paní poslankyně Válková.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak jak bylo avizováno, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 6281, který se týká vymáhání pohledávek celním úřadem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Kádner.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, na rozdíl od svých předřečníků jsem neměla možnost návrh odůvodnit v obecné rozpravě ani jsem nechtěla využít té obecné rozpravy k nějakému dlouhému výkladu. Takže já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 6182, a chtěla jsem jenom upozornit, že jsem šla tou střední cestou. Argumenty, proč zavádět nebo nezavádět automatický generátor, jste slyšeli a já si myslím, že v té nejspornější agendě, kterou nepochybně insolvenční věci jsou, minimálně u veřejnosti vzbuzují pochybnosti, zda tam všechno probíhá tak, jak by správně probíhat mělo, je namístě ten automatický generátor vyzkoušet - na jedné straně. Na druhé straně nevím, jak se tu celou ostatní agendu podaří zvládnout tím způsobem, jak pan ministr tady prezentoval. To skutečně, jak řekl kolega poslanec Benda, zrovna nerezonuje v oblasti justice.***
Přihlásit/registrovat se do ISP