(11.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já musím reagovat na vystoupení pana poslance Čiháka, který mi asi vůbec nerozuměl. Já se omlouvám. Vy jste šel hájit stávajícího generálního ředitele, kterého jsem údajně navrhl odvolat. Vy jste mě neposlouchal. Za prvé jsem ho pochválil a za druhé jsem řekl, že dokud nezměníme formu, a v obecné rovině jedinou možností, jak může ministr, kterýkoli ministr dopravy, zasáhnout do výměny generálního ředitele. Tak já se tedy ohrazuji! Já jsem to řekl přesně naopak. Já pochválím stávajícího generálního ředitele, a vy přijdete protestovat proti tomu, že ho chci odvolat! To tedy nevím, jak jste na to přišel. Nic takového jsem neřekl, jinak bych už tady nechodil. Ale nepřekládejte moje slova z češtiny do češtiny! Slyšel jste, že jsem ho chválil za přístup ke komisi? Chválil. Současně jsem říkal, že on nebyl v žádné funkci, která by to ovlivnila. A pak jsem reagoval už jenom v obecné části na to, že po čtyřech letech přemýšlení váš ministr dopravy přišel na to, že by to mohl transformovat. To je trochu pozdě. Byla připravena, aspoň základní parametry, transformace. V obou variantách. Státní podnik, který já jsem nepodporoval, a akciová společnost, kterou podporuji, protože si myslím, že je lepší. A to je všechno. Tak nikdo tady nikoho nenavrhuje k odvolání. A mohl bych nějaké ministry, ale to je skoro jedno, že? Na ŘSD nikoho.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí do všeobecné rozpravy, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Já budu velmi stručný. Já jsem velmi podrobně poslouchal rozpravu, děkuju za ni. Dovolte mi jenom opravdu pár poznámek. My jsme velmi složitě tvořili závěrečné doporučení. A ještě jednou opakuji, já jsem ho tady citoval na mikrofon, vy ho máte všichni v písemné podobě. Nicméně je to reakce na ty tři věci, které tady byly zmiňovány. Dovolte mi jenom krátce to ocitovat. "Současně by bylo vhodné ve smlouvách o dílo zajistit, aby záruční doba začala běžet nejdříve v okamžiku povolení předčasného užívání." To je reakce prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Stanjuru, kolegu Laudáta i na kolegu Šidla, který o tom hovořil a myslím, že se i o tom zmínil pan kolega Čihák.

Za závažný problém komise považuje dále skutečnost, že některé nároky Ředitelství silnic a dálnic vůči zhotovitelům byly shledány jako promlčené. To je ten čas, tam je to jasné, to je věc, která je zásadní. A zároveň je nutno zmínit, že ve své činnosti komise byla značně limitována díky tomu, že tam probíhají ty spory.

Tak to je z mého pohledu to shrnutí. Jinak se chci připojit k hodnocení současného ředitele Ředitelství silnic a dálnic Jana Kroupy. Považuji současného ředitele za jednoho z nejschopnějších lidí, kteří tam jsou. A myslím, že je na tom tady shoda, a myslím, že byla shoda i - byl předvolán jako svědek a musím říci, že takový přehled o té firmě, bylo to prostě úžasné, jaký má přehled o firmě.

A jenom poslední poznámku prosím. My jsme samozřejmě hlasovali o této závěrečné zprávě, o tom textu, doporučení a o všem. Jenom chci zmínit, že všichni se vyjádřili kladně a hlasovali pro tu zprávu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za závěrečné slovo. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Šidlo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V podrobné rozpravě chci jenom konstatovat, abych dohrál roli zpravodaje, že v průběhu obecné rozpravy vystoupilo 11 kolegů, někteří opakovaně, s technickou připomínkou. A jinak byla tři vystoupení. V jednom z těchto vystoupení zaznělo usnesení, pan poslanec Hovorka, to usnesení mám před sebou. Takže jestli pak před vlastním hlasováním bych ho upřednostnil, abychom o něm hlasovali nejdříve. A pak bychom hlasovali o standardním usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě vyšetřovací komise D47. To je vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní řádně přihlášený do podrobné rozpravy pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem ještě malinko po té diskusi, která tady proběhla, upravil ta usnesení, která jsem přednesl v obecné rozpravě. Takže nyní vás s tím seznámím, s tím konečným zněním.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky

1. o stanovení konkrétní odpovědnosti státních organizací, firem a fyzických osob vykonávajících dozor investora u státních zakázek za škody způsobené státu mj. výkonem nekvalitního dozoru na stavbách dálnice D47 a pozdním uplatněním nároků, které způsobilo promlčení těchto nároků;

2. aby s využitím zákonných možností zajistila, že firmám a fyzickým osobám odpovědným za škody a pozdní uplatnění nároku investora na stavbě D47 nebude nadále umožněno vykonávat dozor investora na stavbách zadávaných státem a státními organizacemi;

3. aby veškeré doklady u významných dopravních staveb byly archivovány po celou dobu životnosti staveb."

Je to i na základě doporučení pana kolegy Stanjury, aby zejména v bodě 2 tam byly zákonné možnosti, tzn. nějaké to umístění na blacklistu apod., čili vyhověl jsem těm námitkám, které tady zazněly.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu těchto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, jestli by nás seznámil s návrhy usnesení, a dám o nich hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Ještě jednou děkuji za slovo. Jak jsem naznačil v podrobné rozpravě, nejdříve bychom hlasovali o návrhu usnesení pana poslance Hovorky. Jenom nejsem s ním domluven, jestli to chce po bodech, anebo jako celek. Po bodech, dobře, takže navrhuji, pane předsedající po bodech. Můžu tedy číst?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud nemá nikdo námitky k tomuto postupu, předpokládám, že ne, tak budeme hlasovat. Prosím, abyste přednášel jednotlivé body a já o nich dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí a ještě vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. A prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl první část návrhu usnesení.

 

Poslanec Karel Šidlo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky 1. o stanovení konkrétní odpovědnosti státních organizací, firem a fyzických osob vykonávajících dozor investora u státních zakázek za škody způsobené státu mj. výkonem nekvalitního dozoru na stavbách dálnice D47 a pozdním uplatněním nároků, které způsobilo promlčení těchto nároků."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 166, přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro 66, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další bod. "2. aby s využitím zákonných možností zajistila, že firmám a fyzickým osobám odpovědným za škody a pozdní uplatnění nároků investora na stavbě D47 nebude nadále umožněno vykonávat dozor investora na stavbách zadávaných státem a státními organizacemi."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 167, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro 65, proti žádný, návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: "3. aby veškeré doklady u významných dopravních staveb byly archivovány po celou dobu životnosti staveb."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 168, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 80, proti žádný. I tento návrh by přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP