(11.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Další věc je, že skutečně je potřeba postavit na nohy jiné ŘSD. Ono to transformovat nejde, je prostě potřeba založit novou obchodní společnost ve vlastnictví státu, která bude mít odpovědnost, i ekonomickou, její statutáři. Takhle to dál nejde. Tam skomírají, oni nedostali peníze na laboratoře, aby si mohli dělat. To, co se děje na českých stavbách... V Německu nepřipadá v úvahu, aby někdo prostě vozil materiály už vychladlé na stavbu. Tam by si ta odbavovačka nebo ten dodavatel příště už nevrznul. Samozřejmě v tomto případě, protože jde o obrovské hodnoty, obrovská rizika, obrovské škody, které potom s sebou nese náprava, tak je potřeba, aby skutečně v téhle branži prostě... jestli někdo udělá takováto hrubá pochybení, nést plnou odpovědnost. Projektanti, všichni. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Čihák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, já budu mít krátkou faktickou. K tomu návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Hovorka. Poprosím ho, zda by ty moje případné modifikace si vzal za své.

V tom prvním bodě říkáte, že má vláda stanovit konkrétní odpovědnost státním organizacím fyzických osob. Já s tím nemám žádný problém, jenom si nemyslím, že ty škody, případné, mohly být způsobené pouze nekvalitním dozorem. Taky mohly být způsobeny nevýhodnou změnou smluvního vztahu, takže nemusí jen dozorem, mimo jiné taky, takže kdyby to bylo v obecnější rovině, určitě by to bylo lepší.

K bodu tři nic, ten je naprosto v pořádku.

K bodu dva. Rozumím zejména fyzickým osobám, které pracovaly pro stát, ale řekněte mi, jak vláda, ne ÚOHS nebo soud, vláda může zabránit nějaké firmě účastnit se veřejné zakázky a případně vítězství ve veřejné zakázce. Máme na to mechanismy, které jsou v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Sice malé, ale nějaké tam jsou. Ale určitě to nemůže dělat vláda. Teď to neumím přeformulovat, jenom říkám, že i když ten úkol dáme, tak vám každá vláda odpoví: bod dva nejsme schopni splnit, nemáme zákonné předpoklady, abychom rozhodnutím vlády vyřadili nějakou firmu z procesu a ze soutěží. To si skutečně myslím že ne. Rozumím tomu nápadu, myslím, že je správný, ale buď ho musíme přeformulovat, nebo si to nechat někdy napříště, protože vláda to skutečně udělat nemůže.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Čihák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom zareaguji na pana poslance Čiháka, protože zde hovořil na téma použité materiály. Samozřejmě že komise vnímala, že velkým problémem jsou použité materiály do spodku tělesa dálnice, ale musíme vycházet z faktů, které jsou. Jestliže investor, ať už ŘSD a nad ním nadřízené gesční Ministerstvo dopravy, vydá technické podmínky, které se konkrétně jmenují technické podmínky 138 na používání materiálů, které tím získávají certifikát pro konkrétní stavby, tak už nikdo z dodavatelů ani z těch kontrolních mechanismů nemůže změnit ten materiál, protože nic jsme nemohli zjistit, že by někdo z nich něco porušil. Měli jsme předloženy deníky, měli jsme předloženy kubatury, měli jsme předložena místa, odkud se to vozilo, firmy, které to vozily, takže zcela jednoznačně nikdo nic neporušil. Tam je pouze otázka toho, za jakých podmínek technické podmínky 138 byly změněny a upraveny, řeknu na rovinu, a jakým způsobem byly určeny ty materiály jako certifikované.

Potom je otázka další, a to je kontrolní zkoušky v laboratořích. O tom nechci polemizovat, ale základem je to, že v podstatě jednoduchým a primitivním způsobem, jak my si představujeme, že by někdo svévolně něco zaměnil a nedodržel projekt, je špatné. To samé, tady byla otázka té oceli. Jestliže ta ocel byla použita, tak to nebylo použito bez souhlasu investora. Ta ocel nemá vadu ve své pevnosti, tuhosti, ale má problém ve své antikorozní dlouhodobé životnosti. A to se mělo odehrát trošku jinak, a proto také ocel, která byla použita, byla mnohem dražší než ta, která měla být použita s nátěry. To je další problém. Takže to zase není porušení - (Předsedající: Čas je taky problém.) Pardon, jenom slovo - že by dodavatel dodával něco ze své vůle jinak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Čihák a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji. Naposledy, ještě ke Karlu Šidlovi. Ano. Technické podmínky 138 měly jasná pravidla. Tam nešlo o změnu materiálu, ale o technologickou disciplinovanost, která tam tedy asi byla špatně kontrolována. To je jedna z věcí, která asi ublížila potom té skladbě. Jestliže se dávalo do spodních vrstev to, co se mělo, tzn. odval, a do horních vrstev už se dávala struska, která byla kvalitní, tak by to mělo do dneška držet tak, jak to držet mělo. Ale asi se tam něco porušilo. To jenom k tomu TP 138.

Ještě ke kolegu Stanjurovi. Tam se potom už dostal do nějakého hodnocení ŘSD. Já vám řeknu, že výměnou generálního ředitele ŘSD by se nic nezměnilo, protože samozřejmě pan Ing. Kroupa je jeden z mála ředitelů, který ví, o čem mluví, a je doopravdy z praxe. A já taky. Můžu říct, že si jeho práce, kterou i získal díky tomu, že doopravdy v té praxi byl, vážím. A nemá to jednoduché, ten tým, který tam momentálně má, není kvalitním týmem, ale o tom už jsem mluvil. My jsme doopravdy s panem naším ministrem na toto téma hovořili několikrát a změna třeba v akciovou společnost, tak jak jste uváděl, to je východisko k tomu, že se tam zpátky vrátí lidé, kteří odešli. A to si myslím, že pro tu budoucnost je hrozně důležité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Laudát a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom k tomu, co tady zaznívalo. Víte, ono je také velmi důležité, jak si investor, v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic, udělá smlouvy na všech těch úrovních, počínaje projektantem, technickým dozorem a konče dodavateli. Protože samozřejmě já nevím, ale za mých let, když se dělaly investice, tak jsme měli ve smlouvách také to, že dodavatel díla si je povinen ověřit všechny úkony, všechny certifikáty a přenést třeba i na ně jakousi zodpovědnost. Ono potom jestliže ta zodpovědnost, a tady k tomu zjevně docházelo a dochází, je přenesena jenom na investora, tak s ním, s prominutím, všichni vyjebou. Někdo napíše certifikáty, dodavatel to dodá podle toho.

Další věc je, že se tam... A pro mě je šokující, že někdo začíná počítat od dílčích přejímek jednotlivých stavebních objektů záruční dobu. Prosím vás, už historicky se dělalo i v dobách socialismu i po něm, že byly dílčí přejímky, ale nezačala běžet kolaudační doba, tedy doba záruční. Dílčí přejímky pak se těsně před kolaudací sesumarizovaly do celkové přejímky celého díla, což byla prostě administrativa, a samozřejmě záruční doba má běžet kolaudací. Skutečně si myslím, jak jsem vždycky byl ochráncem ředitelství dálnic, tak si myslím, že je v takovém stavu, že já sám bych už dneska preferoval střih a založení nové organizace. Samozřejmě dlouhodobě by nebyla žádná sranda potom udělat ten vztah, dojet ty závazky u starého ŘSD a postupně by nabíhaly akce nového ŘSD, ale jinak asi už to nepůjde. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP