(11.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Zkusme se také nad touto rovinou zamyslet, zda pan bývalý ministr, dneska nevím, kde je mu konec, popřípadě v které politické straně či hnutí se snaží v rámci politické kariéry pokračovat a ovlivňovat dění politiky České republiky, působí. Ale je třeba se zaměřit na tuto politickou rovinu této kauzy, protože i ta hrála svou roli při tom, jak všichni zúčastnění postupovali. A proto bych velice rád, aby se na tuto rovinu nezapomínalo, protože tato rovina je možná na začátku všeho toho, co dneska tady řešíme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Mám tu dvě faktické poznámky a jedno přednostní právo. Nejprve pan poslanec Petrtýl, po něm pan poslanec Kudela, poté pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Petrtýl: Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, když jsem vyslechl tuto zprávu, a jelikož jsem stavař, tak skutečně jsem to poslouchal s němým úžasem, protože skutečně tady došlo k obrovskému pochybení, hlavně co se týče výkonu technického dozoru investora. To je neuvěřitelné. Ale čím jsem byl nejvíce překvapen, tak to je to, že stavbyvedoucí dokázal použít do mostních nosných konstrukcí jinou armaturu, méně armatury. Tam už to opravdu musí být velmi drzé čelo, tady jde opravdu o život.

Ale nechci jenom hanět ty firmy provádějící nebo podobně. Ale trošičku v tom vidím i jeden problém, protože je to zadávání veřejných zakázek, kdy ty firmy jsou nuceny, nebo ty ceny jsou tak sešlapány, že jsou nuceny hledat nějaké úspory. To jsem řekl jenom na dokreslení. Samozřejmě v žádném případě s tím nelze souhlasit. A že se použije v takových obrovských objemech materiál, který není odzkoušený, tak to je opravdu překvapující. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Kudela a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Čihák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, jako občan Moravskoslezského kraje, obyvatel Ostravy, jsem se těšil na dálnici D47, která nás, jak jsme čekali, "spojí se světem". Povedlo se. Nicméně po dokončení stavby následovalo jakési zklamání. Když se začalo poprvé klepat na základní kameny a když vyšla na povrch první informace, že stavbu bude stavět zahraniční investor, tak jsem z toho byl sám v té době velmi rozpačitý. A ta smlouva tehdy se společností Housing and Costruction se mi nelíbila. Dneska možná jsem z toho smutný. Proč? Protože pod vedením společnosti Housing and Construction se postavila první část dálnice stejnými firmami, které stavbu dálnice D47 stavěly, ze stejných materiálů, a ten úsek je dodnes, byť je nejstarší, bez chyby. Takže to je skutečně problém v rukách. Použití místních materiálů, odpadních materiálů, se ukázalo jako klíčový problém, protože stavba dálnice D47, která je stavěná v jiných úsecích bez použití místních zdrojů, tedy toho ostravského studeného odvalu, tak je v pořádku. Samozřejmě v té době se neměřila roztažitost materiálu. Všichni říkají, jsou tam kdejaké odpady, jenomže problém není v propadání, ale v bobtnání.

Je to za námi, pevně věřím, že se poučíme, že nebude docházet ke změnám stavby v průběhu realizace a podobně, poněvadž to všechno byly příčiny toho dnešního nezdařeného stavu.

Na závěrech komise jsem se podílel a se závěry souhlasím a prosím, abychom je podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Pan poslanec Čihák a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem si také podrobně vyslechl zprávu, kterou tady kolega Honza Birke přečetl. Udělal jsem si pár poznámek. A protože o té stavbě také něco vím, tak mě hrozně mrzí, že tady zazněla kritika Ministerstva dopravy. Pan ministr tady dneska nemůže z pracovních důvodů být a já můžu jenom sdělit, že na reorganizaci ŘSD, která je organizací Ministerstva dopravy, se pracuje. A samozřejmě jsou to chyby, které se musí eliminovat do budoucna.

Ale to, že tady zazněla i kritika životního prostředí, respektive Ministerstva životního prostředí, je úplný nesmysl a od toho se musíme distancovat. Každý dodavatel, který pracoval na té stavbě, a vedoucím sdružení byly firmy citované, byl to Strabag a Eurovia, tak vám musím říct, že ty firmy mají své akreditované laboratoře. A pak tam dělala ještě jedna nezávislá laboratoř, ta byla pod vedením pana inženýra Mráčka. A můžu vám říct, že materiály, které tam byly, byly doopravdy schválené. S tím Ministerstvo životního prostředí nemá vůbec nic společného. Tyhle ty akreditované laboratoře zajistí to, že ten materiál, který tam byl, byl kvalitní. To, jestli potom firmy samotné použily materiály jiné, tak to by nám řekli ti, kteří u komise nebyli, to byli stavbyvedoucí. A ne si předvolávat na komisi jenom pana inženýra Borovku, které ho vážím, ale ten o tom v podstatě vůbec nic neví. Pak jsem si všiml, že byla předvolána většina ředitelů z ŘSD, lidí, kteří doopravdy s tou stavbou něco měli, ale tu pravdu byste se dozvěděli od těch, kteří na té stavbě pracovali.

Mrzí mě, že tady nezazněla kritika dodavatele, a jenom kritika ŘSD a Ministerstva dopravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pár poznámek k tomu učinit musím poté, co poslouchám tu rozpravu. Zaprvé je škoda, že poslanci hnutí ANO se neúčastnili celé části. Mohli navrhovat případně další svědky. Měli jsme tam technický dozor a stavbyvedoucí, měli, mluvili jsme s nimi. Chci říci, že komise jednala neveřejně, ale ne tajně. Není tam žádná utajovaná skutečnost, takže kdo chce, podle mě se může seznámit s těmi štosy dokumentů, které tam jsou. Zejména to doporučuji těm, kteří jsou odborníci v této oblasti, protože oni tomu budou rozumět a budou sami vidět, jak je to poměrně složité.

Pojďme od začátku. První problém se stal uzavřením takzvané výhodné smlouvy, jakoby PPP projekt Housing and Construction. Premiér Miloš Zeman. Tam se podepsala smlouva, která pak byla cedována na Eurovii. To abychom věděli. Stát za premiéra Špidly se vykoupil z této smlouvy za 700 mil. korun. Každý z vás, který například je v kraji, ví, kolik komunikací druhé a třetí třídy se dá opravit za 700 mil. korun. To nás stálo jako stát jenom odstoupení od této nevýhodné smlouvy. Když už máme mluvit o politické odpovědnosti, tak začněme od začátku. To konstatovala také první vyšetřovací komise k D47, už nevím, kolik období je to zpátky, minimálně dvě, možná tři volební období. A kdo se chce tím problémem podrobněji zabývat, doporučuji, tak jak jsme to dělali my, že jsme si, než jsme začali zvát svědky, přečetli to, co dělali naši předchůdci. Já fakt nevím, jestli je to osm nebo deset let. Určitě to bylo před rokem 2010, ta vyšetřovací komise.

Já si tady musím nalézt své poznámky, které jsem si udělal k některým z těch materiálů. Stali se z nás odborníci, co je to vysokopecní struska, ocelářská struska, studený odval Nová huť a studený odval Hrabová. Tak to přeložme do češtiny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP