(9.20 hodin)
(pokračuje Korte)

Takzvanou Šlachtovu zprávu jsme dostali od vrchního státního zástupce v Olomouci pana Ištvana. Je na ní napsáno na každé stránce Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To není majetek Poslanecká sněmovny, to je majetek Vrchního státního zástupce v Olomouci. Nyní pracovník GIBS pod dozorem státního zástupce z Olomouce žádá, abychom mu vydali to, co má vrchní státní zástupce v Olomouci. To samo o sobě je dostatečně absurdní.

Žádost o vydání těch materiálů a o zproštění mlčenlivosti k umožnění výslechů členů komise a pracovníků aparátu přišla koncem listopadu. Já jsem to tehdy komentoval tak, že to chápu jako zaprvé pokus o zastrašení komise, která vstupovala do závěrečné fáze své práce, to jest začínala koncipovat svoji závěrečnou zprávu, a zadruhé pokus o diskreditaci té komise. Protože veřejnost nečiní příliš velký rozdíl, jestli je někdo vyslýchán jako svědek, obviněný, či obžalovaný. Takže se pak může klidně říci no jo, oni udělali nějakou zprávu, ale oni mají také máslo na hlavě.

V reakci, nevím, jestli na tato má slova, několik dnů poté paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová vydala pokyn, aby poslanci byli vyslechnuti po skončení mandátu komise. Já tedy, upřímně řečeno, ten minuciózní rozdíl nechápu. Nechápu, v čem se liší mé postavení poslance 31. 1. 2017 od poslance 1. 2. 2017. Chápe to asi pouze paní doktorka Bradáčová.

Tolik prosím k ilustraci oné absurdity, na kteroužto hru bychom neměli přistoupit.

Pokud jde o mě, musím říci, že mně je to úplně jedno. Existuje článek 28 Ústavy, na který se odvolám, takže já svědčit nebudu. Ale není mi to jedno, pokud jde o naše spolupracovníky, kteří tam s námi trávili také 12, 14 hodin hluboko do noci, kteří se na tento článek Ústavy odvolati nemohou. Takže prosím i pro ochranu zaměstnanců. Nehlasujte pro. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, poté s faktickou poznámkou poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Já ještě jednou využiji příležitosti, abych řekl tři nebo čtyři věty k těm únikům ze spisů, protože to je samozřejmě dlouhodobá bolest, která se u nás odehrává.

Asi jste zaznamenali poslední zákrok VSZ v Praze proti - myslím, že to bylo aktualne.cz. Ono v zásadě se o tom můžeme bavit, jestli je to krok správnou cestou. Možná je, ale problém je v tom - a to se obracím na přítomného ministra spravedlnosti, ta věc se musí řešit -, že není možné, aby se zasáhlo někde a jinde se ty přepisy naprosto klidně zveřejňovaly. Dokonce ještě když se podíváte na ten tisk, co byl v loňském létě, když ta komise zasedala, tam byl zjevný pokus investigativní dvojice Shabu - Koutník, což je známý tandem, teď to nemůžu říct jinak než kvazinovinářů v barvách Andreje Babiše, veškeré ty úniky ještě svést na komisi. No tak to bylo. Poslanci z ANO kroutí hlavou, ale přesně tak to bylo, že se objevily informace a cílem bylo, aby to ještě (nesrozumitelné) uteklo od nás. Problém... Ono se jim to občas nepovedlo, že ještě dřív, než to u nás na té komisi někdo řekl, tak to v těch novinách bylo, protože se nemohli dočkat, jak tuhle hru rozehrají.

Ale já bych se rád vrátil k panu ministru spravedlnosti. Asi je třeba se zabývat tím, když už se někde ta opatření vydávají, aby se něco nezveřejňovalo, aby to tak bylo vždycky, nejen tehdy, když se to hodí pouze té či oné straně nebo těm či oněm novinám, protože pak jsme v podstatě v oblasti takové zvláštní selektivní spravedlnosti a to asi není správně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové. Já jako člen té vyšetřovací komise se k tomu také vyjádřím. Lidsky s tím nemám problém, protože mám svědomí čisté. Nicméně vy jste zákonodárný sbor, nebo my jsme zákonodárný sbor. Měli bychom se tak chovat, respektovat Ústavu a další věci, jako je dělba moci a podobně. Nicméně chci podotknout, že nás chce vyslýchat GIBS, který jsme vyslýchali my. A já mám dlouhodobě s GIBS problém, to je obecně známo. A pokud bych dneska ještě byl ve vyšetřovací komisi, která by fungovala, tak bych se ptal například ředitele GIBS, jak to, že se setkával s lidmi, o kterých je známo, že ty informace vynášeli. To je začarovaný kruh. My si nejsme (schopni) jako zákonodárný sbor poradit s tím, že se vynášejí informace ze živých spisů od Ministerstva vnitra, od advokacie a podobně.

To není o tom, jestli nás dneska zprostíte, nebo nezprostíte. Pojďme řešit to, aby se konečně zabránilo únikům informací. A souvisí to i s těmi nezákonnými odposlechy pana vicepremiéra, kdy jste to tady řešili a rozhodli jste o vině, aniž máte jakékoliv důkazy. Jste zákonodárný sbor, chovejme se jako zákonodárný sbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank. Poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne i ode mě. Já budu poměrně hodně stručný.

Stejně tak jako kolega Chalupa bych neměl osobně nějaký výrazný problém, aby mě někdo k výslechu pozval, protože já si stejně houby pamatuju, takže bych přál těm vyšetřovatelům hodně štěstí a velkou trpělivost, než by ze mě něco dostali.

Já svým způsobem chápu i ten důvod, proč by si nás jakožto členy vyšetřovací komise rádi pozvali. Oni dostali úkol, že mají vyšetřit únik ze spisu, tak je logické, že asi chtějí vyslechnout všechny, kdo se s tím spisem seznámili. Ale ona většina těch připomínek, než jsem se dostal na řadu, tak tady zazněla. Tady skutečně nejde jen o nás, o poslance. Tady jde i o ty zaměstnance, tady jde o ty stohy spisů, které se tam shromáždily. Vidím tam i vcelku zásadní problém v tom, že když nás Sněmovna zbaví mlčenlivosti, tak my jsme tam celou dobu fungovali v nějakém režimu, že jsme říkali: Nebojte, nám můžete říct úplně cokoliv, protože my jsme vázáni mlčenlivostí, my to nikde nesmíme říct. A pak jim řekneme sorry jako. (Pobavení v sále.)

A co je z mého hlediska velký problém, je to, že v řadě případů jsme se dotýkali živých spisů a živých kauz. Teď se dostanou vyšetřovatelé, kteří s tím nemají co dělat, když si vezmou všechno, tak se dostanou i opravdu k živým věcem, které probíhají, a může to to vyšetřování ovlivnit.

A na závěr musím potvrdit ještě jednu věc. My jsme skutečně v médiích přečetli informace a podrobnosti z těch spisů, které my jsme v tu dobu na komisi ještě neměli. Takže ty úniky je třeba hledat někde jinde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Pan předseda Kalousek svoji přihlášku s faktickou poznámkou vzal zpět. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Gabal.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych tady ve faktické poznámce ráda jenom upozornila na to, že všechny tyto výtky jste mohli systémově - a to reaguji i na poznámku pana poslance Chalupy - řešit novelou zákona o GIBSu. Já jsem, znovu říkám a připomínám, opakovaně jako ministryně spravedlnosti pana premiéra vyzývala k tomu, abychom zasáhli do té zákonné úpravy novelou. To je špatně opsaný zákon o policii. Ten sbor není dobře řízený a kontrolovaný. Nebudeme si namlouvat, že my jako parlament to můžeme... Jana Lorencová, také moje kolegyně poslankyně, to může, doufám tedy, potvrdit. My nemůžeme dostatečně kontrolovat činnost takového sboru. Ani pan premiér, při vší úctě k němu, o tom velmi pochybuji, to vidíme, ty výsledky té kontroly na výsledcích činnosti GIBSu. Čili my jsme to mohli udělat, ale neudělali jsme to, přestože někteří z nás se chtěli i aktivně na té novele podílet. Ale když slyšíte nesouhlasné stanovisko premiéra k takové úpravě a i k personální obměně, tenkrát tam byl ještě v čele někdo jiný, tak samozřejmě člověk do toho nejde s chutí a v podstatě do toho nejde potom vůbec.

Takže zřejmě naše chyba. A v příštím volebním období více odvahy, ať už bude premiérem kdokoliv. Toto vyžaduje zásadní zákonnou revizi. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP