(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Dle mého názoru jediný možný postup je, že Poslanecká sněmovna v rámci tohoto bodu bude hlasovat o příslušném návrhu usnesení, které jsem připraven přednést. Chtěl bych jenom upozornit, že podle informací útvaru Poslanecké sněmovny se tato věc týká sedmi poslanců, to jsou členové vyšetřovací komise, pěti zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a dvou odborných analytiků.

Takže tolik z mojí strany a já samozřejmě v podrobné rozpravě jsem připraven přednést návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane předsedo. A nyní zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě. Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo a předkladateli, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl tady vystoupit v obecné rozpravě a říct, že pokládám za naprosto nemožné, abychom něco takového udělali. Naprosto nemožné, abychom něco takového jako zbavení mlčenlivosti v této kauze vůči našim poslancům a našim zaměstnancům udělali. Vyšetřovací komise je vrcholný orgán Parlamentu České republiky v této zemi a není možné, a to zejména za situace, kdy šetřila policii, problémy vznikající v policii, problémy vznikající ve státním zastupitelství, aby vzápětí přišli státní zástupci a policisté a řekli: a my si chceme prohlídnout všechno, co jste tam měli, protože údajně něco uniklo ze spisů. Já mám pocit, že tady opravdu někdo nerozumí, respektive rozumí, ale snaží se z nás dělat blázny, vůbec nerozumí rozdělení mocí ve státě. Státní zastupitelství není nadřazeno všem ostatním mocím, přestože si to Olomouc občas myslí a přesto, že se občas tak chová. Opravdu není, je zařazeno pod moc výkonnou, moc výkonná odpovídá moci zákonodárné, moc zákonodárná zřídila vyšetřovací komisi, která se snažila prověřit problémy vzniklé v moci výkonné. A není možné, aby podřízený orgán výkonné moci následně přišel a řekl: a my chceme všechny vaše podklady, protože šetříme údajný trestný čin.

Pokládal jsem opravdu za nezbytné, že toto chci říct, a velmi vás poprosit, abychom nikdo usnesení, které vydává poslance a zaměstnance Sněmovny k vyšetřování státního zastupitelství kvůli údajným únikům ze spisů, abychom nikdo pro takové usnesení nehlasovali.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Poté s řádnou přihláškou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych podpořil to, co tady řekl pan poslanec Benda, s jednou korekcí. On řekl, že to nesmíme udělat vůči našim poslancům a vůči našim zaměstnancům. Já myslím, že to nesmíme udělat především vůči právu právního státu a vůči důstojnosti Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že už jenom ta žádost sama o sobě by si měla vyžádat omluvu nejvyššího státního zástupce. To je neuvěřitelná nehoráznost, co si dovolili! (Slabý potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Schwarz. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze informovat, jak vlastně celé tohle vzniklo. Ale zastavím se ještě u toho názvu. Musím opakovaně zdůraznit, že něco jako Šlachtova zpráva neexistuje a nikdy neexistovalo. Já to musím pořád opakovat. Já to chápu, že se tomu tak říká, ale pan Šlachta nikdy žádnou zprávu nesestavil, alespoň pokud jde o tu zprávu, o které se mluví, a nebyla to zpráva, ale byly to pouze útržky z různých policejních spisů.

Jenom abyste prosím vás věděli, jak tohle vzniklo. To nevzniklo tak, že by nějaký orgán činný v trestním řízení začal náhle podezřívat komisi z nějakých úniků. To vzniklo tak, že když jsme nápadně často zaznamenávali zejména v Lidových novinách a Mladé frontě - koneckonců kde jinde - různé útržky z policejních spisů, tak jsme tehdy dali podnět na státní zastupitelství, aby se zabývali tím, odkud se to bere, protože bylo evidentní, že to musí být pouze z orgánů činných v trestním řízení, a tedy dokonce v některých případech to nemohlo být od advokátů, což je obvyklá výmluva, protože tam ještě žádní advokáti nebyli. Následná reakce státního zastupitelství je taková, jaká je. Ale znovu zdůrazňuji, to není tak, že bychom samo o sobě byli z něčeho podezíráni. My naopak jsme dali podnět k tomu, ať se vyšetří, jak se do médií Andreje Babiše dostávají věci ze spisů. Tak to celé vzniklo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré ráno, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Já bych chtěl připomenout všem a říci trošku z praxe, já ten postup GIBS považuji za nestandardní a vysvětlím vám proč. Pracovali jsme tady Opencard, je to asi možná dva, tři roky zpátky, kdy nám procházeli touto vyšetřovací komisí také policisté, také informace z policejních spisů, a závěrem jsme udělali to co jiná vyšetřovací komise, závěrečnou zprávu. A nic nebránilo GIBS, vůbec nic, a na tom našem trestním oznámení GIBS pracoval. Tak proto považuji tuto věc za nestandardní a nebudu se svými kolegy pravděpodobně proti tomu pro, aby se to takto udělalo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek? Ano. Poté s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte.

 

Poslanec Pavel Blažek: Tak já jenom navážu na pana kolegu Schwarze. Tam je dobré si říci, já nechci nic posuzovat, ale to, že si GIBS požádal o to, co si požádali, na písemný pokyn státního zastupitelství, aby bylo úplně fakticky všechno řečeno.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za mimořádně rychlé dodržení času. Pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve bych chtěl navázat na to, co říkal můj kolega Pavel Blažek. On tady mluvil o únicích informací z těchto spisů do soukromého vydavatelství Mafra. A nezapomeňme, že ve stejné míře, ne-li větší, tyto informace také publikovalo veřejnoprávní médium Český rozhlas. To já považuji za ještě závažnější. Tak když říkáme, kde všude unikaly... Vzpomeňte si, první den po komisi, přestože naši kolegové to nemohli vynést, tak Český rozhlas přinesl údajně ověřenou zprávu ze dvou zdrojů, že tímto se včera zabývala komise, a citoval z údajných materiálů, které údajně projednávala naše vyšetřovací komise. Abychom na to nezapomněli, že to je veřejnoprávní médium, a tady to považuji ještě za větší selhání než u soukromého média.

Já se teď nechci vracet k tomu podstatnému, co říkal zejména Marek Benda. Ale když se nad tím zamyslíte, tak nám tady státní zástupci - mimochodem které ta závěrečná zpráva velmi zkritizovala - a GIBS vytvářejí návrh na nekonečný příběh. Zkusme si to popsat. Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi, která prošetřovala postup policie a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, teď nebudu přesně citovat ten název, a ta nějak zasedla, připravovala zprávu, Sněmovna ji vzala na vědomí. Načež státní zástupci a GIBS požádali, aby mohli vyslechnout a zjistit, co všechno tam bylo. No, kdybychom jim vyhověli, tak si myslím, že správnou reakcí by bylo zřízení nové vyšetřovací komise, která prověří, co udělala policie a státní zástupci s informacemi, které se dostaly z první vyšetřovací komise. Na to by ale přece zcela logicky zareagovali státní zástupci a policie a chtěli by zase vědět, co ta druhá komise. A nikdy by to neskončilo.

Tak kromě toho, že tady jsou vážné ústavní problémy a nepřiměřený zásah výkonné moci do moci zákonodárné, tak tady se někdo pokouší vytvořit absurdní, nekončící příběh jenom proto, aby vytvořil mlhu, aby se zbavil odpovědnosti za to všechno, co se stalo, a aby obhajoval na veřejnosti své chyby a ukazoval prstem přitom na někoho jiného.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Dobré ráno, dámy a pánové. Já chci pouze doplnit, co říkal ve svém prvním vstupu pan expředseda Blažek, a ilustrovat onu absurditu. Úniky z takzvané Šlachtovy zprávy, což už zde bylo řečeno, že není zpráva, ani Šlachtova, procházely celé léto, zejména v Lidových novinách, zejména po výsleších bývalého policisty ÚOOZ pana Komárka. Dokonce v jednom případě ten únik byl ještě dříve, než nám to pan Komárek na komisi stačil říci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP