(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se již usadili na svých místech.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Vojtěch Adam od 11.30 ze zdravotních důvodů, Andrej Babiš z pracovních důvodů, Martina Berdychová z pracovních důvodů, Robin Böhnisch od 11 hodin bez udání důvodu, Marek Černoch od 10 hodin z pracovních důvodů, Jana Černochová z pracovních důvodů, René Číp ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Margit Balaštíková od 12.00 z pracovních důvodů, Jan Farský z pracovních důvodů, Radim Fiala z pracovních důvodů, Vlastimil Gabrhel ze zdravotních důvodů, Miroslav Grebeníček z důvodu zahraniční cesty, Stanislav Grospič z důvodu zahraniční cesty, Olga Havlová ze zdravotních důvodů, Jana Hnyková do 12 hodin z rodinných důvodů, Jiří Holeček ze zdravotních důvodů, Gabriela Hubáčková z pracovních důvodů, Miloslav Janulík od 12 hodin z pracovních důvodů, Simeon Karamazov z osobních důvodů, Jaroslav Klaška ze zdravotních důvodů, Josef Nekl z důvodu zahraniční cesty, Nina Nováková z pracovních důvodů, Martin Novotný z rodinných důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Tomio Okamura do 10.30 z pracovních důvodů, Miroslav Opálka z rodinných důvodů, Herbert Pavera do 10.00 z pracovních důvodů, Marie Pěnčíková z rodinných důvodů, František Petrtýl do 10.30 z pracovních důvodů, Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, Pavel Ploc ze zdravotních důvodů, Antonín Seďa z důvodu zahraniční cesty, Martin Sedlář z důvodu zahraniční cesty, Karel Schwarzenberg do 10.30 z pracovních důvodů, Jiří Skalický z pracovních důvodů, Jan Skopeček z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup od 12.00 z pracovních důvodů, Štěpán Stupčuk z rodinných důvodů, Karel Tureček z osobních důvodů, Ladislav Velebný od 12 hodin bez udání důvodu, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Václav Votava ze zdravotních důvodů, Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů, Markéta Wernerová z pracovních důvodů, Kristýna Zelienková z pracovních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů, Jiří Zlatuška ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá Bohuslav Sobotka od 10.30 do 13.30 z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Ivan Pilný - pracovní důvody, Dan Ťok - pracovní důvody, Kateřina Valachová - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody. Tím jsme se vypořádali s omluvami.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 344, 338, 90, 20, 51 a 183. V případě vyčerpání programu bychom se věnovali bodům z bloku druhého čtení dle schváleného pořadu schůze. Ptám se, jestli má někdo... S přednostním právem pan předseda Sklenák má návrh. (Velký hluk v sále.) A poprosím o klid, abychom slyšeli pana předsedu, co bude navrhovat. Děkuji. (Zvoní.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovolím navrhnout jednu změnu v pořadu schůze, a to abychom dnes jako třetí bod, tedy po závěrečné zprávě vyšetřovací komise k D47, zařadili druhé čtení zákona o veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk 1005, bod 21. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda je zde ještě jiný návrh na změnu pořadu jednání. Jestliže tomu tak není, ještě pro jistotu přivolám kolegy z předsálí a o této změně bych dal hlasovat.

 

Takže pan předseda Sklenák navrhl, abychom bod 21, sněmovní tisk 1005, jestli jsem to správně slyšel, zařadili jako třetí bod po zprávě komise.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana předsedy Sklenáka. Kdo je proti?

hlasování číslo 164 přihlášeno 110 poslanců, pro 74, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze a já otevírám bod číslo 344, kterým je

344.
Zbavení povinnosti zachovávat mlčenlivost osob,
které se v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně v období
od 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016 seznámily s tzv. Šlachtovou zprávou

Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A ještě jednou vás poprosím o klid v sále! Není slyšet přednášejícího. (Předsedající opět zvoní.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že zařadila na pořad jednání tento bod, kterým musíme vyřešit záležitost, ve které se na mne obrátila Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Zlín, a učinila tak na základě písemného pokynu dozorového státního zástupce dr. Marka Bodláka. Obsahem té žádosti je, aby Poslanecká sněmovna za prvé poskytla tomuto orgánu kopii tzv. Šlachtovy zprávy, která byla dne 28. 7. 2016 předána vrchním státním zástupcem v Olomouci dr. Ivo Ištvanem vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a dne 18. 8. 2016 byly z obsahu uvedeného materiálu uveřejněny v tisku informace pocházející z nasazených operativně pátracích prostředků v trestní věci Vidkun. Za druhé požadují zaslání jmenného seznamu osob, které se s tzv. Šlachtovou zprávou seznámily, případně k ní měly přístup v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v období 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016, a za třetí požaduje zproštění povinnosti zachovat mlčenlivost osob uvedených pod bodem 2 této žádosti v rozsahu nakládání s tzv. Šlachtovou zprávou a informacemi v ní obsaženými.

Podle mého názoru -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, já vás na chviličku přeruším. Máte silný hlas, ale i tak je problém si v klidu vyslechnout vaši řeč. Opravdu poprosím všechny kolegy, kteří ještě něco potřebují probrat, než dneska začneme, ať jdou ven ze sálu, a ostatní, ať v klidu sedí na svých místech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já také děkuji. Prosím opravdu o pozornost, protože to není banalita, je to závažná věc.

Já jsem přesvědčen, a opírám se i o stanovisko legislativy, popř. dalších právníků, že na tuto žádost se vztahuje příslušné ustanovení našeho jednacího řádu, konkrétně tedy § 48, který se zabývá vyšetřovací komisí, a jeho odstavec 8, který říká, že členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní nebo jsou přítomny jednání vyšetřovací komise nebo jeho části, které byly prohlášeny za neveřejné, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dozvědí. Zbaveni této povinnosti mohou být pouze usnesením Sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP