(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já myslím, že je každému jasné, o čem bude hlasovat. Proto zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 154, přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro 57, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu předsedovi za spolupráci.

 

Končím projednávání tohoto bodu. A dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Kolovratníkovi, který nás chce seznámit s požadavkem volební komise. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji za to slovo. Jsem rád, že se na mě do 19. hodiny dostalo.

Kolegyně a kolegové, já před vás předstupuji jménem volební komise a reaguji na dění, které jste jistě sledovali v médiích. Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval našeho kolegu Ivana Pilného ministrem financí, což vyvolá změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Jak víte, poslanec, který se stává ministrem, už nemůže být a nebude členem jednotlivých výborů. Takže já v návaznosti na to vyhlašuji lhůtu k podání návrhů poslaneckých klubů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Teď jsem to popsal požadavkem svých kolegů z hnutí ANO. Samozřejmě ta lhůta je univerzální, tzn. i pro vás, příp. pro další poslanecké kluby, pokud byste chtěli nějakou změnu kdekoliv navrhnout, tak této lhůty můžete využít.

A víme také to, že dnes dopoledne jsme se rozhodli a ustavili vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření protiprávního jednání v souvislosti se spisy orgánů činných v trestním řízení atd. - když mi dovolíte, já nebudu číst celý název komise. Takže já v návaznosti na dopolední ustanovení této komise vyhlašuji také lhůtu na naplnění této komise. Obě lhůty stanovuji do pondělí 5. června do 12.30 hodin - ještě jednou opakuji pro předsedy klubů - do 5. června do 12.30 hodin. Je to pondělí před variabilním týdnem, tak aby volební komise mohla zasednout v úterý 6. a samotná volba by pak mohla proběhnout ve středu 7. června.

Poslední informace, kterou připomenu. Komise je domluvena tak, že bude sedmičlenná, tzn. každý poslanecký klub přítomný zde ve Sněmovně bude nominovat jednoho svého zástupce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi volební komise. Teď bychom měli započít bod 12, nicméně pan ministr vnitra jako předkladatel není přítomen, proto tento bod nebudeme načítat.

Pan předseda Stanjura se omlouvá po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů.

 

A já zahajuji bod

16.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb.,
o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Hlásí se s přednostním právem pan místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já mám pocit, že máme sedm minut do konce dnešního jednacího dne a že je opravdu nedůstojné, abychom se teď pouštěli do tak závažné věci, jako je zrušení části sankcí vůči Íránu. Takže bych poprosil o pauzu sedm minut na poradu našeho poslaneckého klubu. Myslím, že je to rozumné pro všechny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu místopředsedovi a přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy budeme pokračovat bodem Odpovědi na písemné interpelace. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP