(18.40 hodin)
(pokračuje Kučera)

Já samozřejmě vnímám, že jsme nyní postaveni do situace v okamžiku, že ti, co nezvednou ruce pro toto usnesení, budou nazváni těmi, kteří nechtějí navýšení platů, resp. kteří se postavili proti tomu, aby v sociálních službách byly platy navýšeny. Osobně si myslím, že takto ta otázka nestojí. Že ti, kteří případně pro to ruce nezvednou, tak jsou, si myslím, těmi, kteří chtějí spíše odpovědné řešení, nikoliv řešení, které je mírně řečeno neprojednáno. Myslím si, že tohle si skutečně zaslouží projednat v našich klubech, abychom si k tomu řekli více. Přece proč to má být navýšení 3 000 korun? Proč ne 3 500? Pro ne 4 300 anebo 5 600? Skutečně nevím, proč to má být 3 000 korun... (Odmlka - poslanec Zavadil ruší řečníka debatou u stolku zpravodajů.) To znamená, samozřejmě otázka je, kde se vzala ta částka 3 000 korun. To je skutečně s velkým otazníkem.

Další, a to bych považoval než samotnou hodnotu té částky, o jakých sociálních pracovnících tady hovoříme. Já nevím, jestli se jedná o státní zaměstnance, jestli se jedná o zaměstnance oněch neziskových agentur, jestli se jedná o zaměstnance městských příspěvkových organizací nebo některé jiné zaměstnance. A já bych tady připomenul, a byla to poměrně dost velká aféra, nechci to úplně samozřejmě stavět na stejnou rovinu, má to ale možná některé podobné konotace, a to byl příslib vlády navýšit platy řidičům autobusů. Pamatujete si na tu diskusi, kdy vláda přijela do krajů a řekla: zvýšíme platy řidičům, kteří jezdí pro kraj. A najednou se zjistilo, že tam nejsou ani peníze, ani není vlastně vyřešeno, kterým řidičům to má být navýšeno, atd. A já se obávám, že před něco podobného jsme postaveni dnes.

Já bych tedy poprosil předkladatele, aby zde toto usnesení, které jsme se, znovu říkám, dozvěděli na poslední chvíli a nebylo řádně projednáno, aby nám lépe zdůvodnil. Aby nám řekl, kde se vzalo oněch 3 000 korun. A já je nerozporuji, samozřejmě, jednoznačně tady prohlašuji, a už jsem to tady řekl několikrát, že pracovníci v sociálních službách jsou skutečně podhodnoceni, že pracují za nedůstojné mzdy, a že dokonce jsou dneska v situaci, kdy nebudeme schopni vůbec najít zaměstnance na tato místa, protože je ten pracovní trh dneska poměrně hodně vybraný.

Takže bych chtěl poprosit o zdůvodnění, kde se vzalo těch 3 000 korun, ale hlavně, jakým způsobem to navýšení proběhne. To znamená, kterých zaměstnanců se to týká. Zda se jedná o státní zaměstnance, nebo o všechny zaměstnance v sociálních službách, nebo jakým způsobem k tomu máme přistupovat vlastně jako městská samospráva. Zda ty peníze tedy přijdou do městských rozpočtů, abychom byli schopni navýšit zaměstnancům, právě co se týká třeba domova pro seniory, který je zřizovaný městem, zda se to týká pouze pečovatelek, nebo zda se to týká i zdravotních sester, které pracují v domově v seniory, který jsem vzal tady jako příklad, protože to je podle mě taky důležité. Protože pokud přidáme těm pečovatelkám, tak logicky bychom měli přidat i zdravotním sestrám. Protože najednou se pečovatelky dostanou, jak už jsem tady dneska několikrát říkal, najednou se dostanou platově velmi na dosah zdravotních sester. To znamená, že to by mě zajímalo. A zajímalo by mě, zda se bavíme o tabulkových platech, nebo o pohyblivých složkách, nebo jakým způsobem bude tato mzda navýšena.

Takže tohle bych poprosil ještě před hlasováním, zda by zástupce předkladatele nemohl nějakým způsobem více zdůvodnit. Myslím, že to si zaslouží, a byl bych velmi nerad, kdybychom to tady diskutovali pouze z pohledu naučně populárního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kučerovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo. Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem myslel, že novým ministrem financí je Ivan Pilný, a on si na to zřejmě myslí Michal Kučera, ale nevadí.

Úplně jednoduše. Ten návrh vychází ze zkušeností ředitelů těchto organizací. Je kompromisem. Je to spíš minimální částka, protože vím, že takový postup musí být postupný. Není to to, co bychom i my i ředitelé těchto organizací viděli rádi, průměrné platy.

Za druhé, jenom slušně odpovím, nebudu to komentovat. To usnesení je úplně jasné. Týká se to všech pracovníků v sociálních službách bez ohledu na zřizovatele. Bez ohledu. Jde o to, kdo tu práci vykonává, a ne jestli je to neziskovka, nebo je to městská firma, krajská nebo státní, zda je to příspěvková organizace nebo jiná právní forma. Je důležité to, kdo dělá sociální služby. Na to jsou velmi přísné podmínky. Sociální služby jsou registrované, to nemůže, když někdo si vzpomene, že dneska to zavede a podobně.

Takže vás prosím o podporu mého usnesení. Usnesení, které přednesla paní poslankyně Hnyková, je podrobnější, jakoby něco řeší za vládu. Nicméně si myslím, že si taky zaslouží podporu. Ta usnesení se doplňují, nejdou proti sobě. To druhé je podrobnější, to první by dalo jenom obecný princip a obecnou žádost na vládu, aby to vyřešila. To druhé dává vodítko jak a říká, aby pan premiér v příštím jednacím týdnu nám podal informaci, pokud už budou vědět, jak to budou řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o usnesení. Nejprve o tom, které navrhl pan předseda Stanjura, poté o usnesení, které navrhla paní Hnyková. Dovoluji si poprosit pana předsedu Stanjuru o spolupráci, jestli by vždycky přečetl návrh usnesení, a poté dám o něm hlasovat. Děkuji, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Určitě, pane místopředsedo. Budeme hlasovat v pořadí, jak usnesení byla navržena. Paní poslankyně, kontroluji vizuálně, s tím souhlasí. První usnesení, které jsem navrhoval jménem našeho klubu, je velmi jednoduché. "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby od 1. července 2017 zajistila zvýšení platů pracovníkům v sociálních službách minimálně o 3 000 měsíčně."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

O tomto usnesení, jak je přednesl pan předseda Stanjura, dám hlasovat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 153, přihlášeno je 92 poslankyň a poslanců, pro 92, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za podporu našeho návrhu. Druhé usnesení, já to řeknu formálně, ať mě paní poslankyně kontroluje, je to usnesení k usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1650 ze dne 26. dubna 2017. V bodě 4 se doplňují slova "ve výši tří miliard" a doplňují se dva nové body. "Za šesté: Uskutečnila navýšení od 1. 7. 2017." A sedmý bod: "Aby předseda vlády podal informaci Poslanecké sněmovně ve variabilním týdnu od 6. 6. 2017."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je každému jasné, o čem budeme hlasovat? Paní poslankyně přednesla usnesení v podrobné rozpravě.

Pan poslanec Zavadil k proceduře, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já si myslím, teď není k proceduře, ale k věcné stránce tohoto pozměňovacího návrhu. Nejde? Dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To se omlouvám. Paní poslankyně to usnesení navrhla takto. Je to její právo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tam se mění bod 4, doplňuje se částka a doplňují se body 6 a 7 usnesení. Musíme se vyjádřit hlasováním o tomto návrhu. Už se nedá měnit. Je to hlasovatelné, je to k usnesení č. 1650 ze dne 26. dubna 2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP