(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal, po něm paní poslankyně Pekarová, potom pan poslanec Kořenek, poté pan poslanec Kaňkovský - všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám určitou potřebu reagovat na předřečnici vaším prostřednictvím. Předně, já jsem sice ve Sněmovně nový, ale pokud jsem si všiml, tak o zařazení bodu hlasuje Sněmovna, ne jeden poslanec. A ten bod navrhl pan kolega Stanjura, jestli jsem si všiml, jestli dovolíte, abych vám to připomněl, nebo si přečteme zápis. Nebo jste chycená politickou slepotou? To je jedna věc.

Druhá věc. My jsme začali se sociálními službami v roce 2006. Dneska v tom pásmu máme ženy a muže, kterým je zhruba okolo 70 let. V jaké době byli ti lidé ekonomicky aktivní, že si nemohli, nesměli a nedokázali vydělat na to, aby se dokázali zajistit ve stáří? Já si myslím, že to byla 70. a 80. léta. Jak vypadal důchodový a sociální systém tehdy z hlediska šancí lidí zajistit si důstojné stáří? My teď doháníme v řadě ohledů to, co ti lidé nemohli svou vlastní ekonomickou aktivitou dosáhnout, protože v té době nikdo nesměl mít soukromou ani trafiku a mohl maximálně pěstovat rajčata a vajíčka. Ta základní odpovědnost na nedofinancování sociální situace těchto generací je trošku někde jinde. Promiňte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně. Po ní pan poslanec Kořenek, pan poslanec Kaňkovský, paní poslankyně Aulická, pan poslanec Opálka, paní poslankyně Semelová, všechno faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já jenom musím reagovat na to "co jste kdo udělali", ptala se tady předřečnice paní Aulická. Tak prostřednictvím pana předsedajícího připomínám: navrhla jsem pozměňovací návrh - a vy jste pro něj hlasovala s celou vaší stranou, nehlasovala pro něj vládní koalice až na výjimky z KDU-ČSL - kdy jsem chtěla v minulém roce... Ještě se opravím: v letošním roce, v rozpočtu na rok 2017, aby 226 mil. korun šlo právě na zvýšení platů v sociálních službách. Takže teď se tady netvařme, že jsou bojovníci jenom někteří. Je to tak, že opravdu tady v průběhu tohoto volebního období jsou různé návrhy, které se hlasovaly, a můžeme si ještě zpětně dohledat, kdo se jak k tomu hlasování následně postavil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Kořenek a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Víc Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já nejsem odborník na sociální služby, ale protože jsem jejich uživatel, resp. v rodině, tak vím, jak jsou placeni. Nicméně není pravda, že se nic neudělalo. Ano, bohužel se asi doposud nepodařilo srovnat to, co drábkovská éra zanechala v sociálních službách. Ale jenom pro zajímavost, 16,5 % navýšení od 1. ledna 2014. Od 1. ledna 2014 2 %, od 1. listopadu 2014 3,5 %, od 1. ledna 2015 4 %, od 1. listopadu 3 % a od 1. listopadu 2016 o 4 %. Pořád to není těch 17, je to 16,5. Nicméně přesto si pamatuji, a snad nejsem úplně mimo, že jsme i vloni navyšovali v rámci státního rozpočtu příspěvek, resp. finance na sociální služby. Takže není pravda, že by tato koalice nebo tato vláda nic pro sociální služby nedělala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Po něm paní poslankyně Aulická.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já nejprve zareaguji pozitivně. Chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, poděkovat paní kolegyni Janě Hnykové, protože ona je člověk, který skutečně tady dlouhodobě, nikoli jenom teď před volbami, prosazuje toto téma, které vidím jako velmi důležité a v tuto chvíli, řekl bych, i velmi kritické. Takže jí děkuji za to, že tento bod navrhla na minulé schůzi, a děkuji za to, že se tomu věnovala už i v minulosti právě i s návrhy týkajícími se státního rozpočtu.

Potom bych měl jednu připomínku, také vaším prostřednictvím, pane předsedající, k paní poslankyni Aulické. Není to ve zlém, ale já nemám rád generální soudy. Pokud tady chceme vést nějaký politický soubor a tady je to kolbiště, kde ho vedeme, tak nebuďme generální, říkejme ty věci tak, jak byly. To znamená, jestliže se tady bavíme o podpoře či nepodpoře pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na tento rok, kde byla navržena podpora na platy v sociálních službách, tak říkejme pravdivě, kdo jak co podpořil, anebo to neříkejme vůbec. Ale říkat všichni, všechno - to myslím, že není fér. Takže klub KDU-ČSL podpořil minulé zařazení tohoto bodu, podpořil dnes zařazení toho bodu navzdory tomu, že vládní koalice jako celek to nepodpořila, nebo že tady byl rozporuplný názor.

A pokud se týká těch opatření směrem do budoucna, my bychom byli pro systémové řešení, ale v tuto chvíli vidíme, že ten čas na systémové řešení tady není. To znamená, pokud najdeme teď řešení té kritické situace, tak my jej podpoříme, a pak hledejme to systémové řešení. Je škoda, že se k tomu všichni teď dostáváme až na konci volebního období, nebo resp. řada subjektů, které jsou ve Sněmovně. Je to škoda. Svolávají se tiskové konference. Tři a půl roku se tiskové konference neděly a bohužel se toho mnoho nedělo ani tady. To je určitě škoda. Ale oceňuji ty, kteří se tomu věnují dlouhodobě. Je to kolegyně Hnyková i někteří další. Musím říct, že to je potřeba ocenit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Aulická, její faktická poznámka, po ní pan poslanec Opálka a paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Tak jenom v rychlosti. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla možná reagovat vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, na kolegu Gabala. Já jsem přiznala to dnešní téma kolegovi Stanjurovi, resp. klubu ODS, že to dneska zvedli, a že jsme za to všichni rádi. Možná že jste to neslyšel, to je chyba. A jenom mi dovolte k tomu dalšímu. No víte, prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme trošku na tu politickou úroveň z vaší strany už zvyklí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Opálka, po něm paní poslankyně Semelová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych rád reagoval na vystoupení pana kolegy Gabala. To je takový ten jestřáb, který vždycky zahřmí, ale má přehled, protože k tomu má i potřebné podklady. Ale možná je třeba připomenout, že co se týká výše důchodů, tak jejich výše se vypočítává z příjmu od roku 1986. Většina těch příjmů je už samozřejmě po roce 1990.

Co se týká starých důchodů, dříve dostávali lidé příplatek na bezmocnost. Tehdy, když seděl náměstek - a předtím náměstkyně - na Ministerstvu práce a sociálních věcí za KDU-ČSL, tak společně s Národní radou zdravotně postižených připravili ten zákon o sociálních službách, který vlastně složitě hodnotíme, protože jsme se svým hlasováním na něm všichni podíleli. Ale ten výsledek byl rychlý. Jestliže příspěvek na bezmocnost - a teď mě neberte za slovo, ale jde o řády - tvořil nějakých 6 mld., tak příspěvek na péči podle nového zákona skočil na 18 mld. A kde ty peníze jsou? To už říkala kolegyně Hnyková, kolegyně Adamová Pekarová i další. Prostě se vybudoval systém a za to zodpovídá především strana KDU-ČSL, když už tu padají tato obvinění. A já bych byl rád, kdybychom v té věci byli všichni trošku méně výbušní a více zahleděni do toho problému. Protože - já už jsem tu k tomu hovořil několikrát a nebudu to rozvádět - systém sociálních služeb, tak jak je připraven, není pro budoucnost. Něco se s tím musí stát.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Marta Semelová, po ní paní poslankyně Jana Hnyková, pan poslanec Fiedler, pan poslanec Gabal, všechno faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP