(17.50 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Čeká je opravdu vzdělávání, už to jsem také dnes zaznamenala, že 24 hodin každoročně musí toto splnit a mnohdy ani to nemají hrazeno zaměstnavatelem. Čili je zde velká administrativa, také to zde bylo řečeno, přebujelá v těchto službách, to je to, co je zatěžuje. A zejména potom, když mají přibrat nového zaměstnance, tak jak už jsem řekla, za stávajících platů není moc velký výběr. Ale naštěstí většinou stále přicházejí lidé s velkým srdcem, kteří to chtějí pro ty lidi dělat a kteří si tuto práci zvolí jako svoje poslání.

Zaplatit pracovníkům v sociálních službách je to, o čem dnes mluvíme. Měli bychom jim zaplatit stejně jako dalším pracovníkům v návazných profesích, kteří v těchto službách pracují. Jsou to zdravotníci, dále speciální pedagogové, i když si myslím, že moje předřečnice to také zmínila. Jsou to pradleny, kuchaři, údržbáři. Tito všichni se podílejí na celkové péči právě o lidi v těchto zařízeních, ať už to jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, kde se pracuje opravdu v nepřetržitém provozu.

Paní ministryně Marksová sice zvyšuje minimální mzdu, ale trochu pozapomněla, že právě pracovníci v sociálních službách mají v základních nástupních platech bez příplatku nástupní platy asi 13 až 14 tisíc, což velký rozdíl od minimální mzdy už není.

Já bych tedy na závěr svého krátkého, takového praktického pohledu na věc, protože nejsem specialista přes sociální služby, spíš toto znám z terénu, jak jsem řekla, z některých regionů případně z Prahy, tak bych položila dotazy, i když mi asi těžko dneska zde budou někým z vlády zodpovězeny. Jednak kdy tedy opravdu dojde ke změně financování v sociálních službách, bude-li to opravdu k 1. 7. 2017, a o kolik se platy zvýší. Já vám všem děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi pár poznámek. V první řadě bych chtěl poděkovat Janě Hnykové, ona to tady řekla, čím byla profesně, a myslím si, že celou touto profesí a celou vahou své osobnosti se prala za sociální služby a je to její hlavní zásluha, že se tady dneska o tom bavíme. To bych chtěl říct jako první poznámku.

Pak bych se chtěl trošičku zaobírat těmi některými věcmi, které nastaly předtím, a my jsme mlčeli. A já to říkám obecně, jsme mlčeli. Vždyť se přece v roce 2010 až 2012 snižovaly platy ve všech těchto státních sférách, ať už to byli zdravotníci, ať už to byli školáci, ať už to byli vojáci, ať už to byli policajti. Naštěstí se nesnižovaly platy u sociálních služeb, tam se jenom zmrazily. Ale i tak. Proč jsme tenkrát nemluvili? Proč i vy zprava jste tenkrát nemluvili? Protože to se teď těžko dohání. A pak je to samozřejmě i předmětem kritiky. A já jsem rád, že zprava přišla tahle iniciativa. Já sám se budu tedy snažit přispět k tomu, aby to, co tady bylo navrhováno, aby to prošlo. Protože si myslím, že ti lidé si to zaslouží. Ale nebuďme pokrytci a vzpomeňme si na to, co bylo v minulosti, a férově se o tom pobavme.

Čtyřicet procent na margo MPSV, prostřednictvím vás, pane předsedající, Markétko. Je mi to líto, ale tam došlo k destrukci Drábkovou reformou toho, že se tam snížil počet zaměstnanců, tuším dokonce o 1 200 nebo 1 800 lidí. A na základě jednání tripartit se prosilo, a kolega to tady může dosvědčit, aby se ty stavy doplnily, protože to nebylo únosné. Takže to navýšení, těch 40 %, je to, o co se snížila tehdy Drábkovou reformou personálie v téhle oblasti. Takže buďme zase féroví. Takže je potřeba, abychom si tyhlety věci říkali naprosto férově, na rovinu, proč k tomu došlo... (Upozornění na čas.) A tak dále, a tak dále. Děkuji, končím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a její faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Nemohu nevyslyšet výzvu k férovosti, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale to bylo jenom na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pozor, to nebylo na úřadech práce, to nebylo na dalších organizacích, které Ministerstvo práce zřizuje. To jsou úředníci, kteří sedí v té budově, která je na Praze 2, Ministerstvo práce a sociálních věcí, čistě tady tato instituce. Prosím tedy neplést do toho úřady práce, Českou správu sociálního zabezpečení a tak dál. Tak jenom aby bylo jasno. Což já jsem tedy ale říkala, že to jsou jenom úředníci a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam došlo za paní ministryně ke zvýšení počtu zaměstnanců o 40 %. Když tak to dohledám a čísla předám. Ale je to prostě jenom tady pod touto střechou, pod touto jednou střechou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická a její řádná přihláška do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Tak já děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych se také vyjádřila k tomuto projednávání. Musím říct, že děkuji kolegovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu Zavadilovi, protože opět řekl jedinou pravdu, která tady opravdu je pravdivá, a to že toto téma tady od začátku zvedla kolegyně Hnyková a opravdu se snažila jak na výboru, tak i v Poslanecké sněmovně, aby se zlepšilo financování nejen platů sociálních pracovníků, ale i celkově těch peněz do sociálních služeb. Samozřejmě máme tady, jsou toho důkazem i pozměňující návrhy při rozpočtech, kdy tedy i za KSČM byly návrhy naše a opět kolegyně Hnykové. Bohužel celá vláda nebo celá vládní koalice tyto pozměňující návrhy nikdy nevyslyšela.

Nezlobte se na mě, ale my dnes opět projednáváme toto téma. Já jsem za to ráda, my samozřejmě jsme jednoznačně pro to, aby se finance do sociálních služeb nejen na to navýšení mezd zvýšily. Ale nalijme si čistého vína. Je pět měsíců před volbami. A jak to všichni vidíme? Je to o tom, že se tady předháníte, která z vládních i nevládních stran je vlastně pro rychlejší nárůst těchto peněz. A do té doby, tři a půl roku, dělo se něco? Já si myslím, že nic tak zásadního se nedělo. My jsme na to upozorňovali nejen při projednávání rozpočtu, ale i při těch ostatních projednáváních na výboru pro sociální politiku. Musím říci, že i s paní ministryní jsme to řešili. Bohužel její vyjádření na to, že se přidalo 5 %, opravdu nevidím jako zásadní. A když jsem to projednávala i se zástupci jednotlivých krajů, tak bohužel jsme museli konstatovat, že ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nevzešel žádný zásadní postoj k tomu, aby se opravdu finance do sociálních služeb značně navýšily, tak aby došlo alespoň ke zklidnění této situace.

A co se týče dalších věcí. Pan... dnes tedy už vlastně nevím v jaké pozici, jestli už je odvolaný pan ministr Babiš, tak se mi to špatně definuje. Každopádně při představení jeho návrhu rozpočtu, kde hovoří, že tedy bude přidávat o 24 %, na to samozřejmě reagovala okamžitě ministryně práce a tak dále. Tak se na mě nezlobte, já to opravdu vidím jako předvolební tah. Do této doby se nic neudělalo. Pět měsíců do voleb, a všichni chceme pomáhat. Co jste pro to udělali vy všichni, co tady sedíte? Nic. (Hlas ze sálu: A co jsi udělala ty?) Tak já myslím, že my máme důkazy, že jsme asi pro to opravdu všichni něco udělali.

Jenom možná trošku z praxe. Základní sítě v sociálních službách nám neustále narůstají. Dotace ze státního rozpočtu jsou ale víceméně stejné. Jinak řečeno stále více nám chybí peníze. A ve finále na to doplácejí úplně všichni.

Takže já vám děkuji a věřím, že když je tedy před volbami, tak najdeme všichni rozum a společně budeme táhnout za jeden provaz. (Potlesk z řad poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP