(17.20 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Já nebudu tady mluvit o náročnosti práce, protože už jsme dneska tady slyšeli, že když se zvedne nekvalifikovaná práce, tak se musí zvednout i kvalifikovaná práce. Prosím vás, tohle je nesprávný výklad pojmu a vlastně té práce v té přímé péči. Ti pracovníci si musí řádně udělat kurz. Musí se dále vzdělávat. Takže jejich práce není přece nekvalifikovaná. To je kvalifikovaná práce v přímé péči o seniory a zdravotně postižené osoby. Prosím vás, o nekvalifikované práci můžeme hovořit tehdy, když ten člověk v oboru není vzdělán, když k tomu nemá žádné zaškolení. Ale tito pracovníci procházejí odborným vzděláváním a dalším vzděláváním. Musí mít zručnosti, schopnosti komunikovat s klienty. A věřte, že to není někdy jednoduché, když vám přijde člověk po mozkové příhodě, který nemluví, pouze jenom posunky dává najevo to, co je pro něj dobré a špatné. Přesto tato práce byla jaksi vždycky odsunována na kraj a teď, když vidíme, že je tu nedostatek zaměstnanců, snažíme se všichni pro to maximálně udělat, aby se situace zlepšila.

Já jsem velmi ráda, že se znovu toto téma zvedlo. Nevím už, jaký prostředek ale použít, možná vyměnit některé představitele ve vládě, že by se tam peníze našly, jinak nevím, co s tím udělat, když ani usnesení, které jsme tady před měsícem přijali, vláda nerespektuje a do měsíce situaci nevyřešila.

Jenom ještě prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Kučeru. Sociální služby jsou v zákoně o sociálních službách vícezdrojově financovány. Jsem někdy možná ráda za to, že je právě vícezdrojové financování do sociálních služeb, protože pokud by tam byl jenom jeden zdroj, mám obavy, že by to i v této situaci se sociálními službami vypadalo mnohem hůře. Zákon o sociálních službách jasně stanoví, že se na krajích dělají střednědobé plány v poskytování sociálních služeb, to znamená, že poskytovatelé, kteří jsou v této síti, mají nárok na vyrovnávací platbu neboli dotaci, kterou jsme znali v minulosti.

Dále bych se chtěla vrátit k příspěvku na péči ke kolegovi Soukupovi, který tady říkal, že by to mělo patřit organizaci. Pokud klient přijde, nebo uživatel služby, do pobytové služby, ze zákona tento příspěvek na péči přináleží pobytovému zařízení.

Souhlasím s kolegyní Pekarovou, je potřeba podporovat domácí péči, protože demografický vývoj bude samozřejmě zvyšující se. My, jak tady všichni sedíme, budeme možná jednou rádi, když budeme mít příspěvek na péči tak vysoký, abychom si mohli zaplatit asistenční a pečovatelské služby v terénu.

Jenom jsem chtěla připomenout to, co jsme tady přijali před měsícem. Na tom usnesení trvám. Byla bych velmi ráda, aby se toto usnesení doplnilo datem a doplnili jsme to tím, aby to vláda do toho data naplnila a od 1. července 2017 zaměstnanci byli přeřazeni z první a druhé tabulky do třetí platové tabulky a z třetí platové tabulky, to znamená pracovníci v přímé péči, kteří vykonávají přímo obslužnou pečovatelskou a ošetřující péči, byli přeřazeni mezi zdravotníky, a patří tam i sociální pracovníci, na které jsou v současné době kladeny vysokoškolské nároky - musí mít vysokoškolské vzdělání a dělají za velmi mrzký peníz. Prosím vás, byla bych velmi ráda, abychom toto usnesení ještě rozšířili právě o tyto dva body, aby se tam finanční prostředky daly, a dali jsme tam i datum. Já bych si uměla představit, kdyby to bylo do 1. června letošního roku, aby k navýšení zaměstnanců došlo od 1. července 2017.

Já vám za všechny pracovníky v sociálních službách děkuji. A věřte tomu, že jsem si tu práci sama vyzkoušela. Dvacet sedm let jsem tam pracovala, vím, co to obnáší, a byla bych ráda, abychom tady zbytečně nevedly řeči o ničem jiném než o tom, aby se tam peníze dostaly a pracovníci dostali finanční prostředky navýšeny ve svých platech.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, ono se těžko hovoří po přednostních vystoupeních a po technických připomínkách.

Nicméně nevím, jak často navštěvují pravicoví kolegové a kolegyně domovy pro seniory a jiné sociální služby a diskutují se zaměstnanci, či spíše zaměstnankyněmi o jejich mzdách a pracovních podmínkách. Já se přiznám, že diskutuji tyto problémy velmi často, a musím se také přiznat, že se nedivím Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který vyzývá vládu, aby neprodleně učinila všechny kroky nezbytné ke zvýšení platů, mezd a mezd zaměstnanců v sociálních službách. Zároveň odborový svaz připomíná, že nízké mzdy vedou k nedostatku pracovníků, to už tady bylo řečeno, a přitom přesunout klienty není kam, péči o ně nelze odložit. A chybějící ruce personálu nelze ničím nahradit, to tady víme všichni, proto jsme se taky sešli k tomuto bodu.

Už to tady padlo, nicméně zopakuji, co Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky požaduje. Za prvé zrušení nejnižších dvou tarifních tabulek, na němž již několik měsíců panuje politická shoda, a zároveň přeřazení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků do stupnice platových tarifů ke zdravotnickým pracovníkům. Upozorňuje přitom na skutečnost, že tímto přeřazením pouze dojde k nápravě historických chyb, kdy původně zdravotničtí pracovníci byli v zařízeních sociálních služeb přeřazeni na pracovníky v přímé péči, čímž došlo ke snížení jejich platového ohodnocení o 17 %. Za druhé. Odborový svaz požaduje přiznání připravovaného příplatku za směnnost, který má být v nemocnicích poskytován nelékařským zdravotním pracovníkům pracujícím ve směnném režimu a také zaměstnancům pracujícím ve směnném provozu v sociálních službách. Já tyto oprávněné požadavky podporuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ale abychom byli objektivní, už to tady padlo, dostali jsme na lavici informaci zřejmě od paní ministryně práce a sociálních věcí, ta nám předložila informace, které souvisí s projednávanou tematikou. Já to velmi stručně shrnu, nechci to tady citovat. V letech 2014 až 2016 došlo k navýšení platů v sociálních službách o 16,5 %. Od 1. července má platit novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s touto novelizací má dojít k dofinancování sociálních služeb. K tomu je nezbytné, aby vláda, potažmo ministr financí zajistil scházející finanční prostředky. Uvažovalo se o navýšení ve třech variantách od zvýšení platů o 5,1 % až do výše 23 %. A pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolní ze své rozpočtové kapitoly 200 mil. korun, jak je uvedeno v přiloženém materiálu, pak požadavek na dofinancování z kapitoly, zřejmě státní dluh, je pro dané varianty od 229 mil. korun až po 962 mil. korun. Z toho je patrné, že problematiku navýšení platů v sociálních službách musí řešit celá vláda, zejména Ministerstvo financí.

Závěrem pouze pro doplnění informací a s ohledem na kritiku ze strany pravicové opozice sděluji následující. Pokud se za vlády pravice v letech 2009 až 2013 pohybovaly celkové výdaje na sociální služby od 6,22 mld. korun do 7,04 mld. korun, pak tyto výdaje se za této vlády zvýšily od 7,71 mld. korun v roce 2014 až po současných 9,27 mld. Takže to jsou základní informace, které jsou v přiloženém materiálu.

Já, jak říkal navrhovatel, určitě podpořím přijetí usnesení a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji k tomuto bodu a podobným bodům již poněkolikáté, takže budu poměrně rychlejší. Zapojila jsem se také v diskusi k paní poslankyni Hnykové, která již minule přinesla návrh na usnesení, který zde byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP