(17.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď pan poslanec Běhounek, potom pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, pěkně vás prosím, pojďme se bavit o tom, zda potřebujeme dát na mzdy pracovníků v sociálních službách. Vaše vývody jsou naprosto stoprocentní, ale nebudeme mít za chvíli, pokud všechny ty sociální služby zavřeme, protože nám ti lidé odtud utíkají. Je to daň tomu, že je konjunktura a dostanou víc peněz v jakékoli jiné činnosti než v těch sociálních službách. Nebudeme mít prostor k tomu, abychom se bavili, jak to zrekonstruovat. Pokud ty peníze neseženeme, tak to bude katastrofa. Je příslib od vlády, kdy hejtmani jednali o této problematice už v lednu, že se to bude řešit. Takže pokud bude vůle ze strany dalšího jednání, v pondělí je RHSD, má to být v bodě, doufám, že se to podaří. Prosím, pojďme k této věci diskutovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Gabal. Ještě přečtu omluvu pana poslance Adama, ten se omlouvá od 16.30 ze zdravotních důvodů, a paní poslankyně Balaštíková od 18 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady při minulé debatě upozorňoval na to, že od roku 2006 se celý sektor sociálních služeb vyvíjí v úplně samostatný sektor ekonomiky, který je potřeba financovat, analyzovat a dívat se na něj jako na vícevrstevný - od toho, co bylo řečeno o rodině, přes obce, regiony a stát. Ta participace je v tom klíčová. Já souhlasím s tím, že je třeba to dofinancovat, co tady říkal pan hejtman, ale zároveň je třeba si být vědomi, že to funguje jako sociální funkce. To není jenom o penězích. Ty peníze na to musí být. Ale ta participace je tam prostě šíleně důležitá.

Takže souhlasím s tím, že je třeba ty prostředky tam dát a podívat se, jak po deseti letech se ten sektor vyvinul a co ho čeká v budoucnosti s ohledem na demografický vývoj. Protože ta dynamika bude ještě daleko, daleko větší. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Prosím paní poslankyni Hnykovou, která je řádně přihlášená, a připraví se pan poslanec Seďa. Ještě omluvím paní poslankyni Golasowskou, ta se omlouvá od půl šesté do konce jednání.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Já ani nevím, čím bych začala dříve. Ale snad bych vám všem připomněla usnesení, které jsme přijali 26. dubna 2017. A já jsem byla velmi ráda, že jsme toto usnesení tady přijali, že Poslanecká sněmovna a my všichni, jak tady jsme, jsme si uvědomili, že je potřeba se situací v sociálních službách něco dělat, protože ten nedostatek personálu, který tam právě je v důsledku špatného platového ohodnocení, se opravdu dostal do krizové situace.

Uběhl měsíc, dneska máme 24. května, a co se stalo? Ministerstvo financí se dohaduje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohaduje s Ministerstvem financí o tom, kde ty finanční prostředky vezmou, a ti pracovníci v sociálních službách čekají na to rozhodnutí. Já se vás ptám, vás, kteří jste tady služebně déle, jak vlastně my můžeme přinutit vládu k tomu, aby našla ty finanční prostředky na to, aby těm lidem navýšila platy? Sedí tady - nevím, jestli už byl jmenován jako první místopředseda vlády, pan ministr (k ministru Brabcovi, který odpovídá, že nebyl) - ještě nebyl. No, nikdo jiný už tady není. Paní ministryně se omluvila, protože co by se starala o pracovníky v sociálních službách? Já si třeba vážím tamhle paní ministryně školství, která tu sice taky není, ale ta aspoň za ty učitele bojuje. Ale paní ministryně práce a sociálních věcí... Slyšeli jste ji tady někdy, že by za pracovníky v sociálních službách ztratila slovo? Že by vyvinula iniciativu v rámci rozpočtu, že ty peníze potřebujeme? Já jsem ji tedy neslyšela.

Já vám připomenu to usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

1. neprodleně řešila kritickou personální situaci v sociálních službách;

2. projednala výrazné navýšení platů a mezd zaměstnanců, kteří přímo pečují o klienty, a sociálních pracovníků;

3. urychleně přijala novelu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou upraví mimo jiné platy zaměstnanců v sociálních službách. Pro personální stabilizaci je nutné zrušit současnou přílohu číslo 1 a 2 nařízení vlády. Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 se ukládá zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 zařadit do přílohy číslo 3, tzn. do zdravotnické tabulky;

4. na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu;

5. zahájila proces systémové změny financování sociálních služeb.

Možná že toto usnesení má jednu chybu, že tam chybí datum, dokdy to ta vláda měla udělat. Zaměstnanci, když se potom dozvěděli, že my jsme všichni, jak jsme tady byli, nadpoloviční většinou toto usnesení přijali, byli rádi a zpětná odezva byla velmi dobrá.

Já si nepřisuzuji žádné velké zásluhy na tom, že jsem toto téma tady zvedla. Ale já už na to tady opakovaně od počátku svého mandátu upozorňuji, že ta situace v sociálních službách není dobrá. A velmi bych si možná ráda promluvila s panem předkladatelem nebo panem Stanjurou prostřednictvím pana předsedajícího, kteří ředitelé říkali, že je tam dostatek peněz, protože já se zase setkávám s opačným pohledem... (Poslanec Stanjura sedící u zpravodajského stolku namítá mimo mikrofon.) Tak promiňte. To říkal pan Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího. Omlouvám se, vystupovali jste hned za sebou... Kde těch peněz v sociálních službách je.

Když se já bavím ve svém kraji - a jsem velmi ráda, že paní ministryně bude kandidovat v Libereckém kraji, abychom tam s ní mohli diskutovat o tom, jaká ta situace v těch sociálních službách je, že vlastně v současné době jsou ty finanční prostředky na zajištění provozu a další navýšení. Kdyby tam bylo těch peněz dostatek, tak se dá sociálním pracovníkům navýšit osobní ohodnocení, dají se navýšit odměny. Ale pokud zbudou nějaké finanční prostředky, tak je to tak na odměnu dvakrát za rok. Velmi mě to mrzí.

A já se pořád ptám lidí, kteří jsou tady opravdu služebně déle, jak přinutíme tu vládu, aby našla finanční prostředky. Protože když se ptám zaměstnanců Ministerstva financí, ti mi tvrdí - ty peníze tam mají. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak se dozvídáme dneska z tiskové zprávy, tam je jenom 200 milionů. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím paní ministryně by mělo udělat všechno pro to, když tato oblast je takto velmi podfinancovaná, aby tyto finanční prostředky tam našla! A věřím tomu, že my všichni bychom ji podpořili, kdyby Ministerstvo financí proti tomu jaksi vystoupilo, protože víme, že ta situace je kritická a ohrožuje to kvalitu a péči o seniory a zdravotně postižené osoby. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP