(17.00 hodin)
(pokračuje Semelová)

Za ministra Drábka se seškrtalo, co se seškrtat dalo, utíkaly peníze na sKarty a podobně, ať už to bylo díky jemu, nebo díky náměstku Šiškovi. A v tuto chvíli nemáme hledat viníky. Jenže právě tam byl ten původ toho, co se teď tady děje. My jsme opakovaně navrhovali při státním rozpočtu, aby se navýšily peníze pro sociální služby, nikdy jste pro to nezvedli ruku. Já jenom doufám, že pokud se dostanete do Sněmovny po říjnu 2017, že při rozpočtu pro navyšování peněz pro sociální služby tu ruku konečně zvednete, jak ODS, tak TOP 09. Děkuju. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Soukup a potom paní poslankyně Aulická. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, nesporně platy v sociálních službách jsou velice nízké, řekl bych až mrzké. Nicméně je také pravda, že situaci a financování v sociálních službách je třeba řešit systémově a komplexně.

Chtěl bych se obrátit na pana Kučeru - vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já si nemyslím, že sociální služby jsou zdvojované až ztrojované. Já si myslím, že spíš sociální služby v některých segmentech se nedostávají.

Ale vrátím se k tomu původnímu, k těm rezervám, které vidím já. Asi jeden z největších problémů bylo to nešťastné, podle mého názoru, rozhodnutí o tom, že vlastně příspěvek na péči jde za klientem a nikoliv za organizací, jako tomu bylo dříve. Víte, v té oblasti tzv. neformální péče se ztrácejí obrovské prostředky. Původní záměr byl ten - a byl to asi dobrý záměr, ale nepočítalo se s praxí - byl ten, že si vlastně klient bude služby nakupovat sám podle vlastního uvážení. Ovšem dopadlo to tak, že nám obrovské prostředky mizí v rodinných rozpočtech. To je jeden takový problém. Důsledkem toho je, že se nám neustále zvyšují tzv. dotace. Teoreticky by v podstatě při zavedení tohoto systému v podstatě nemusely vůbec být. Ale dneska podle té tabulky, co jsme dostali, dosahují dotace asi 10 mld. ročně. Ze státu. To je jeden takový podnět k tomu, co bychom měli řešit souběžně s tím, jak přidáme peníze pracovníkům v sociálních službách.

Další takový problém je, já jsem si třeba srovnával - (Upozornění na čas.) Já jsem si třeba srovnával normativy nebo výkony v těch...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Čas! Máte pouze dvě minuty na faktickou poznámku. Pokud chcete vystoupit, prosím, přihlaste se do rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Ještě dvě věty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že čas platí pro všechny, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Takže já se přihlásím ještě s dalším podnětem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Aulickou, potom paní poslankyně Šánová, všechno faktické poznámky.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem nejdříve chtěla vystoupit v klasické rozpravě, ale po vystupování pana kolegy Kučery jsem opravdu musela dát tu faktickou.

No trochu úžas, že tento bod zvedla pravicová opozice, tedy konkrétně ODS, pan kolega Stanjura. A musím říci, že ten paradox vidím právě v tom, že v minulosti ODS za vlády dostala finance na sociální služby vlastně na historické nejnižší možné minimum. Ale jsme rádi, že možná i pravicová opozice pochopila, že je potřeba nutnost, možná teď už vlastně existenční nutnost co nejrychleji zvednout platy a samozřejmě i finance v sociálních službách.

A teď dovolte poznámku na kolegu Kučeru prostřednictvím pana předsedy. No to je právě to, že možná neznáte, jak se financují sociální služby, a proto nemůže nikdo dostat stoprocentně, nebo nedostává nikdo 100 % oprávněného nároku. A my víme, že Ústecký kraj si nárokoval zhruba za 1,6 mld. na tento rok a dostal zhruba necelou jednu miliardu. To znamená, to dofinancování tam samozřejmě není. To znamená, že se to netýká jenom vás. A samozřejmě možná asi víte, že je tam nutný podíl z jiného financování zhruba na osmi procentech, to znamená, ať už to je přes kraje, nebo jiné zdroje. Ale vyprošuji si, opravdu si vyprošuji, abyste řekl, že přes finance, které byly dány na sociální služby přes Ústecký kraj, došly, nebo můžete zpochybnit, že došly opravdu někam jinam. To si snad opravdu, opravdu jste to takhle řekl a to si opravdu nedovolí nikdo. A myslím si, že jako poslanec za Ústecký kraj byste si tohle opravdu dovolit neměl. Samozřejmě prostřednictvím pana předsedy. A možná by bylo také dobré, kdybyste navštívil i třeba konečně vedení našeho Ústeckého kraje, na které jste byl několikrát zván a bohužel jste nikdy nepřišel. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Šánová a potom pan poslanec Kučera, stále faktické poznámky.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla vrátit k tomu, že my hledáme peníze, jak zvýšit platy zaměstnanců. My se tady nemáme bavit o ničem jiném. Všichni jste dostali na lavice platy pracovníků, je to zřejmě z MPSV. Kdybych vzala prostřední variantu, 12,6 % navýšení, 580 milionů. 200 milionů je schopno dát MPSV. Čili zbývá, jak tady píší, 380 milionů. Představte si, že na investicích má Ministerstvo práce a sociálních věcí téměř miliardu neproinvestováno. Každý rok se nasype na investice zhruba půl miliardy. Nespotřebované nároky ve výši miliardy tlačí ministerstvo neustále před sebou. V roce 2016 spotřebovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 18 milionů na investice z nespotřebovaných nároků. Dál tady píší, že nespotřebované nároky se mohou vzít pouze z té organizační složky, ve které byly vykázány. Není to tak docela pravda. Pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží vládě žádost, aby mohly být tyto prostředky převedeny jinam, tak převedeny můžou být. Takže jestliže tam je miliarda, ať předloží žádost na vládu, že potřebují na dofinancování platů, a budou je mít. A prosím, bavme se o tom, kde vzít ty peníze, a ne co všechno sociální služby dělají a kde končí peníze. Tato debata se potom potáhne až do půlnoci.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kučera a potom paní poslankyně Adamová.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom bych krátce zareagoval na moji předřečnici paní poslankyni Aulickou.

Paní poslankyně Aulická, prostřednictvím pana předsedajícího, mě vaše vyjádření velice mrzí. Chtěl bych říct, že jsem ve druhém volebním období předsedou finančního výboru města, které hospodaří bez dluhů. A můžu vám říct, že velmi dobře vím, jak se financují sociální služby v našem městě. A to, že jsem řekl, že ty peníze nedotekly do města na sociální služby, mluvím třeba konkrétně o domově důchodců u nás v Lounech, ony ani nedotekly do kraje. To nebyla výtka vůči Ústeckému kraji. Ony nedotekly do kraje. A naopak já jsem, a to jsme i vyslovili, na našem zastupitelstvu jsme vyslovili poděkování Ústeckému kraji, resp. vicehejtmanovi, který je současně i náš zastupitel, poděkování za to, že dokázal kraj ze svých zdrojů dofinancovat tyhle služby. Protože ty služby byly dofinancovány jak z našeho městského rozpočtu, tak z rozpočtu kraje. A ty peníze prostě nedostal Ústecký kraj ze státního rozpočtu. To znamená, nevíme, kde se poděly, ačkoliv je ministr financí Andrej Babiš sliboval, a skončily nevím kde. To takhle zaznělo.

Pokud jste si to vysvětlila, že je zašantročil Ústecký kraj, to si rozhodně nemyslím. Zašantročil je ministr financí Andrej Babiš. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Pekarová Adamová. Potom pan poslanec Běhounek, všechno faktické poznámky.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na pana Soukupa, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, ohledně příspěvku na péči. Když jste hovořil o tom, že vlastně ten záměr byl takový, aby asi lidé sami pak následně nakupovali ty služby - on ten záměr byl ale také takový, a myslím si, že to je správné, že o řadu lidí je pečováno v domácím prostředí jejich nejbližšími, tzn. v rámci rodinného prostředí, v rámci opravdu rodinného kruhu. A to si myslím, že by se podporovat opravdu mělo. Z tohoto hlediska bych to viděla tak, že nastavení příspěvku na péči, tak jak je to dnes, byť není ve všech aspektech dokonalé, tak ale má i tady tento rozměr a ten bychom neměli vůbec opomíjet, protože opravdu ty rodiny častokrát dělají opravdu velmi záslužnou práci.

Samozřejmě že ideální kombinací je, když může pečovat rodina a zároveň třeba využívají odlehčovací služby sociálních služeb a je to nějaká kombinace, která by byla asi zcela ideální. Ne vždycky to takhle může fungovat, ale příspěvek na péči nesmíme brát takhle jednoznačně, jednostranně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP