(16.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hezké odpoledne. Než dám slovo těm, kteří jsou přihlášeni s faktickými poznámkami, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Okleštěk se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Kostřica naopak ruší svoji omluvu, paní poslankyně Pecková dnes mezi 17.30 až 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Chalupa 16.15 až 19.15 pracovní důvody, pan poslanec Antonín od 18.30 se omlouvá bez udání důvodu, paní poslankyně Válková 14.30 až 16.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Fiedler 14.30 až 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Urban do skončení jednacího dne bez udání důvodu. Tolik tedy omluvy.

A nyní tady mám čtyři faktické poznámky. Prosím pana poslance Farského, potom pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl odpovědět panu kolegovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího, abych doplnil, že ještě k tomu všemu, ten výčet byl tak dlouhý, tak ještě ke všemu nejsem členem STAN, ale Starostů pro Liberecký kraj. Pak už by ten široký výčet možností byl velký.

Ale vrátím se k tématu. Mně přijde jakoby odtržený částečně, nebo možná úplně od reality v tom, že se bavíme o tom, že jsou stanovena pravidla, a my řešíme, že omezíme dohled nad jejich dodržováním. Když někdo poruší pravidlo, tak přece musí být připraven nést následky. Máme tady dopravní policii, která schvaluje místa, kde se měří. Máme zároveň samosprávu, která nese i politickou odpovědnost za to, jestli městskou policii, která stojí nemalé peníze, využívá na měření rychlosti, nebo jestli ji využívá na další činnosti. Těm všem říkáme, že svoji práci nezvládají, že jsou hloupí, že své činnosti nerozumějí a že jim to vezmeme, protože my jsme ti moudří poslanci, kteří přeci vědí daleko lépe všechno o bezpečnosti na silnici, vědí přesně, kde jsou jaká riziková místa, a protože to víme lépe než dopravní policisté, víme to lépe než starostové v celé ČR, kteří v těch vesnicích a městech žijí, tak my se nad ně postavíme a řekneme: my jsme ti moudří, kteří tu pravomoc vám berou? My se dnes nebavíme o tom, že do zákona něco nového vkládáme. My se bavíme jenom o tom, jestli ze zákona vyjmeme, nebo nevyjmeme možnost městským policiím měřit i mimo svůj katastr. My nové právo nezakládáme. Tady je návrh to právo omezit a já proti tomu tady vystupuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kučeru, po něm pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já už nebudu tedy dělat žádnou repliku, kdo všechno pochválil pana kolegu Farského, v jakých rolích tady dnes vystupuje. Jeho role rozhodně není jednoduchá.

Nicméně jenom krátce k mému předřečníkovi panu poslanci Stanjurovi. Připadá mi velmi nefér, že se tady argumentuje tím, že ony výběry pokut jsou jakýmsi výrazným příjmem městského rozpočtu a že městské policie vybírají právě někde na výjezdech jenom proto, aby si vylepšily městský rozpočet. Já netvrdím, že to takhle někde není, ale v každém případě nedělejme prosím z městských samospráv jakési nesvéprávné lidi, kteří jenom zneužívají, nebo v mnohém zneužívají zákony. To prostě takhle není! Nemysleme si snad, že my tady rozhodujeme moudře, a ona ta městská zastupitelstva nevědí, že mají měřit, kde mají měřit, jak mají rozhodovat a co mají vlastně dělat. Oni jsou přece na očích občanů podstatně více, než jsme my. A pokud budou měřit tam, kde nemají, pokud budou stát tam, kde nemají, a bude tam stát městská policie, tak prosím, ti zastupitelé budou první, kdo to budou mít na talíři od občanů. Vždyť ti občané se ozvou velice rychle a do týdne, do čtrnácti dnů starosta nebude poslouchat nic jiného, než že se měří v místech, kde to prostě potřeba není, a naopak v místě, kde dopravní situace nebo bezpečnostní situace není úplně ideální, že tam městská policie není.

Takže já věřím, že 99 % samospráv je natolik soudných, že skutečně řeší bezpečnostní situaci tam, kde má, a ne tam, kde to je výhodné pro jejich městský rozpočet. V tom bych je rozhodně nepodezíral. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Adamce a potom pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, já už snad naposledy. Možná tady nezaznělo, že městská policie může měřit jenom v místě se souhlasem Policie ČR. To je potřeba říci. Takže si to nemůžou vymýšlet. A pokud tady někdo mluví o měření na výjezdech apod., tak se to netýká městské policie. Týká se to Policie ČR. To je potřeba říct.

Co se týká byznysu, který tady můj pan předseda naznačil, a samozřejmě nechtějte po mně, abych říkal, že můj pan předseda se mýlí, tak já bych řekl jednoduchou věc. Radary. Radary něco stojí samozřejmě, jak jejich náklady na nákup, tak i na provoz. A pokud by to chtěl dělat stát, tak samozřejmě může. A ty stávající radary, samozřejmě ony mají také nějakou dobu životnosti, asi už by je moc nechtěli, tak by museli použít nové. Pak se ptám, když ta městská zastupitelstva půjdou za Policií ČR, za dopravním inspektorátem, a budou říkat: my chceme tady měřit, tady měřit, tady měřit, souhlasíte s tím? A oni řeknou ano, tak si ty radary nakupte a provozujte si je vy! Ne my jako obec! To je zásadní problém. Takhle se to řešit prostě nedá. Já si myslím, že kdo si tu službu zařizuje, kupuje si ty nástroje, tak také musí samozřejmě z toho mít příjmy, protože to všechno něco stojí, a není možné říkat, že obec to může věnovat jen tak mírnix týrnix někomu jinému, ať to provozuje někdo jiný.

Takže to je jenom na vysvětlení. A skutečně městská policie nemůže měřit, kde si zamane. Nemůže. To je potřeba říct tady, ať to tady zazní. A státní policie samozřejmě by měla výrazně zlepšit svůj výkon v této oblasti. A znovu připomínám - auta bez označení. A měření na místech, kde to prostě potřeba vůbec není. To, co říkal můj pan předseda Stanjura. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Ondráčka a potom paní poslankyně Černochová, stále faktické poznámky.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Ono teď v rámci faktických poznámek bylo mnohé doplněno a řečeno a to, co si nemůže dovolit pan kolega Adamec ve vztahu ke svému předsedovi, tak mohu v klidu já - ale pan Stanjura tady teď není. On se v tomto mýlí a je to škoda, protože on se z toho snaží dělat nějaké politikum, kdo koho podporuje, a jestli to je polibek smrti, nebo není, že komunista může mít stejný názor jako člen klubu TOP 09 a Starostové. Není to žádný problém, protože jak jsem zmínil při dopolední diskuzi, nebo při odpolední diskuzi, kdy jsme zmiňovali zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, bezpečnost jako taková by neměla mít žádné barvy a neřešme, jestli ji navrhuje poslanec TOP 09, ODS, lidovec, tady někdo z hnutí ANO, popř. sociální demokrat nebo komunista. Je to činnost, kterou děláme ve prospěch občanů, a každý z nás žijeme ve svém regionu a každý z nás také slyšíme od svých spoluobčanů, jestli tu práci tady děláme dobře, nebo špatně, a jestli policie nebo státní policie má ty činnosti vykonávat. Já bych s tím plně souhlasil. Plně bych byl pro to, ať to dělá státní policie, dopravní inspektoráty. Ale stav je takový, že to prostě v současné době dělat nemůže personálně ani z jiných důvodů. Zachovejme současný stav a pojďme se třeba i odborně bavit o tom, jakým způsobem to napravit, ale nesnižujme bezpečnost, plynulost silničního provozu jenom proto, že neradi platíme pokuty a občas porušujeme daná pravidla. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová, také faktická poznámka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP