(15.50 hodin)
(pokračuje Kučera)

Tímto krokem, který je tady navržen, tato pravidla na jednu stranu zužujeme a říkáme, že má přijít o nějaké možnosti, to znamená v tomto případě měření rychlosti, to znamená zajištění bezpečnosti silničního provozu v obci, a dodávám v jejím okolí, ale na druhou stranu jí nedáváme tu možnost, aby byla skutečně dopravní situace, resp. bezpečnost řešena tím, že se ruku v ruce s tím právě posílí ta státní policie. To znamená ano, já bych tomu rozuměl, a řekněme ano, městská policie není od toho, aby měřila rychlost za cedulí obec, konec obce, za prvé. Za druhé není od toho, aby jezdila do samoobsluhy ke krádežím, skutečně není. Ale v tom případě skutečně udělejme ruku v ruce s tím takové kroky, které posílí státní policii, aby toto řešila státní policie.

A pokud vím, tak dneska se děje něco úplně, úplně obráceného. Řeknu konkrétní příklad z Ústeckého kraje. Ústecký kraj, když se sami podíváte, tak bezpečnostní situace tam není úplně růžová. A byl to sám ministr vnitra, který prohlásil, že stahuje policisty z Ústeckého kraje do Prahy. Samozřejmě logicky rozumím, že Praha má také problémy, ale řeší se to na úkor Ústeckého kraje. Takže ti policisté z Ústeckého kraje jsou stahováni do Prahy. A tak se prosím pěkně nedivme potom obcím a samosprávám, že se snaží řešit tuto situaci tím, že městskou policii posílají až na hranice jejich kompetencí, protože bezpečnost ať už dopravního provozu, nebo obecně bezpečnost ve městě je samozřejmě jedno z hlavních kritérií, které se snaží ta samospráva řešit.

Trošku mě mrzí, že se tady argumentovalo případy, které jsou až jako takové extrémní, to znamená, městská policie bude jezdit někam do sousedního kraje, bude vybírat peníze atd. To jsou prosím pěkně skutečně extrémní případy a nedá se s nimi operovat.

Určitě nejsem sám, kdo bydlí ve městě, které je přímo navázáno na takovou, řeknu, aglomeraci okolo města, kdy nám končí cedule město a hnedka začíná sousední obec, která nemá městskou policii. A velice rádi bychom řešili, a byli jsme o to požádáni i jako zastupitelé, abychom řešili bezpečnostní situaci v dopravě i v rámci té sousední obce. Tato možnost by nám v tuto chvíli měla být upřena. To je prosím velice špatně. Na tu obec se dneska nelze dívat jenom jako na celek, který končí tou cedulí. Ona má nějaký přirozený okruh kolem sebe. Často jsou obce, které velice těsně sousedí. A pokud by v tomto případě například dopravní bezpečnost, resp. rychlost nemohla být řešena v rámci toho celého celku, tak to považuji za velmi špatné.

Jak už tady zmiňoval kolega Farský, je to zejména rozhodnutí samospráv a dohodnutí samospráv jak města, tak sousední obce, aby si činnost městské policie tam upravily. Je celá řada obcí, které si logicky nezřizují obecní policii a požádají právě ono sousední město, aby na jejich území působila. A byla by velmi škoda, kdyby byla omezena pouze tím, že by nemohla tam řešit právě dopravní situaci a bezpečnost.

Na závěr už řeknu jenom jeden příklad. My jsme řešili podobnou situaci, o které tady bylo hovořeno, v našem městě u školy, kde tam bylo navrhováno zúžení, kde bylo navrhováno dopravní značení atd. A ejhle, tam jsme narazili na jednu věc, že například dopravní značení není úplně v rukou samosprávy. O tom, jaké tam bude dopravní značení, jaká tam bude rychlost, jaké tam budou dopravní značky, o tom bohužel nerozhoduje jenom samospráva. Dokonce její pravomoc tam je poměrně výrazně omezena. Takže na jednu stranu samospráva nemá možnost oddělat pasivní ochranu, ale v tuto chvíli jí vezmeme i tu aktivní ochranu, to znamená možnost měření rychlosti.

Takže já tady jednoznačně podporuji názor svého kolegy pana poslance Farského a věřím, že městské policii umožníme měřit rychlost na základě dohod samospráv i právě v těch sousedních obcích. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Řešení toho, že některá instituce, v tomto případě dopravní policie, nedává takový výkon, jako bychom chtěli, řešení v tom, že to dáme jiné instituci, v tomto případě městským policiím, je podle mě řešení chybné. A chtěl bych trošku vrátit ten štulec, který jsme dostali minulý týden od kolegů z TOP. Když vystoupil můj pan předseda a pochvalně se k jeho vystoupení vyjádřil člen sociální demokracie a dělali z toho dalekosáhlé závěry, tak vystoupil pan poslanec Farský v trojjediné roli - člen klubu TOP 09, STAN. Kandiduje za STAN. A už jsem viděl u pana Jurečky, který měl nějakou debatu, v závorce KDU-STAN. A vás podporuje člen komunistické strany. A je to v pohodě. Vidíte, jak byla absurdní vaše kritika. Tak jako věřím, že vy jste si neobjednali kladné vystoupení poslance za KSČM, tak my jsme si neobjednávali žádné vystoupení člena sociální demokracie.

A zpátky k tomu problému. Pokud je pravda, jak říkají zastánci radarů, že města to nedělají kvůli pokutám, kvůli příjmu do státního rozpočtu, tak tady opakovaně se (nesrozumitelné), dobře, my vám věříme, příjem z měření a z pokut bude příjmem státního rozpočtu. A splní to obojí. Vy můžete dělat tu aktivní ochranu, o které mluvíte. (Námitka zpravodaje.) Všechno jde, když se změní zákon. A současně nebudete podezříváni z toho, že vám jde o příjem do městské pokladny. To je přece férové. Ale na to ti zastánci radarů nijak neslyší. Říkám - a co s těmi radary, co už jsme si nakoupili? Tak je věnujte Policii České republiky. To může zastupitelstvo rozhodnout. Nemusíte je hodit do koše.

A všem těm, kteří říkají - protože ono je to fakt jednoduché obsluhovat radar, je to mnohem méně konfliktní než řešit rušení nočního klidu, nějaké hádky na ulicích, srocování nepřizpůsobivých, krádeže, MHD. Mnohem jednodušší je buď obsluhovat a pak zpracovávat tisíce a tisíce fotek, případně sedět za tím radarem. K tomu jako nepotřebujete skoro nic. A souhlasím, k tomu nemusíte tak často chodit na školení, to je pořád stejné.

Já v mnohém souhlasím s panem poslancem Kučerou ve smyslu, že dopravní značení, je to dobře, že to nedělá samospráva, to zase si myslím, že nemůžeme řešit všechno, to bychom také mohli říct, že učit mohou pouze zastupitelé, protože samospráva přispívá na základní školy atd. Úmyslně používám absurdní příklady. Ale funguje to. Není to jednoduché, ale ta taktická řešení jsou lepší. Je komplikovanější to prosadit a je to dlouhodobější a funguje to. A je to samozřejmě zodpovědnost těch starostů a zastupitelstev, kteří podle mě zbytečně vyhazují peníze na to, aby pořizovali radary. Nechme tuto kompetenci Policii České republiky.

Pravda je to, co říkal pan poslanec Ondráček, že to neřeší zákon o obecní policii, ale řeší to ten citovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tam je třeba odebrat tu kompetenci, a pak bude po těch sporech. Pak ty příjmy budou příjmem státního rozpočtu. Radary může darem získat Policie České republiky. Kdyby to někdo spočítal, to bude radarů! Já vůbec nemám představu, kolik těch radarů v této chvíli města a obce mají. Možná by to někdo mohl spočítat a říct, jaké byly pořizovací náklady, a pak i vyhodnotit efektivitu, zejména u toho, o čem mluvil můj kolega Ivan Adamec, když měříte na výjezdu obce, koho tam chráníte, místo abychom se soustředili na skutečně nebezpečný způsob jízdy. To jsou konfliktní situace, které ohrožují ať už v městech, nebo mimo města, ti bezohlední řidiči. A oni mohou klidně jet povolenou rychlostí a přitom ohrožovat nebezpečným způsobem jízdy chodce, cyklisty nebo ostatní řidiče. Ale to je zase složitější než sedět u radaru, fotit fotky a posílat nějaké dokumenty ke správnímu řízení. A pak ještě slyšíme: Jéžiš, my musíme mít úředníky! Ale to jste si sami tu agendu vyrobili, tak si nestěžujte! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP