(15.40 hodin)
(pokračuje Gabal)

Zde u Sněmovny zaparkuji s pomocí státního policisty na poslední chvíli, protože běžím, a když se vrátím, tak auto odtáhne městská policie. Takže mám pocit, že je taky třeba trochu hledat cestu, aby se městští policisté zabývali pořádkem po ulicích a podobně, a ne buzerací. A já si myslím, že měření rychlosti, ne stacionárním radarem, ale když je využíváno v rukou městských policistů, slouží prostě k určitému vydělávání peněz a buzeraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. I tady bych poprosil - pan poslanec Slávek Sobotka, nikoliv Slávek Sobotka (správně Slávek Svoboda). Díky. Pan poslanec Jan Farský řádně přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chystal jsem se vystoupit s podobným návrhem, jaký přednesl v první verzi pan poslanec Ondráček, a to ve smyslu toho, aby v komplexním návrhu bezpečnostního a ústavněprávního výboru zmizel zákaz pro městské policisty měřit mimo katastr svých obcí. Myslel jsem si, že už po debatě, která tady proběhla, nebude co doplnit. Přesto si myslím, že jednu rovinu jsme tak trochu opomněli.

To, že měří mimo obce, je vždycky, nebo kdekoliv měří městská policie, podmíněno tím, že je to předem schváleno dopravní policií, toto místo. To není tak, že by si náhodně vybrali křoví, za kterým se schovají, a pak tam, jak tady zazněla silná slova, buzerovali slušné řidiče a chytali je vyskakujíce ze křoví. To je v místech, která dopravní policie identifikuje jako nebezpečná, kde dochází k haváriím a ke škodám a kde je potřeba, aby dohled skutečně byl. A bohužel dopravní policie je tak obsazená, že nezvládá vždycky být na všech místech. Ona dává ta místa, kde by sama byla, kdyby jich byl dostatek.

Důležitá rovina, která je potřeba si říct - oni tam nechytají nikoho bezdůvodně. To je proto, že někdo v tu chvíli porušuje pravidla. A říct, že to vyřešíme tím, že přestaneme dohlížet na dodržování pravidel, prostě řekneme, že se pravidla až tak dodržovat nemusí a ať jezdí rychle, protože sice jsme pravidla stanovili, ale vlastně na jejich dodržování úplně netrváme, to si potom vyberme: buďto pravidla stanovujme, ale trvejme na dodržování, anebo pravidla vůbec nestanovujme a zrušme limity na rychlost, a to je řešení, jestli to má znamenat to, že se nemá pokutovat za to, že někdo překračuje maximální povolenou rychlost. Takže si skutečně vyberme jednu z těch cest. Protože pokud k tomu budeme přicházet způsobem, že Poslanecká sněmovna bude stanovovat pravidla, a pak bude hlásat, že se vlastně nemají dodržovat, protože vynucování jejich dodržování je buzerací, tak to je jenom eroze právního státu a jenom rozklad základních pravidel. To nemůžeme podle mého názoru dělat.

A druhý moment, který tady nezazněl, je to, že je to věc samosprávy, kdy samosprávy uzavírají mezi sebou veřejnoprávní smlouvy. A pokud toto zakážeme, tak vstupujeme do pole samospráv a omezujeme samosprávní výkon činností. A to si myslím, že je taky hodně nešťastné.

Takže z těchto důvodů budu navrhovat vynětí odstavce 3 v zákoně tak, aby stav, který je dnes nastaven, zůstal i nadále a aby obce, pokud se tak dohodnou s další obcí a pokud to odsouhlasí dopravní policie, mohly měřit i mimo katastr svých obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Teď tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zdeněk Ondráček, poté pan poslanec Jan Birke, poté pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím k panu poslanci Farskému jenom jednu krátkou větu. Pane poslanče, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Jan Birke a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi pohled starosty, který má městskou policii, je trojková obec a nemáme takzvaný stacionární, pevný radar. Máme pouze přenosný radar, který má městská policie. Nechci záměrně debatovat o tom, jestli radary mají být umístěny na těchto místech, nebo ne, to je otázka samospráv.

Kvituji návrh, že nemusíme neustále posílat na školení městské policie. Nejenom že to stojí strašné peníze, ale samozřejmě to především docela eliminuje počet strážníků ve městě. Měli by především hlavně chodit po městě a dělat svoji práci.

Ale pojďme zpátky k jednotlivým radarům. Víte, je to zásadně problém v tom, že malé obce samy totiž chtějí, a chodí za námi starostové, aby se umístily radary a aby městská policie měla smlouvu právě s obcí, řekněme, dvojkovou nebo jedničkovou, protože mají prostě přechod, mají místo, kde jezdí auta rychle. Je pravda na druhou stranu, že je potřeba podotknout, že trojková obec s tím má samozřejmě velmi vysokou administrativní zátěž, takže debaty o tom, že to tady je nějaký vynikající byznys pro trojkové obce, to samozřejmě není, protože na tom musíte zaměstnat minimálně dva tři úředníky podle toho, kolik smluv samozřejmě máte.

Z mého pohledu kladně hodnoceno především to, že městští strážníci by měli spíše být v ulicích a nechodit po školeních. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navážu na svého předřečníka a plně souhlasím, že městští strážníci by měli chodit po ulicích, ale ne obsluhovat radary. Já třeba rozumím obcím, které chtějí, aby se u nich měřila rychlost, ale od toho máme státní policii. Vzpomeňme si, jaký byl vlastně důvod vzniku městských či obecních policií - nespokojenost měst a obcí s tím, jak funguje pořádková policie. A zkušenost, kterou máme my, kteří jsme prošli samosprávou, pokud řídíte městskou policii, co udělá státní policie. Zvýší výkon v dané obci? Naopak, sníží. Dělají to měšťáci, tak proč bychom to dělali my.

Souhlasím s tím, že je to rozhodnutí samosprávy. Rozumná samospráva by měla po městské policii chtít dodržování veřejného pořádku a po státní policii měření rychlosti, a ne to kombinovat. A jsou řešení, která jsou mnohem lepší, ale která jsou náročnější. Můžeme ze čtyř pruhů ve městech udělat dvoupruhy, udělat odbočovací pruhy. Můžeme vybudovat ostrůvky - střední ostrovy nejenom pro přechody, vysadit tam nějaké stromy. To jsou automaticky překážky, které když zdálky vidí řidiči, tak automaticky dávají nohu z plynu, protože vidí, že už nemají rovnou širokou cestu, která svádí k tomu, aby se tam jelo 80, 90. Mám s tím osobní zkušenost. Není to jednoduché. Není jednoduché to vysvětlit a prosadit, ale pokud se to stane, tak to samozřejmě funguje. Zkušenost z našeho města - lepší věc než radary. Co z toho, že máte radar u školy a někoho vám to přejede? Dáte mu pokutu. Mnohem lepší je děti převádět, u nás je to čtyři hodiny denně na všech přechodech za městské peníze. Stojí to milion korun, ale jsou tam ti, kteří převádějí děti od sedmi do osmi a od půl dvanácté do půl třetí. To je mnohem lepší řešení než mít někoho vyfoceného.

A souhlasím s tím, že když už mají policisté měřit, mají být na silnici, ne kamery, které produkují tisíce a tisíce snímků každý den, a pak se vede nesmyslná debata, dneska už je to majitel vozu, a podobně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čas, děkuji. S přednostním právem pan předseda Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych v mnohém podepsal slova svého předřečníka pana předsedy Stanjury, nicméně v některých věcech se lišíme, a to zejména v tom pohledu, že skutečně městská policie dnes supluje práci policie, a to chci říct, že nejenom dopravní, protože když řeknu zkušenosti z našeho města, tak je dneska městská policie volána ke krádežím v samoobsluze, protože státní policie na to nemá kapacity, řeší věci, které jí úplně nepřísluší, a je to samozřejmě z toho důvodu, že státní policie je prostě kapacitně poddimenzovaná. A my máme teď, když budu mluvit za samosprávu, tak samospráva má dvě možnosti. Buď bude apelovat na to, aby se stavy státní policie zvýšily, to znamená nejenom ty dopravní, ale obecně státní policie aby se zvýšily, aby služebny měly hustší síť, aby měly více sloužících policistů, a mezitím v tom městě se budou páchat různé nepravosti, ať už to jsou ty dopravní přestupky, anebo samozřejmě ony zmiňované krádeže Anebo prostě to samospráva v uvozovkách v rámci nějakých pravidel vezme do svých rukou a bude to území města si nějakým způsobem v rámci pravidel obhospodařovat sama. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP