(15.30 hodin)
(pokračuje Schwarz)

Podstatou bylo opravdu pomoci těm strážníkům v rámci stabilizace obcí, strážníků, snížit to tříleté školení, prodloužit ho na pět let, a další věci, které jsou pro městskou policii podstatnější než to měření, které klidně může zůstat tam, kde je. A starostové nejlépe vědí, jestli potřebují měřit rychlost, jestli si koupí radary, kam ty svoje strážníky pustí, s kým uzavřou veřejnoprávní smlouvu atd. atd. Když ji nebudou chtít uzavírat, ať to nedělají, ať si dělají cokoli jiného. Starosta je zodpovědný politicky za městskou policii.

Tak prosím vás, opakuji, v rámci nějakého hádání tady na sněmovně, hlavně těch pět let je úspěch pro nás všechny a pro ty strážníky a tamto ostatní nechme a klidně to zrušíme. Sám pan ministr i pan předseda to jasně naznačil - pokud bude vůle, necháme tak, jak je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Zdeněk Ondráček a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou, kolegyně a kolegové. Já děkuji panu předsedovi výboru, že upřesnil, že to je antiradarová lobby, to, že nechce, aby se měřila rychlost jízdy. A to, že městská policie měří, to není, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Černochové, o žádné dohodě. To, že se dohodne Městská policie Praha a Krajské ředitelství policie v Praze. To vychází z § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. To je dané zákonem. To znamená, Policie České republiky odsouhlasí a určí místa, kde obecní policie mohou měřit rychlost jízdy. A věřte tomu, že ta místa jsou vytipována na základě právě bezpečnosti v silničním provozu a na místech, kde došlo k mnoha porušením rychlosti jízdy nebo k tragickým nehodám.

A pokud zmiňoval pan kolega Adamec, že ho přepadnou z těch zamaskovaných aut. Vidíte, pane kolego, jezdíme v podstatě po té samé trase, když jezdíme sem do Poslanecké sněmovny, popř. i do Trutnova domů, a mě ještě nikdy nepřepadli. Bude to možná tím, že mám lehčí nohu na plynu a díky tomu mám plný bodový systém. Já chápu, že mnoha lidem se to nelíbí, spěcháme, ale opravdu, věřte tomu, že oznamovat někomu, že mu zemřela osoba blízká, protože ho srazilo na ulici auto, není nic příjemného. Zachovejme ten současný stav a naopak donuťme Ministerstvo vnitra, aby v rámci výkonu kontroly činnosti městských policií zamezilo excesům, které se v minulosti stávaly. Ale neměňme kvůli tomu zákon. Většina městských policií měří tam, kde to je potřeba, a měří oprávněně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Jana Černochová a její faktická poznámka, po ní pan poslanec Ivan Adamec a jeho faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych jenom chtěla ujasnit tu terminologii. Body se neberou, body se dávají. Za prvé.

A za druhé. Tady je skutečně jedno, jestli antiradar, nebo radar. Mně vadí to, že kolega obviňuje bezpečnostní výbor tím, že nám sdělil, že jsme ovlivňováni nějakou skupinou. Prostě to mi vadí z principu. Ano, antiradar, chápu tu souvislost i s tou obhajobou toho vašeho návrhu. Ale ještě bych ráda podotkla, že v hlavním městě Praze to je skutečně složitější, protože tam je krajské ředitelství, pak jsou jednotlivá policejní ředitelství a do toho jsou obvodní ředitelství u městské policie. Takže tady to skutečně chválabohu funguje tak, že i starostové městských částí, kteří nemají vůči městské policii jinou nadřízenou pravomoc, po dohodě s příslušným ředitelem městské policie příslušného obvodního oddělení můžou navrhovat a iniciovat některá místa, např. v blízkosti základních škol, mateřských škol, tam, kde skutečně je zapotřebí to měření provádět. A tady se skutečně dlouhou dobu v rámci hlavního města Prahy čekalo na nějakou koordinační dohodu a na nějakou jasnou metodiku, protože jak říkám, těch policistů je málo a možná na tom kraji mají jiné priority než na těch obvodních ředitelstvích. To je to, o čem jsem tady hovořila já.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Zdeněk Ondráček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že je skutečně důležité, co tady říkal pan poslanec Schwarz ohledně věcí, které se týkají těch prolongaček apod. To si myslím, že je dobře.

Jinak jsem chtěl zareagovat na kolegu Ondráčka. No, možná jste měl větší štěstí, možná jezdíte míň než já, ale to není ten důvod. Ještě je tam jiný problém. U stacionárních radarů vám body neberou, kdežto když vás zastaví policie, tak vám body berou. (Poznámky některých poslanců mimo mikrofon.) A mně vadí to... Neberou body, samozřejmě. Přidělují, resp. dělá to ten správní úřad... (Poznámky.) Jasně, ale prostě tak to je.

Já si skutečně myslím, že nejlepší prevence jsou viditelní policisté na silnicích. Opravdu v těch označených autech. A myslím si, že ono to i svádí. Oni skutečně vybírají ty pokuty tam, kde podle mě by neměli, v kopci na rozjezdech, nejenom ve vesnicích, na místech, kde nikdo není, v noci nikdo není apod. Tím neobhajuji to, že má někdo jezdit rychle, ale myslím si, že bychom se měli vrátit ke staré dobré praktice a měli bychom policii vidět - ne v neviditelných autech, silných autech, která jsou pro ně opravdu hračka, která se používá na výběr peněz do státního rozpočtu naprosto zbytečně. Akorát to naštve. Když zastaví policie klasicky, změří mě, tak samozřejmě jsem si vědom svého přestupku a rád ho zaplatím. Na druhé straně když mě změří stacionárním radarem, tak je to jenom pokuta, ale ty body jsou víc než pokuta.

A dávám tady námět, abychom se zabývali někdy i bodovým systémem, nebo příští Sněmovna, protože tak jak je nastaven, je nastaven velmi nespravedlivě a špatně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček, po něm pan poslanec Ivan Gabal.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: V této diskusi je třeba odlišovat. Teď řešíme zákon o obecní policii. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego k vám. Vy mluvíte o Policii České republiky. Ale to je teď úplně mimo tento materiál. Protože my řešíme, jestli městská policie má měřit, nebo nemá měřit. Já samozřejmě chápu, že je nepříjemné, pokud dostane někdo pokutu - nevím, jestli rád, nebo nerad ji zaplatí, ale prostě zaplatí. Je to trošku něco jiného. Já také souhlasím s tím, aby tyto činnosti vykonávala Policie České republiky. Ale přiznejme si sami, ti lidé nejsou. Ti lidé nejsou. A když jsme nedávno projednávali bezpečnostní situaci v našem městě, tak vedoucí územního odboru řekl, že pro celý okres Trutnov má čtyři příslušníky Policie České republiky, kteří vykonávají dohled nad provozem na pozemních komunikacích. V okrese, který od jednoho konce k druhému má skoro sto kilometrů. Čtyři policisté na celý okres. Tak přijde vám to hodně, nebo málo? Takových lidí by tam mělo patnáct nebo dvacet. Ale ty policie nemá. Ona není schopna sehnat lidi ani k pořádkové policii, na kriminální policii ani jinam. A jestliže my tyto činnosti opustíme a nenecháme je tady suplovat tou městskou policií, tak se zhorší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

A já souhlasím s tím, co řekl zpravodaj Broňa Schwarz, že tento materiál není jenom o té rychlosti jízdy a o tom měření. Je tam řada jiných věcí, pro který tento materiál byl předkládán, a to měření rychlosti je pouze jednou z věcí.

A jak to funguje v Praze, to je úplně něco jiného, protože pražská městská policie nevyjíždí na základě veřejnoprávních smluv někam mimo. Ta zůstává. Pro Prahu se nic nezmění. My mluvíme o tom, co se děje venku, na okresech, na obcích. A řada z vás jste starosty menších obcí a víte, že obchvatu své obce se nedočkáte, a rozhodně je nepříjemné, pokud byste jako starosta měli řešit, že vám tam někdo přejel dítě. (Předsedající upozorňuje na čas.) Takže i pro ty radary byste byli vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím příště pan poslanec Broňa Schwarz. Pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, při minulé rozpravě myslím, že jsem se tady vaším prostřednictvím se Slávkem Svobodou shodl na tom, že ta městská policie by měla trošičku fungovat jako místní aktér sociální, bezpečnostní apod. Mně se třeba zdá, že jakmile se tam poskytne to měření, tak dochází spíš k jakési snaze vydělávat namísto fungování v těch místních službách. Moje zkušenost je taková, že městský policista v Praze na Letné je schopný mi vynadat za to, že nemám psa na vodítku, ačkoliv ten pes jde dva metry za mnou a po tu dobu, co mi nadává, si lehne a počká, ačkoliv tam není žádná značka, nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP