(15.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Sám osobně hovořím za variantu číslo 1, ponechání současného stavu, protože kázeň řidičů není. A mohu vám říci, že jezdím, jsem řidičem více než 30 let a za 30 let jsem zaplatil jenom jednu pokutu za rychlost jízdy, a to v době, kdy jsem byl policistou a dělal jsem si tzv. kontrasledování, protože jsem měl pocit, že po mně jde někdo, a potřeboval jsem si zjistit, jestli ano, nebo ne. Při výjezdu z obce v mém rodném městě jsem porušil rychlost jízdy a byl mi uložen kázeňský trest. Za 30 let jsem nikdy neporušil rychlost jízdy, a pokud se tak budou chovat všichni ostatní, není potřeba mít radary. Ale sami si řekněme, sami si řekněme, že pokud ty radary nebudou a zrušíme je, že tu nohu na pedál určitě přitlačíme. A nikomu z vás bych nepřál, nikomu z vás bych nepřál, abyste museli jít někdy někomu oznamovat, že jejich potomek, jejich blízký se už nevrátí, protože zemřel při dopravní nehodě. Vyšetřovatele dopravních nehod jsem dělal tři roky a vím, o čem to je. Dodnes se některým lidem vyhýbám.

Takže vážené kolegyně a kolegové, než se necháte zase někým zlobbovat a budete říkat paráda, nebudou měřit, ti zlí strážníci, tak taky myslete na to, že po silnicích, po ulicích chodí vaše děti, vaši rodiče, vaši blízcí. A smrt každého člověka, který zemře pod koly nezodpovědného řidiče, by mohla být i díky vašemu rozhodnutí. Takže vás budu žádat v rámci třetího čtení o to, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, ke kterému se pak ještě přihlásím v další rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi a gratuluji mu k jeho řidičským úspěchům. Jeho projev vyvolal dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se musím důrazně ohradit proti tomu, co tady řekl můj předřečník ohledně toho, že by výbor pro bezpečnost měl být zlobbován nějakými organizacemi, které prodávají radary. To je naprostý nesmysl a možná by bylo dobré, kdyby na obhajobu výboru pro bezpečnost vystoupil i předseda tohoto výboru pan Váňa. Já jako starostka městské části Praha 2 si jsem moc dobře vědoma toho, jaký efekt mají zpomalovače, radary. Ale víte, ta debata... Já navážu na to, co tady bylo řečeno při projednávání služebního zákona. Pokud by skutečně byl dostatečný počet policistů České republiky, speciálně v hlavním městě Praze, tak by se městská policie mohla věnovat tomu, k čemu byla ze zákona určena, tedy k zajištění veřejného pořádku. To, že městská policie musí v řadě obcí, Prahu nevyjímaje, dělat agendu za Policii České republiky, to je systémově špatně. A třeba speciálně v hlavním městě Praze funguje snad stále ještě, to nezměnila ani paní primátorka Krnáčová, dohoda mezi městskou policií, neboli obecní policií, a Policií České republiky, kdy si jednotliví ředitelé jednotlivých obvodů řeknou, a musí to vždy odsouhlasit Policie České republiky, na kterých místech to měření bude, a musí být ve shodě. Takže já v tomto ohledu žádný problém s tím, aby toto oprávnění městské policii alespoň prozatím zůstalo, (nemám), protože těch státních policistů je málo, ale musela jsem vystoupit, protože skutečně se mi nelíbil tón pana Ondráčka, který nás tady hází do jednoho pytle jako nějaké lobbisty organizací prodávajících radary.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Roman Váňa, po něm pan poslanec Zdeněk Ondráček. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, byl jsem vyzván, abych řekl něco o tom, proč to obce dělají nebo proč u nás je stacionární radar v obci Mladé Buky, na té státovce, když jedete do Krkonoš. A slyšel jsem tady, jak kolega je výborný řidič, nebo měl víc štěstí než my ostatní. Tak já sebe hodnotit tady nebudu, protože jediné pokuty, které platím, vždycky jsou bohužel za rychlost. Ale musím říct, že to nejsou z těch stacionárních radarů. Platím pokuty vždy, když mě přepadne jakési maskované auto, najednou se rozbliká a vyskáčou z něj uniformovaní příslušníci a už mi berou body a už mi dávají pokuty.

No je to pravda, tohle! Prostě tak to je. (Reakce na nesouhlas z pléna.) Ta maskovaná auta, která měří rychlost, podle mě nepatří do našeho systému. Kdyby ta auta obarvili, tak by měla i preventivní účinek. A další věc je to, že oni měří většinou na místech, kde vždycky změří. To je taky realita. Myslím si, že tady je problém, že v řadě případů není sladěná záležitost možností rychlejší jízdy, jako třeba sedmdesátkou, v řadě obcí, kde jsou chodníky, obce jsou dlouhé několik kilometrů, to tam chybí. A toho příslušníci těchto maskovaných brigád využívají.

Osobně nejsem příznivcem stacionárních radarů, ale na druhou stranu, když je potřeba zajistit to místo, tak je potřeba to udělat. Mimochodem, v těch Bukách to bylo proto, protože holt nám dopravní inženýr nepovolil jinou možnost. A byznys to není! Ze začátku ano, těch pokut bylo hodně, postupně se naučili jezdit. Naučili se jezdit i Pražáci, co jezdí do hor, a ostatní turisté, abych byl spravedlivý. Takže dneska samozřejmě jenom blázen si toho nevšimne. Nebo člověk, který má sníženou schopnost vidět nebo si pamatovat. Takže dneska už samozřejmě to běží, řekl bych, ve standardním režimu.

Na druhé straně já také nejsem pro zakázání v této době měření městskou policií. Ale chtěl jsem říct, že vadí mně to, že když potkám dopraváka, tak je to buď u nehody, anebo v těch maskovaných autech. Zcela výjimečně je vidím v autě v barvě Policie České republiky, jsou vidět, jako v Rakousku, když vás měří, tak vás neměří žádné tajné auto. V Americe vás také nesmí měřit v autě, které není označené jako policejní. (Upozornění na čas.) Tak nevidím důvod, proč by toto mělo být v České republice!

Omlouvám se, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Váňa. Po něm pan poslanec Schwarz a pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já možná vysvětlím to nedorozumění mezi kolegy. Pan poslanec Ondráček řekl, že výbor pro bezpečnost byl ovlivněn antiradarovou lobby. To jsou ti, co nechtějí radary. To znamená, že to nemohou být žádné firmy, protože ty by nic neprodaly, to by byli nějací likvidátoři. To byla zjevná nadsázka, samozřejmě. Jestli je někdo z radarové lobby, pak by to musel být kolega Ondráček, protože ten naopak horuje pro zachování radarů.

A jenom věcně. Výbor pro bezpečnost přijal komplexní pozměňovací návrh, ve kterém říká, že by se mělo omezit právo pro obecní policii měřit pouze na území své vlastní obce. Nezakazuje se tedy žádným způsobem vykonávat to základní, co je smyslem městské policie, obecní policie, tedy působit na úseku veřejného pořádku ve své obci, která ji zřizuje. A ta debata není o tom, jestli je potřebné měřit, nebo není potřebné měřit. Ono koneckonců kdyby řidiči nejezdili rychle, pak by je nikdo nemohl změřit ani v těch neoznačených vozidlech. To je logické. Ale bavíme se o tom, a o tom je ta diskuse, zda městské a obecní policie mají působit na území svých vlastních obcí, anebo zda mají vyjíždět do širých dalekých krajů a tam potom třeba právě měřit rychlost v jiných obcích, dokonce v jiných krajích. A to je ta otázka, která je základní. Po konzultacích s vedením v podstatě všech velkých městských policií, tedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst, i po konzultacích s Ministerstvem vnitra jsme dospěli k návrhu toto omezit pouze na území v těch jejich vlastních obcích.

Na druhou stranu zájem z obcí o tuto službu je tak veliký, že samozřejmě by bylo možné akceptovat i tu variantu, že to tedy nyní omezovat nebudeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Schwarz a jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne všem. Já už nebudu říkat nic o lobbování, o měření. Jsem rád, že předseda to na závěr řekl, tak jsem domluven i s panem ministrem jako zpravodaj.

Chtěl bych vám říct, že jsem rád, že se nestrhla lidová tvořivost a že otevření pětsetpadesáttrojky pro starosty všech měst, což jste tady napříč, je hlavně kvůli tomu, aby strážníci nechodili na proškolení každé tři roky, nervovali se, ale posunulo se to, každých pět let. To je základ. Aby obce v uvozovkách ušetřily za to proškolení, starostové si to ohlídají. A to měření rychlosti prostě jenom tak vyplynulo. Ale pan ministr mi tady řekl, já jako zpravodaj na svoji čest vám říkám, že v rámci garančního výboru budeme projednávat. A pokud bude vůle, a vůle je, tuto rychlost ponechat tak, jak to je doposud, tak to vůbec není podstatou, tohle otevření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP