(14.40 hodin)
(pokračuje Štětina)

Co je na tom špatného? To se týká skutečně jenom těch 459 příslušníků všech ozbrojených složek, protože ti ostatní se tomu ani nepřiblíží. Já sám osobně si nechci připustit myšlenku, že NOS hájí spíše zájmy vysokých funkcionářů s vysokými hodnostmi a již méně oprávněné zájmy policistů všech útvarů.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s tabulkou, která má souhrn všech výsluhových příspěvků, a je to tedy uvedeno v šesti skupinách. To znamená v první skupině do 10 tisíc, čili výsluhový příspěvek do 10 tisíc bere celkem 35 655 příslušníků ozbrojených složek, na Ministerstvu vnitra, to znamená Policie České republiky, má 21 682. Druhý řádek je výsluhový příspěvek ve výši 10 až 20 tisíc, ten pobírá 16 315 všech příslušníků ozbrojených složek, u policie je to už 7 327. Výsluhový příspěvek v kategorii od 20 001 do 30 tisíc je již jenom 3 165, a to podotýkám, stále by byly nezdaněné, to je naprosto jednoznačně dané. Z toho 3 165 je již jenom 700 policistů, 13 příslušníků BIS, 6 příslušníků GIBS, 253 příslušníků Celní správy a 106 příslušníků na Ministerstvu spravedlnosti, to znamená, to je ta služba, která je ve věznicích.

A nyní se dostávám k té kategorii, kterou pozměňovací návrh navrhuje ke zdanění, to znamená od 30 001 do 40 tisíc. Ten pobírá 464 příslušníků ozbrojených složek, u policie je to 58, 2 jsou v GIBS, 334 je na Ministerstvu obrany, na Celní správě je 46 a Vězeňská služba 24. V další kategorii, která je od 40 001 do 50 tisíc, je již jenom 88 příslušníků ozbrojených složek, z nichž je 16 u policie, 2 GIBS, 55 u Ministerstva obrany, 11 na Celní správě a 4 ve Vězeňské službě. 50 001 a vyšší má celkem 27 příslušníků ozbrojených složek, z nichž u policie jich je 5, v GIBS 1, u Ministerstva obrany 18, u Ministerstva financí 2, to znamená Celní správa, Vězeňská služba 1. Takže suma sumárum ke zdanění by bylo pouze 579 příslušníků ozbrojených služeb s výsluhou vyšší než 30 tisíc.

Dámy a pánové, co je na tom špatného? Já v tom nevidím nic špatného, protože se to netýká vůbec celého sboru. A takové ty argumenty, že dojde k personální destabilizaci, tak to si nemyslím. Naopak si myslím, že když dojde k narovnání těchto nepravostí, tak naopak budou bezpečnostní sbory posíleny a budou mít větší důvěru ke svým organizacím.

A nyní mi dovolte, abych se zmínil o číslech, která jsou faktická, že nevycházím z něčeho, co si někdo vymyslel. Za rok 2016 byla dle Českého statistického úřadu průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 27 589 korun a 1,3násobek, navrhovaný strop, by tedy byl ve výši 35 865 korun, z čehož plyne, že odcházející příslušník s plným 50procentním výsluhovým nárokem, to znamená, musí splňovat veškerá ta kritéria, musí mít léta atd., by musel pobírat průměrný měsíční plat ve výši 71 731 korun. To si myslím, že je hudba hodně vzdálené budoucnosti. Ale samozřejmě když se ty platy budou zvyšovat - a tady musím naprosto jednoznačně říci, že teprve teď jsou příslušníci policie na stavu, který byl v roce 2010, takže teprve za sedm let jsme se dostali tam, kde jsme byli v tom roce 2010. Jaký byl plat, průměrný plat u Policie České republiky dle zdroje www.policie.cr. Bylo to 35 774 za rok 2016, takže to je jaksi průměrné číslo a daleko více je policistů, kteří mají podstatně méně, než je těch 35 tisíc.

Já už jsem to tady několikrát říkal, že tedy podtrženo a sečteno, navrhované omezení by se dotklo pouze jedinců se špičkovými platy a špičkovými odměnami. Já moc dobře vím, že když dostane příslušník ozbrojených složek odměnu a je to odměna kázeňská, tak se pochopitelně do výsluh nepočítá. Ale takové nehoráznosti, že dostali vyvolení odměny ve výši 600 tisíc, 800 tisíc a možná i více a z toho se vypočítávala výsluha, tak dámy a pánové, to je poctivé? A v tom není vůbec žádná politika. Protože jak to zde řekli kolegové i přede mnou, samozřejmě ta policie bude fungovat, vždycky bude chránit a pomáhat za každého režimu, levicového či pravicového nebo jakéhokoli jiného. A ti příslušníci většinou svoji práci nemají na obživu, ale mají ji rádi. Čili já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného, aby někdo nazýval toto nešťastným pozměňovacím návrhem. Tak to já prostě neberu.

A jenom již na závěr. Nevím, jestli nehovořím moc dlouho, protože nepatřím mezi ty poslance, kteří tady velmi rádi hovoří a mnohdy čtou a nevědí co, tak ještě jednou se musím zmínit o tom, že dojde k destabilizaci. Samozřejmě, destabilizovaná policie byla zejména po roce 2008. Důvody já nemůžu hodnotit, protože nemám takováto fakta, ale mám jenom fakta, kolik lidí odešlo, a samozřejmě znám mnoho a mnoho příslušníků, kteří odešli proto, že odmítli sloužit na zadání někoho. Takže ti odešli, anebo k tomu byli donuceni. To znamená, z vysoké funkce např. operačního důstojníka ÚOKFK byl převelen z hodnosti plukovnické na hodnost kapitánskou a samozřejmě ten člověk pak odešel raději do civilu. Takže to je ta destabilizace, ne že bude udělán pořádek ve výsluhách. Ale toto je otázka toho, jak se s příslušníky všech ozbrojených složek a policie speciálně jedná.

Já vám děkuji, že jste mě vyslechli, a doufám, že mě za to již dneska neukamenujete. Já jsem si na to vzal i černé šaty, kdybych náhodou měl být položen do rakve, tak abych tam aspoň vypadal důstojně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi, který byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, už nebudu zdržovat, vše jsem odůvodnil. Ve zdrojích jsou sněmovní dokumenty pod čísly 6352, které se týkají úmrtného, 6273, to jsou odměny, a 6445 jsou zvláštní příplatky, rizikové příplatky. Tam je veškeré odůvodnění toho, co jsem přednesl v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Roman Procházka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP