(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vzhledem k tomu, že někteří kolegové a ministři říkají, že už zvonilo, tak zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím pana předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky druhého kola voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, jak řekl klasik v komedii, soudruhu učiteli, je čas. Děkuji za slovo, pane předsedající. A abych nezlehčoval vážnost naší schůze, tak už žádné žerty a rychle vás seznámím s výsledky těch tří volebních bodů, které jsme dnes absolvovali. Jak jsem říkal ve svém vystoupení, všechny tři body byly... byla to druhá kola jednotlivých voleb.

Volby se zúčastnilo 131 poslanců a poslankyň. Ve všech případech vypočítané volební kvorum nutné pro zvolení kandidáta nebo kandidátky bylo 66 dosažených hlasů.

297.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Ve volbě Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, toho jednoho posledního zbývajícího, takzvané RRTV, získal Václav Jehlička 80 hlasů a Jaroslav Kravka 26 hlasů. Václav Jehlička tedy byl zvolen. Je to stávající člen rady, takže poté, co bude procesně jmenován panem premiérem, tak předpokládám, že bude v tomto svém mandátu plynule pokračovat.

 

Další volba, bod

298.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Tam budou neobsazena dvě místa. V tomto druhém kole se o ně ucházeli dva postupující z předchozího kola prvního, bohužel neuspěl ani jeden, Sněmovna nebyla v tomto případě úspěšná. Jan Vávra obdržel 55 hlasů a Jan Wintr 64 hlasů. Tady snad mohu krátký komentář za volební komisi, bylo to opravdu těsné o dva hlasy. Došlo k několikerému přepočítání a jménem celé volební komise mohu garantovat, že tam nedošlo k žádné chybě.

 

A konečně bod

296.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Zde zbývalo dovolit jedno místo. I tady bylo kvorum 66, Michal Hašek obdržel 62 hlasy a Jan Husák 43, takže ani tato volba nebyla úspěšná a nikdo nebyl zvolen.

Ve všech případech tedy konstatuji, že volby v tuto chvíli končí, protože to byla druhá kola. Pokud bychom chtěli jako Sněmovna ještě v tomto volebním období pokračovat, musíme vypsat, vyhlásit volbu znovu. Předpokládám, že o tom budu diskutovat s kolegy, předsedy poslaneckých klubů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Ještě jedna omluva. Pan poslanec Milan Urban se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

A my přikročíme k bodu

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Místa u stolku zpravodajů již dávno zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Před přerušenou obecnou rozpravou bylo přerušeno vystoupení pana poslance Jiřího Štětiny z časových důvodů. Prosím, pane poslanče, jestli můžete ve svém vystoupení pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ještě jednou, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já jsem se ve své krátké úvodní části jenom věnoval obecným věcem, to znamená, jak jsem dospěl k číslům. Poděkoval jsem pánům ministrům, panu premiérovi a nyní se dostávám k tomu hlavnímu, s čím vás chci seznámit. Znovu podotýkám, nemám vůbec žádný zájem na tom, abych někomu nahrával, někoho zvýhodňoval, ale jde skutečně o policejní sbor jako takový, který má zhruba kolem 40 tisíc, možná ještě ani ne.

Já jsem si dovolil připravit po poradě s bývalými policisty, se současnými policisty a s lidmi, kteří o tom něco vědí jak po stránce daňové, tak po stránce služební, pozměňovací návrh, který potom samozřejmě v podrobné rozpravě načtu. V zásadě jde o to, že tento pozměňovací návrh 6108 navrhuje, aby byl do § 166 citovaného zákona doplněn nový odstavec, který by zněl: "Nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 1,3násobek částky průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za předchozí kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým úřadem." Jedná se tedy o takzvané zastropování.

Z jakého důvodu jsem na tuto myšlenku přišel? V současné době, nebo v dobách nedávno minulých bylo mnoho vysokých funkcionářů buď povýšeno, nebo dokonce byli povýšeni i do generálských funkcí, aby vzápětí mohli odejít na místa do civilu s výsluhou. Ale s takovou výsluhou, která vůbec neodpovídá tomu, co mají řadoví příslušníci, nebo ti příslušníci, kteří poctivě slouží více než 20 let, a těch je také hodně. Těch se to samozřejmě nemůže nikdy týkat, protože takové nehorázné výsluhy mít nikdy nemůžou. Samozřejmě jsem si byl vědomo toho, že tento pozměňovací návrh se stane terčem nepříznivých reakcí, že bude velmi kritizován. Ale kým? Právě těmi, kdo tyto výsluhy pobírají. Ne těmi příslušníky. A já vás za chvíli seznámím s počty příslušníků všech ozbrojených složek a Policie ČR, kolik jich spadá do tabulek, které jsme si dovolili samozřejmě připravit.

Byl jsem na zasedání výboru pro bezpečnost a dočkal jsem se toho, že mě bylo dáno do ruky vyjádření předsednictva Nezávislého odborového svazu a bylo to nazváno Nešťastný pozměňovací návrh poslance Štětiny. Já nevím, v čem je nešťastný. Je nešťastný v tom, že tyto nehorázné výsluhy bere jenom 459 příslušníků ozbrojených složek? A že více než 52 tisíc příslušníků všech ozbrojených složek má výsluhu maximálně do 20 tisíc, ale samozřejmě většina má do 10 tisíc? Tak to je nešťastné? V žádném případě to není nešťastné. Já jsem byl motivován snahou tuto věc narovnat.

A já bych si dovolil citovat z vyjádření předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie ČR ze dne 12. 4 2017. Dále budu říkat jenom již NOS. "Na jedné straně lze chápat snahu o nápravu některých veřejnosti negativně vnímaných excesů, kdy si někteří bývalí funkcionáři bezpečnostních sborů přišli ne vždy úplně čistým způsobem k poněkud nehorázným výším výsluhového příspěvku, ale na druhé straně nejsme ani zastánci jakési nivelizace výsluhového příspěvku. Co je však znepokojující, že k uvedenému návrhu připojí poslanec Štětina ještě návrh další, který spočívá v znovuzavedení zdanění částky výsluhového příspěvku přesahujícího 30 tisíc." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP