(12.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych jenom rád vaším prostřednictvím své předřečníky drobně informoval, protože to asi nezaznamenali, že policistům nevrací platy pan ministr, ale koalice, protože na to byla koaliční pracovní skupina, která se dohodla, jak to udělá, že to udělá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré poledne. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, nevím, jestli za pět minut budu schopen říct své myšlenky, z nichž mám některé napsané, ale některé mám v hlavě, protože je nosím ve své stařecké hlavě několik desetiletí.

Proč to říkám? Já zde nebudu hrát žádné politické hry, já to nepotřebuji. A i kdybych je hrál, tak je to úplně jedno, protože stejně všechno dopadne úplně jinak. Já zde před vámi nestojím jako člověk, který zde cítí potřebu se vypovídat, ale jako bývalý příslušník Ministerstva vnitra, který byl rehabilitován v roce 1990 a kterému byly nabídnuty výsluhy, které jsem odmítl, protože jsem si myslel, že je potřeba správně hospodařit s každou korunou. Jak vidím po 27 letech, tak jsem se mýlil a asi jsem ty tři tisíce neměl odmítnout. Ale byl jsem zrehabilitován, nemám pozitivní lustraci, a tak si mohu dovolit říkat to, co si myslím.

Ale obávám se, že za ty čtyři minuty se k tomu asi nedostanu, protože vám chci říct zásadní fakta a čísla, která, a tím bych možná svoje první vystoupení ukončil, neboť chci poděkovat zejména panu premiérovi, panu ministru obrany, panu ministru financí, panu ministru spravedlnosti a samozřejmě panu ministru vnitra, že mně zaslali veškeré údaje, které jsem potřeboval k tomu, abych mohl hovořit o výsluhách příslušníků v této době samozřejmě policie, ale všech bezpečnostních sborů. Já jim za tato čísla děkuji, za to jsem jim samozřejmě i tuto tabulku zaslal, a samozřejmě páni ministři a pan premiér vědí přesně, kolik příslušníků ozbrojených složek a v jaké cenové hladině pobírá výsluhu.

Dovolil bych si svůj krátký projev přerušit a myslím si, jestli s tím bude souhlasit pan místopředseda, abychom se spíš věnovali volbám, protože můj projev může trvat maximálně ještě deset minut a nechtěl bych, aby to bylo rozděleno na dvě části, které spolu nesouvisí. Je to možné, pane místopředsedo?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zeptám se. Padl zde návrh, aby došlo k přerušení tohoto bodu, aby pan poslanec potom mohl mít svůj projev v jednom bloku. Táži se, zda má někdo námitku proti tomuto postupu. Stejně tak se táži, zda je možné, abychom bez přerušení jednání kontinuálně pokračovali volebními body. Vznáší někdo námitku? Námitku nevidím. V tom případě vám děkuji a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy, tak jak jsem řekl, bych udělil slovo předsedovi volební komise, ale předtím tedy otevřu jednotlivé volební body. Jako první otevírám bod

296.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím tedy, aby se předseda volební komise Martin Kolovratník ujal slova a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jsou před námi tři volební body. Ve Státních aktech je vše připraveno. A já teď budu velmi stručný, protože všechny tři body se týkají tzv. druhého kola dvoukolových tajných voleb, takže už není potřeba vás dlouze seznamovat s historií.

U prvního bodu, který teď pan předsedající otevřel, je to bod číslo 296, Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu, tady mohu zopakovat, že tam byla čtyři neobsazená místa. Prvního března jsme zvolili Pavla Kováčika a Jiřího Petrů. Potom v další volbě, a to 26. dubna, jsme zvolili kolegu pana poslance Janulíka, který získal 84 hlasů, a tím byla obsazena tři místa.

V tuto chvíli, jak jsem řekl, zbývá obsadit pouze jedno poslední volné místo, jsme tedy ve druhé volbě v druhém kole, a na toto jedno místo postoupili, nebo se o něj ucházejí z prvního kola postupující nominanti Michal Hašek, který získal 72 hlasů v prvním kole, byl navržen sociální demokracií, a Jan Husák, kterého navrhla TOP 09 a získal 51 hlasů.

Volíte tedy jedno jméno, vybíráte ze dvou kandidátů, a já prosím pana předsedu, aby přerušil tento bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak, v tomto bodu se již rozprava nevede, protože byla ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu. Ano, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím o otevření dalšího bodu, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám další volební bod a tím je

297.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, pane předsedo, abyste se i zde ujal slova a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V případě tzv. velké mediální rady se jedná o návrh Poslanecké sněmovny panu premiérovi na jmenování členů rady. Dlouhodobě tam bylo jedno neobsazené místo už od prosince 2015 a teď v dohledné době se uvolní místo druhé. Bude to 21. června letošního roku.

My jsme se rozhodli a dohodli připravit a uspořádat volbu na obě neobsazené místa. A tady konstatuji, že jedno už Sněmovna obsadila, resp. návrh panu premiérovi poslala, bylo to 26. dubna, kdy jsme zvolili členem rady pana poslance, zatím stávajícího kolegu pana poslance Ladislava Šincla. Získal 92 hlasů.

Dnes tedy v druhém kole volíme opět jednoho kandidáta a volíme z těch, kteří postoupili z kola prvního. Těmi finalisty jsou současný člen rady Václav Jehlička, kterého nominovala KDU-ČSL, v prvním kole měl 65 hlasů, a tím druhým zájemcem je Jaroslav Kravka, toho nominovala KSČM, v prvním kole měl 39 hlasů. I tady tedy volíme jednoho zájemce, nebo jednoho člena rady ze dvou uchazečů.

Prosím, pane předsedající, o přerušení také tohoto bodu a otevření posledního volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Ani v tomto bodě se rozprava nevede, protože byla ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu a otevřu třetí bod dnešního volebního bloku. Já tedy otevírám

298.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím vás, pane předsedo, abyste zopakoval i zde kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak v případě České tiskové kanceláře se uvolňují v tomto období tři místa. 20. června skončí funkční období třem členům, paní Haně Hikelové, Marcele Mertinové a panu Janu Wintrovi. Volební komise během dubna, na začátku dubna, obdržela tři nominace. Už jsme první kolo první volby provedli, bylo to 26. dubna, kdy se členkou ČTK stala, získala potřebný počet hlasů paní Jaroslava Wenigerová, kterou nominovala ODS.

V tuto chvíli tedy zbývají dvě neobsazené místa, a na ta dvě místa máme dva kandidáty. Jana Vávru, navrženého sociální demokracií, v prvním kole měl 64 hlasů, a Jana Wintra, navrženého TOP 09, který v prvním kole získal 65 hlasů. Na dvě místa tedy máme dva uchazeče. Samozřejmě je na vašem rozhodnutí, jestli budete vybírat oba dva, pouze jednoho, nebo žádného. Ať tak nebo tak, vždy připomenu, stává se nám to dlouhodobě, abyste řádně označili svůj volební lístek.

To je ode mě vše. Prosím, pane předsedající, i tady o přerušení tohoto bodu. Na vydávání lístků stanovuji 12 minut. Volební místnost bude otevřena do 13.00 a výsledek volby oznámím v půl třetí na začátku odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ani v tomto případě se nevede rozprava. Přerušuji tedy jednání tohoto bodu na tajnou volbu a poprosím členy organizačního výboru, aby se za šest minut setkali v místnosti, kde bude probíhat jednání organizačního výboru. Požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste členy organizačního výboru pustili dopředu, aby mohli odvolit předčasně. Děkuji vám.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 12.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP