(12.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Nechci vám dlouze uvádět všechny argumenty, které jsou součástí odůvodnění mých pozměňovacích návrhů, ty si ostatně můžete najít v systému, ale chtěla bych ještě osvětlit, jak by mohla vypadat představa o výši stabilizačního příspěvku, která by byla příslušníků vyplácena. Výše stabilizačního příspěvku by se mohla v závislosti na četnosti pohybovat například od 5 tisíc do 50 tisíc korun. Jak jsem již zmínila, rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku by bylo vhodné ponechat na řediteli bezpečnostního sboru a byla by rozdílná podle teritoriálního hlediska a mohla by se v čase i flexibilněji upravovat, například v závislosti na bezpečnostní a ekonomické situaci v České republice. V případě navrhovaných pětiletý intervalů a při předpokládané době služby 30 let by tedy činila celková částka pro příslušníka 6 krát 5 tisíc až 50 tisíc korun, to je celkově 30 tisíc korun až 300 tisíc korun, tedy jeden tisíc korun až 10 tisíc korun ročně. Já si myslím, že to za to stojí. Protože skutečně nežijme v iluzi, že se bezpečnostní situace v Evropě, ve světě, v naší západní civilizaci zásadním způsobem zlepší. Asi bychom si to všichni přáli, ale vývoj jde přesně opačným směrem. Takže skutečně budeme potřebovat kvalitní policisty, budeme potřebovat a chceme usilovat o to, aby měli dobré vybavení, aby měli adekvátní ohodnocení, aby skutečně nebrali nižší plat než pracovníci v Lidlu.

Nehledě na neúspěch ve výboru věřím, že ten můj neúspěch s pozměňovacími návrhy, že mi je kolegové nepodpořili, byl zapříčiněn tím, že tam třeba neseděl pan ministr a neřekl svým kolegům z ČSSD, že návrh Jany Černochové je skutečně tím krokem, který povede ke stabilizaci. Protože skutečně já tu stabilizaci vidím ve stabilizačním příplatku, nikoli v náborovém příplatku. Takže kolegové a kolegyně, máte všichni šanci přemýšlet nad obsahem mých návrhů a nad tím, co jsem vám tady řekla. A chci vás moc a moc požádat, abyste tyto mnou připravené pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili v dalším projednávání.

Já v žádném případě nemám problém s tím, co tady navrhoval kolega Ondráček ohledně úmrtného, a i přesně souhlasím s tím rizikovým příplatkem, o kterém tady hovořil, protože i já znám přesně ty případy, kdy to je naprosto nespravedlivé a nefér. Takže si myslím, že tady máme jedinečnou šanci na konci volebního období udělat skutečně ten krok ve prospěch příslušníků bezpečnostních sborů, zajistit nejen jejich nábor, ale zejména jejich udržení a stabilizaci. Proto vás ještě jednou prosím o podporu mých pozměňovacích návrhů, protože ty k tomuto kýženému stavu povedou.

Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, paní poslankyně. Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Dnes od 11.15 do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Černoch, dále prodlužuje do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan ministr Dan Ťok. Od 12 do konce jednání Sněmovny se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka. Dále od 14.30 do 21 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Holeček. Dnes od 13 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Tomio Okamura. Od 14.00 do 19.00 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Daniel Korte. Dnes od 17 hodin až do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Adámek a dále dnes od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, a tím je zasedání rady královského města Slaný, se omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec.

Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já s většinou toho, co říkala paní kolegyně Černochová, souhlasím. Akorát já vždycky, když zde mám vystoupit buď před, anebo po ní, si kladu otázku, jestli mám být tak verbálně... se dopustit toho, že vypleskám pana ministra, nebo zda mám být občas takový jako smírčí a snažit se hledat právě tu podporu. A kolegové policisté mi většinou vždycky říkali: Vypleskej ho, dej mu, ať také ví, jak fungujeme. Já většinou volím jinou variantu.

Teď bych si dovolil říct, že nemůžeme říct, že pan ministr ve své funkci neudělal vůbec nic pro zklidnění situace nebo pro stabilizaci v bezpečnostních sborech, protože to, že se podařilo, nebo respektive podaří od 1. srpna 2017, navrátit platy příslušníků bezpečnostních sborů v jejich reálné výši do roku 2009, je určitě dobrý počinek. A věřím, že se tato vláda, ještě než úplně uzavře své dveře do Strakovky, sejde určitě ještě jednou a mohli by těm příslušníkům platy navýšit, třeba od 1. listopadu 2017. Určitě by to mělo svůj význam. A pokud paní kolegyně Černochová citovala ze serveru článek Bosí policisté v lehce průstřelných vestách, jsem rád, že ten článek našla a že s mými názory, které jsem já tam sdělil, ztotožnila. Protože taková je bohužel realita, jak funguje Policie České republiky. Ale ne za všechno, opravdu ne za všechno může pan ministr. Některé věci jsou prostě horší z minulosti a některé věci se řeší pouze na Policejním prezidiu, i když samozřejmě to pod něj spadá. Já nejsem tak konfrontační, protože věřím, že pan ministr zase podpoří ty moje pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. No, já myslím, že to je zřejmý kalkul kolegy Ondráčka. Ne, nebudu si z toho dělat legraci. On to tady vlastně řekl, ale řekl to tak, že za to pana ministra pochválil. Řekl, že pan ministr vrací platy policistů do roku 2009.

Proč to pan ministr neudělal v roce 2013, když tady vládne? A na resortu Ministerstva vnitra k žádným změnám nedošlo, takže tam asi pan ministr bude sedět celé čtyři roky. Proč to pan ministr neudělal před třemi a půl lety? Proč to dělá tři měsíce před volbami? To jste si, prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego Ondráčku, tuto otázku nikdy nepoložil? A není to o tom, že bych tady pana ministra jenom kritizovala. Já jsem řekla, že třeba některé ty záležitosti, které se týkaly těch různých analýz, bezpečnostních auditů, definice měkkých cílů, různých protiteroristických opatření, jsou v pořádku. Já tady ani nekritizuji pana ministra, a toho jste si snad také všimli v celém volebním období, za nějaké jednorázové, nebo spíš bych řekla ojedinělé selhání na různých demonstracích, protože je mi jasné, že tam vždycky hraje roli ten lidský faktor. Takže nejsem to já, která by kritizovala pana ministra proto, abych ho mohla kritizovat úplně za všechno. A dělat to nebudu. Ale jenom pokud se tady nějakým způsobem poukazuje na to, že hurá, policisté budou mít platy na úrovni roku 2009, tak jenom jsem považovala za vhodné připomenout, že jsme v květnu roku 2017 a že tato vláda nám tady vládne od ledna 2014.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Pouze pro pořádek říkám, že ve 12.45 budu nucen přerušit tento bod, protože máme zařazený volební bod.

Pan poslanec Schwarz tedy nechce faktickou poznámku. Pan poslanec Gabal a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP