(12.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Dalším navrhovaným problematickým bodem, se kterým se nemohu ztotožnit, je, pane ministře, náborový příspěvek. Náborový příspěvek, tak jak je navržen ve stávajícím vládním návrhu, nemá žádnou ambici k udržení nového příslušníka ve služebním poměru, a je tedy iluzorní jej pokládat za náborový. Nijak se totiž nedotýká stávajících příslušníků, kteří měli tu trpělivost a pevný osobní postoj či přesvědčení, že u bezpečnostního sboru nám vytrvali dodnes. Vlastně může hrozit, že se dotkne i těch stávajících, a to za předpokladu, že bude pokrytí náborového příspěvku čerpáno z objemu prostředků na služební příjmy takto stávajících příslušníků bezpečnostních sborů, neboť dopad do státního rozpočtu - a škoda, že mě pan ministr neposlouchá...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, já vás požádám, abyste se věnoval přednášenému bodu. Pane poslanče, nerušte pana ministra. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Vlastně může hrozit, že se dotkne i těch stávajících, a to za předpokladu, že bude pokrytí náborového příspěvku čerpáno z objemu prostředků na služební příjmy těchto stávajících příslušníků bezpečnostních sborů, neboť dopad do státního rozpočtu je podle důvodové zprávy předpokládán nulový.

Nulový dopad do státního rozpočtu, pane ministře? Pan ministr je asi kouzelník. Tedy nevím teď, nehledejte v tom prosím nějakou analogii s Rekonstrukcí státu, že by měl být pan ministr na stejných billboardech jako někteří kolegové z této Sněmovny. Iluze, že navržený náborový příspěvek povede ke stabilizaci bezpečnostních sborů a ke snižování mezigeneračního napětí mezi novými a stávajícími příslušníky bezpečnostních sborů, je ukázková. K tomu prostě nedojde. Náborový příspěvek bohužel nepovede ani k dlouhodobému udržení příslušníků ve služebním poměru, ani k motivaci plnění služebních povinností na odpovídající požadované úrovni. Byť je náborový příspěvek doprovázen argumenty o nepřijatelném, výrazně nižším nástupním platu příslušníků bezpečnostních sborů než u ostatních pracovníků v bezpečnostní oblasti, nijak tento příjmový rozdíl neřeší. Navrhovaný stabilizační příspěvek působí totiž přesně opačným směrem. Demotivuje a destabilizuje, a proto já navrhuji jeho vynětí z tohoto návrhu zákona.

Ale aby mě někdo nenařkl z toho, že jen kritizuji a plísním své politické soupeře bez návrhu alternativního řešení, tak mám alternativní návrh a ten navrhuji ve dvou variantách, a to zavedení stabilizačního příspěvku, který můžete v systému nalézt pod číslem 6274 a pod číslem 6275. Stejně jako v případě mého návrhu na zrušení zavedení zkušební doby, tak i v případě mého návrhu na zavedení stabilizačního příspěvku by mě velmi zajímal postoj pana ministra, který bohužel na výboru pro bezpečnost nebyl, a stanovisko Policejního prezidia. A to bych tedy poprosila pana ministra, jestli by mě na toto mohl odpovědět.

Stabilizační příspěvek se totiž - ten můj návrh si klade za cíl ocenit příslušníky bezpečnostních sborů u příležitosti úspěšného setrvání ve služebním poměru a podpořit je v jeho pokračování. Oproti náborovému příspěvku by příspěvek stabilizační podpořil příslušníky, kteří nejenom že nastoupili do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru, ale nějakou dobu v něm setrvali a také již odvedli nějakou práci, pane ministře, a to ocenění si zaslouží nejenom proto, že někam nastoupí, ale že se něco naučí, něco si odpracují. Výplata stabilizačního příspěvku by nezakládala žádné další podmínky, jako by bylo např. další setrvání ve služebním poměru, ani by nehrozila žádná sankce spočívající v povinnosti vrátit stabilizační příspěvek, resp. jeho poměrnou část, čímž by ubylo té administrativy, agendy, byrokracie, která by s tím náborákem byla spojena.

Motivační role stabilizačního příspěvku spočívá v očekávání jednorázové výplaty dávky, která by byla za splnění předem stanovených podmínek nároková, a příslušník by dopředu mohl počítat s tím, že tuto částku dostane. Věděl by, do čeho jde. Nebylo by ani tak rozhodné, v jaké služební hodnosti v době nároku na stabilizační příspěvek je právě příslušník zařazen. Dostal by ji každý bez rozdílu. Stabilizačním příspěvkem by se mohl vyřešit problém obsazování služebních míst v regionech a lokalitách, kde to je na základě předchozích zkušeností problematické, zejména kde existuje velká konkurence u ostatních zaměstnavatelů včetně nestátních ozbrojených sborů a složek. A tady přiznávám upřímně, že jsem sobec, protože by to hodně pomohlo hlavnímu městu Praze, kde samozřejmě konkurence těch různých zaměstnavatelů je největší. A pan ministr ví, že ten podstav v našem hlavním městě je skutečně obrovský. A dnes máme na programu obecní policie a já tady musím připomenout, že skutečně pokud bychom měli spoléhat jenom na Policii České republiky, tak v Praze nezvládneme udržet bezpečnost, protože skutečně podstav, který tady je, nějakým způsobem doplňuje městská policie, byť i u ní je bohužel podstav, ale to je to, před čím já jsem varovala už tři roky zpátky, že ten bazén vhodných rekrutů pro práci v bezpečnostních nebo ozbrojených sborech se začíná vyprazdňovat a že je zapotřebí zaapelovat i v rámci jedné vaší strany, ČSSD, na své kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby se snažili s tímto něco dělat. Nestalo se nic, takže se nám vesele ten rekrutační bazén nadále vyprazdňuje, vyprazdňuje a vyprazdňuje, protože demografický vývoj nevěstí nic dobrého.

Příslušník, pokud by byl ten stabilizák, tak příslušník by byl motivován k tomu, aby do takovéhoto místa služebního působení směřoval žádost o přeložení, protože by tam měl nárok na vyšší stabilizační příspěvek. Bylo by i možné reálně uvažovat o sepisování dohod s příslušníky, např. že v dané lokalitě služebního působiště setrvá nejméně dalších pět let, jako byly takto v minulosti sepisovány např. dohody právě v hlavním městě Praze, a myslím, že to bylo i ve Středočeském kraji, a byly to roky 2009, 2012. Stabilizační příspěvek by plnil i roli preventivní, pane ministře, protože jeho výplata by byla vázána k úspěšnému, to je bezproblémovému setrvání ve služebním poměru a příslušník by věděl, že pokud se dopustí nějakého protiprávního jednání, nebude-li vůči němu uplatněna sankce neslučitelná se služebním poměrem, tak bude muset na stabilizační příspěvek čekat stanovenou dobu znovu od počátku.

Stabilizační příspěvek je tedy podle mého názoru vhodným doplňkem ke stávajícímu procesu "odstraňování minulých křivd", které vy tady často a tak rádi používáte, protože by zakládal rovný přístup ke všem příslušníkům bez ohledu na to, zda jsou u sboru nováčci, nebo jsou tzv. srdcaři, držáci. Stabilizační příspěvek by zakládal v podstatě stejný motivační efekt, jako s sebou nesou výsluhové nároky, s tím rozdílem, že by kvůli tomu nemusel končit služební poměr, ale příspěvek by dostal ještě v době jeho trvání.

Navrhuji, aby rozhodnutí o výši stabilizačního příspěvku bylo na řediteli bezpečnostního sboru. Má to mimo jiné i opodstatnění, že se nemusí složitě měnit v budoucnu zákon a může se operativně reagovat na danou situaci v regionu a podobně. Skutečně pokud chceme, aby z těchto lidí byli velitelé, byli ředitelé, měli by mít i toto oprávnění.

Jak jistě dobře víte, i samotní příslušníci bezpečnostních sborů bedlivě sledují každý návrh novely zákona o služebním poměru a není ani výjimkou, že někteří z nich mohou začít panikařit, či přinejmenším být v určité nejistotě a napětí, abych nepoužívala tak emotivní výraz. A to já bych tedy opravdu, pane ministře, do budoucna velmi nerada. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP