(11.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Takže já se domnívám, že po 15 letech můžeme i přistoupit k tomu, abychom rizikový příspěvek v první i v druhé skupině upravili. Současně byl rizikový příplatek od 3 do 6 tisíc v první skupině a domnívám se, že nahradit ho částkou 5 až 10 tisíc pro první skupinu. A ve druhé skupině to bylo od 1 do 4 tisíc korun a tam si myslím, že ta horní hranice by se zvýšit na 5 tisíc korun také mohla. Jak jsem zmínil při odůvodňování předchozího pozměňovacího návrhu, nejsem ekonom a nedokážu spočítat, jaké náklady to přinese.

A abych zde nebyl ze strany Ministerstva vnitra nebo některých vás kolegů a kolegyň označen za nějakého populistu, který chce rozdávat nějaké peníze teď před volbami a něco slibuje, když už ví, že rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra je nějakým způsobem připraven, což byl jeden z argumentů, pro který mně říkali nedělej to, protože ti to automaticky zabijou, tak zároveň říkám a dávám pozměňovací návrh, aby nabytí účinnosti tohoto zákona bylo, tak jak navrhujeme, od 1. ledna 2018, ale s výjimkou ustanovení § 120, který nabývá účinnosti 1. ledna 2019. To znamená, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Česká republika bude mít víc než rok na to, aby dokázala posoudit výši zvláštních příplatků u jednotlivých policejních složek, jednotlivých policejních útvarů, a bude na to mít řekněme celý rok, nebo nejméně první pololetí roku 2018, a stanovit novou výši rizikových - zákonem říkají zvláštních - příplatků s účinností od 1. 1. 2019. Může to přispět i k tomu, o co jde. O to, získat policisty pro výkon služby do Prahy, do Středočeského kraje, kde je dlouhodobý personální podstav. A může tím být i naplněno jednání, které mělo proběhnout na Policejním prezidiu s vedením policie a policisty odboráři. Takže tato část, tento pozměňovací návrh v případě jeho přijetí by nabyl účinnosti až od 1. 1. 2019. Je to výše zvláštního, chcete-li rizikového příplatku. A opět bude na nás, vážené kolegyně a kolegové, jak si práce policie a míry rizika, které je spojeno s touto krásnou, ale velmi náročnou profesí, povoláním, vážíme my, kteří jsme odběrateli jejich služby.

Děkuji za pozornost a následně se přihlásím k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Procházky, připraví se paní kolegyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já se pak později přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou označeny jako sněmovní dokument 6434 a 6435. Tyto pozměňovací návrhy řeší především problematiku hodnocení policistů a dále pak obsahují technické změny týkající se možnosti užití jiného než služebního vozidla policisty. Oba pozměňovací návrhy obsahují podrobné odůvodnění, nicméně bych se rád trošku vyjádřil k té části pozměňovacích návrhů, která řeší problematiku hodnocení policistů.

Oba předložené pozměňovací návrhy řeší problematiku hodnocení policistů z hlediska možnosti přihlášení se policistů do výběrového řízení na pozici o jednu nebo o dvě hodnosti vyšší. V současné době je možné se přihlásit do takového výběrového řízení na vyšší pozici, pouze pokud daný policista ve svém hodnocení dosahuje velmi dobrých výsledků. Hodnocení těchto příslušníků bezpečnostních sborů vyhotovuje nadřízený policista, to hodnocení tedy nemusí být vždy úplně objektivní. Policista, který nesouhlasí s hodnocením, má v podstatě jedinou možnost, a to je podat námitky, ale ty jsou v praxi často nevyslyšeny. Pak dochází k tomu, že služební funkcionáři používají toto hodnocení policistů jako nástroj k zabránění kariérního postupu těchto příslušníků. Důvodem je vcelku jasná snaha těchto funkcionářů o udržení příslušníka na služebním místě v útvaru bezpečnostního sboru, který má nedostatek příslušníků. Tento postup je pak zdrojem konfliktů. A co je nejhorší, vede v konečném důsledku k odchodům příslušníků, kteří tímto ztrácejí v podstatě motivaci na další kariérní postup.

Mnou předložené pozměňovací návrhy navrhují možnost přihlásit se do výběrového řízení i těm příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří dosahují pouze takzvaných dobrých výsledků. Pak bude následně na výběrové komisi, aby posoudila výsledky práce policisty, který se o danou pozici bude ucházet. Rozdíl mezi těmito dvěma pozměňovacími návrhy je v tom, že první z nich umožňuje příslušníkům bezpečnostních sborů dosahujícím dobrých výsledků tzv. akcelerovaný postup, což znamená, že se žadatel s dobrým hodnocením může přihlásit do výběrového řízení na pozici, pro kterou je stanovena služební hodnost i o dva stupně vyšší. Druhý sněmovní dokument umožňuje policistům s dobrým hodnocením přihlásit se do výběrového řízení pouze na pozici o jednu služební hodnost vyšší. V ostatních bodech jsou oba dokumenty shodné a z toho důvodu také budu navrhovat, aby se v hlasovací proceduře nejprve hlasovalo o sněmovním dokumentu číslo 6434, který umožňuje akcelerovaný postup, a teprve v případě, že nebude schválen tento pozměňovací návrh, pak hlasovat o návrhu druhém, uloženém jako dokument číslo 6435, který umožňuje policistům hlásit se do výběrového řízení na pozici o jednu hodnost vyšší. V případě, že bude schválen první pozměňovací návrh, ten druhý pak bude bezpředmětný, nebo nehlasovatelný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Procházkovi. Nyní paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že by možná na úvod mojí řeči stálo za to připomenout, že tato vláda má ještě jedno prvenství. Nevím, jestli je to prvenství, se kterým se pan ministr vnitra chce chlubit. Tato vláda má nejvíc policistů ve vazbě. Myslím si, že něco takového v minulosti nikdy nebylo. Možná za Stanislava Grosse. Jestli si chce konkurovat pan ministr vnitra Chovanec s panem dnes již zesnulým ministrem vnitra Grossem, tak určitě to není nic lichotivého. To jenom na úvod, ale myslím si, že ono to spolu hodně souvisí. Protože pokud tito policisté vidí, jakým způsobem se někteří jejich kolegové chovají, a vidí a vnímají i ty politické souboje mezi současnými členy vládní koalice, kdy zrovna náhodou minulý týden se zatýkají lidé z hnutí ANO a úplně náhodou tento týden se konají domovní prohlídky u členů ČSSD. To je náhodička! Takže si myslím, že toto se vůbec na atraktivitě policejního sboru neprojevuje nějakým pozitivním způsobem. Myslím si, že to pan ministr vnitra snad ví. Ale zpátky k této normě.

Již v únoru tohoto roku, kdy proběhlo první čtení tohoto návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsem vystupovala s varováním, a musím to bohužel zopakovat i po dubnovém jednání ve výboru pro bezpečnost, že příslušníci bezpečnostních sborů po přijetí této novely více peněz v žádném případě nedostanou. Destabilizovaná policie se pro uchazeče rozhodně atraktivnější nestane. A sociální jistoty, jak o nich rádi mluví kolegové ze sociální demokracie, tak žádné sociální jistoty příslušníci mít nebudou, naopak ty, co měli jako stávající, ty budou více ohrožené. A nejedná se přitom jenom o policii, jedná se i o ostatní bezpečnostní sbory.

Tato vláda, ale především pan ministr vnitra Chovanec, nebyla za celou dobu svého působení schopna učinit jeden jediný zásadnější krok, který by vedl ke stabilizaci bezpečnostních sborů, a to zejména policie, ačkoli přitekly do rozpočtu Ministerstva vnitra nemalé prostředky. Tak asi bychom se měli pana ministra ptát. Kde je to vidět? Je to vůbec někde vidět? Nemohu se zbavit pocitu, že tento tristní stav se až nyní, na poslední chvíli, pan ministr snaží zachránit různými populistickými gesty, jako je navýšení platů či opětovné proplácení přesčasů. Nic z toho však není, a já říkám, bohužel, systémovým řešením, a novela služebního zákona je tak promarněnou příležitostí. Osobně bych si přála, aby tomu tak nebylo a abychom této příležitosti využili alespoň my poslanci - už o tom tady hovořil kolega Ondráček -, protože volby budou znamenat další odklad, a než se vůbec nová vláda rozkouká a rozmyslí, co s personální situací v bezpečnostních sborech bude dělat, tak uplyne zase nějaká doba. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP