(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, ještě jednou tedy zopakuji svůj dotaz. Pane ministře, jste si jist, že prodloužení licencí terestriálních vysílatelů do roku 2030 není v rozporu s článkem 107 podporou? Jste schopen nám toto tady garantovat? Pokud ne, tak pro ten zákon přece nemůžeme s klidným svědomí hlasovat, protože to děláte ze zákona, a ne až nějakým následným provedením!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Zuzany Šánové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já jsem, pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího zaslechla ve vašem vystoupení, že studii vypracovává externí tým nebo externí pracovníci. Já se ptám proč. Vy nemáte na ministerstvu dostatek odborníků, že to musíte zadávat externím? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šánové a teď nemám tedy žádnou přihlášku do rozpravy a ani nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Ještě přečtu došlou omluvu. Paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá na zítřek, čtvrtek 25. května, od 9 hodin z pracovních důvodů.

Budeme tedy pokračovat, a to vystoupením zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem. O stanovisko požádám samozřejmě vždycky také pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji všem vystupujícím za jejich konstruktivní přístup, který prokázal, že tento zákon je velice důležitý nejen pro nás zde jako poslance, ale i pro všechny občany ČR.

Musím konstatovat, že s řádnou přihláškou vystoupili čtyři kolegové a kolegyně, šest poslanců vystoupilo s faktickou poznámkou a jeden kolega s přednostním právem. Nikdo z nich nenavrhl vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Dále bych vás rád upozornil, že všechny pozměňovací návrhy jsou pro vaši informaci uvedeny ve sněmovním tisku 1053/3.

A nyní ke zmíněné proceduře hlasování. Ta je uvedena v usnesení hospodářského výboru 391 z 52. schůze ze dne 3. května 2017 a nyní bych si ji vám dovolil přednést.

Podle toho usnesení bychom za prvé měli hlasovat o návrzích technických úprav. Ty nebyly žádné načteny, takže toto hlasování odpadá.

2. O pozměňovacím návrhu A.

3. O pozměňovacím návrhu B1.

4. O pozměňovacích návrzích B2 a B3 společně jedním hlasováním.

5. Pozměňovací návrh B4.

6. Pozměňovací návrh C.

7. Pozměňovací návrh D1.

8. Pozměňovací návrh D2 a D3 společně jedním hlasováním a u tohoto bodu upozorňuji, že teď vám tady přednáším stanovisko a usnesení hospodářského výboru, ale kolega Leo Luzar navrhl toto hlasovat odděleně, tudíž to asi budeme potom hlasovat, až skončím s procedurou, jako první.

9. Pozměňovací návrhy E1 a E3 společně jedním hlasováním. Budou-li přijaty návrhy E1 až E3, jsou nehlasovatelné návrhy E4, E5, E6 a G. Nebudou-li přijaty návrhy E1 až E3, budou se hlasovat.

10. Pozměňovací návrhy E4 a E5 společně jedním hlasováním. Poznámka: budou-li přijaty návrhy E4 a E5, jsou nehlasovatelné návrhy E6 a G. A nebudou-li přijaty návrhy E4 a E5, bude se hlasovat.

11. Pozměňovací návrh E6. Poznámka: bude-li přijat návrh E6, je nehlasovatelný návrh G. A nebude-li přijat návrh E6, bude se hlasovat.

12. Pozměňovací návrh G.

13. Pozměňovací návrh F.

A poslední hlasování bude o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo připomínku k návrhu procedury? Pokud ne, tak je tam jediná připomínka, a to je oddělené hlasování v návrhu E1 a E3. (Námitka.) Ne, D2 a D3. Ano? (Souhlas.) Dobře. To akceptujeme, nebo chcete o tom rozhodnout hlasováním, že to bude samostatně?

 

Já myslím, že to můžeme akceptovat už hlasováním o proceduře, kterou schválíme v hlasování číslo 126, které zahájím nyní, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování s tím odděleným hlasováním. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 161 poslanců pro 139, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme tedy podle ní postupovat.

 

První návrh je pozměňovací návrh A. Pane zpravodaji, stanovisko?

 

Poslanec Jiří Valenta: Jestli tedy mohu, tak bych vždycky řekl, co ten bod obsahuje. Nebo je o to zájem?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, budeme rádi.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vidím, že zájem o to bude, takže vždycky řeknu obsah daného pozměňovacího návrhu.

Konkrétně pod šifrou A se jedná o pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru číslo 376 z 54. schůze hospodářského výboru konané dne 19. 4. Tyto pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1053/2. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.) Také kladné.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 127, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 162 poslanců pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1. To je pozměňovací návrh kolegy poslance Adamce. Jedná se o zřízení přechodových sítí a stanovení jejich účelu. Je potřeba provést přímo zákonem, nikoliv tak, že bude koncipováno jako povinnost držitelů přídělů rádiových kmitočtů. V pozměňovacím návrhu jde i o upřesnění toho, jakému okruhu subjektů mají být příslušná oprávnění udělována. Stanovisko hospodářského výboru je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Pozitivní.) Na základě žádosti z pléna vás odhlásím nejdřív, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Stanoviska zpravodaje a pana ministra znáte.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 128, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 149 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B2 a B3 společně jedním hlasováním. To jsou také pozměňovací návrhy kolegy Adamce. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 129 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 150 pro 18, proti 79. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B4, opět pozměňovací návrh kolegy Adamce. Jeho obsah je, že v § 120 odst. 3 se částka 40 milionů nahrazuje částkou 100 milionů. Vypouští se možnost pokut udělovaných z čistého obratu, tak jako u B2 a B3. Stanovisko hospodářského výboru negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 130 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 151 poslanců pro 18, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další návrh?***
Přihlásit/registrovat se do ISP