(10.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Pokud toto bude jasné, pak si myslím, že není žádný zásadní problém pro věc hlasovat. Ale pokud toto jasné není, pak nám opravdu ty arbitráže hrozí. Protože nikdo netvrdí, že bude problém s tím, zaplatím deset nových šroubečků do vysílače a chci za ně kompenzaci. No to se někdy notifikovat bude, to je úplně jedno. O to podle mého názoru vůbec v tom příběhu nejde. Jde o to, jestli prodloužení licencí je korektní, nebo není korektní. To je první věc, kterou jsem chtěl.

Druhá věc, ke kolegovi Kolovratníkovi - když mě přestane předseda mého poslaneckého klubu rušit - prostřednictvím pana předsedajícího. Zase. On ten mýtus, který, pane kolego, velmi rád hlásáte, o té bezplatné televizi, resp. televizi, za kterou nebudu muset platit, a to je to, co poskytujeme a kvůli čemu děláme celou tuto novelu a poskytujeme to spotřebitelům, je opravdu jenom mýtem. A já bych byl moc rád, abychom to tady neopakovali, protože ti lidé budou pak zklamaní, až zjistí, že to, co jste jim sliboval, neplatí. Zase.

Dotaz, který jsem směřoval na ministra vaší vlády. Může být přechod na technologii DVB-T2 vytvořením podmínek pro spuštění placeného zemského televizního vysílání? Odpověď ministra průmyslu a obchodu: Přechod na technologii DVB-T2 není spojen ani podmíněn vytvořením podmínek pro spuštění placeného zemského televizního vysílání. První části rozumím. Placené zemské televizní vysílání je možné aplikovat i při současné technologii DVBT MPEG2 a závisí na podnikatelském rozhodnutí provozovatelů televizního vysílání - čímž mi pan ministr říká: je podnikatelským rozhodnutím subjektů na trhu, jako jsou Nova, Prima a další, jestli zpoplatní, nebo nezpoplatní televizní vysílání vysílané terestricky. A já se obávám, že se tak v brzké době může stát a že je zbytečné těm lidem říkat a slibovat, že nebudou zpoplatněné televize, když i to zemské vysílání bude zpoplatněno.

Co nebude pravděpodobně zpoplatněné, je samozřejmě Česká televize, protože tu máme zpoplatněnou jinak, upřímně řečeno, tu platíme v televizních poplatcích, ve kterých platíme nejenom program a jeho kvalitu, ale samozřejmě platíme i to šíření, protože Česká televize nemalé peníze jednomu z těch hráčů na trhu posílá na to, aby šířil, ty peníze samozřejmě nemá z ničeho jiného než z koncesionářských poplatků, takže tam si to my všichni už dávno platíme, to vysílání. Akorát to nevidíme, akorát to není to, že nám to chodí každý měsíc na účet jako 20, 40, 80, 120 korun, ale je to těch 125 korun, které strháváme, nebo já nevím, kolik to dneska je, na televizi, a z toho jedna část se sebere a dá se na to. Víte, že tohle už si platíme stejně, a jenom říkám, že hrozí velké riziko, že přes všechno, co tady v té Sněmovně vznešeně zaznívá, ty komerční subjekty i v terestriálním vysílání přejdou na základě svého ekonomického rozhodnutí na to, že začnou být placeny a nebude možné je chytat (nesrozumitelné).

Já celý ten přechod pokládám za mimořádně sporný, minimálně jakoby nedodiskutovaný, jak se to dělat mělo, s tím, že veškeré kompenzace se poskytují jenom několika málo soukromým hráčům na trhu. A říkáme, že to je ten sociálně nejspravedlivější model, místo toho, abychom případně kompenzace poskytli když někomu, tak těm koncovým uživatelům, tak jak to udělaly některé země v Evropě, které řekly: Zaplatíme vám ty set top boxy a další věci. Tady se prostě řekne: jediný, kdo bude podpořen, je to, aby mohly tři roky běžet vedle sebe dva typy vysílání a na dalších deset let měl někdo monopol na terestriální vysílání. Já to pokládám za velmi sporné a je to důvod, proč dávám návrhy, abychom odložili účinnost těchto částí, protože se velice obávám toho, že můžeme opravdu dospět do nepříjemných arbitráží, za které samozřejmě ponese odpovědnost už někdo jiný než tato vláda. Ale budeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní přečtu několik omluv. Pan poslanec Leoš Heger se omlouvá z důvodu pracovní cesty dne 24. 5. mezi 10.00 a 19.00, paní poslankyně Martina Berdychová se omlouvá dnes z pracovních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne a zítra z celého jednacího dne Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů, paní poslankyně Nina Nováková se omlouvá do 13.00 z osobních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá 24. 5. mezi 10.00 a 10.30 z osobních důvodů. To je, doufám, vše, co mi sem přinesli.

Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, děkuji za slovo. Nejprve chci poděkovat panu premiérovi, že k tomuto návrhu zákona svolal politické jednání ještě předtím, než ten návrh odeslala vláda do Poslanecké sněmovny, a myslím, že i ti, kteří na té schůzce byli přítomní, mi potvrdí, že návrh na zrychlené projednání vzešel z mých úst. Tím chci dokumentovat, že nechceme nijak bránit rychlému projednání této novely zákona. Nicméně už tehdy na tom jednání jsme kladli mnohé otázky a bohužel jsme dodnes nedostali dobré odpovědi, tak aby ty naše pochybnosti a rizika tohoto návrhu byly rozptýleny.

A pak chci říct, že se návrh vlastně skládá ze dvou částí. Vzpomeňme si, v politickém boji to nejdřív bylo anoncováno, že to je zákon, který zlevní mobilní data, a i podle té dnešní debaty vidíte, že se debata soustředí na druhou digitalizaci. Bylo by to jednodušší, kdyby to byly dva samostatné body, ale už se stalo, už se s tím nějak vypořádáme.

Takže než se dostanu k té druhé digitalizaci, tak chci říct, že podpoříme jako smysluplné návrhy, které jdou ve prospěch klientů, např. pozměňovací návrh pana poslance Luzara podpoříme, abychom otočili ten vztah a aby, když zapomenu, nebo nemám čas, nevyjednal jsem si novou smlouvu, aby nebyla automaticky prolongovaná. Stejně tak podpoříme návrh, aby ve veřejnoprávní televizi, pokud to jenom půjde s technickým a právním omezením, aby byly vysílány filmy v původním znění s titulky. To jsou určitě věci, které jdou správným směrem.

Teď se vrátím k té druhé digitalizaci. Ta debata je tak trošku mimoběžná. V té debatě slučujeme dvě různé věci: uvolnění kmitočtového pásma a přechod na druhou digitalizaci. Ono to spolu částečně souvisí, ale není úplná pravda, že to první si vynucuje to druhé. Já jsem i poprvé, myslím v druhém čtení, byl u toho pan ministr, říkal ta prenotifikace. Ten proces byl zahájen v prosinci roku 2016, kolegyně a kolegové, a doteď, dodneška, nebyla schopna Česká republika odpovědět na dotazy. Sama Česká republika si vyžádala, možná je to shoda okolností, že odpoví do 21. května, v okamžiku, kdy už jsme věděli, že bude po třetím čtení. A ty otázky jsou mimořádně závažné a o některých tady mluvil pan poslanec Pilný. Trošku zapomínáme, a ti, kteří tak vášnivě obhajují tuto novelu, tak vlastně zapomínají zmínit ten fakt pro spotřebitele. Nucená výměna televizorů. Nucená, ne přirozená. Přirozená je to, kdo se rozhodne, je to nějaké procento lidí, kteří si obnovují každý rok televizi. A samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém podkladovém materiálu v důvodové správě odhaduje tyto náklady na 5 miliard korun. Všichni, kteří tady hřímají a říkají "my jsme pro to, aby to bylo bezplatně", tak trošku zapomínají říct, že k tomu ty naše domácnosti budou muset investovat mimo přirozenou výměnu televizoru 5 miliard korun. A ptejme se, zda to opatření je sociálně citlivé, nebo necitlivé, které domácnosti s tím budou mít větší finanční problém a které ne. Myslím, že ty odpovědi jsou poměrně jasné, a nemusím si na otázky, které jsem pokládal já, sám odpovídat.

Nebudu číst těch 17 dodatečných dotazů, které dostala Česká republika, všechny, jenom některé. A hodně se to točí kolem případných kompenzací. Jedna, která mě zaujala. Mohl byste prosím poskytnout doklady prokazující neschopnost soukromých společností financovat technologický upgrade ze svých vlastních zdrojů, které by dokazovaly selhání trhu? Jinými slovy, je pochybnost, zda ty kompenzace být mají. A Česká republika bude dokládat, že soukromé společnosti nejsou schopny z vlastních zdrojů a z vlastních rezerv ufinancovat. Škoda, že ty odpovědi na všechny otázky nemáme k dispozici. Je to opravdu škoda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP