(9.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, být stručnější po projevu mého předchůdce je poměrně snadné, takže opravdu budu. Hospodářský výbor udělal všechno pro to, aby zákon byl projednán tak, jak bylo přislíbeno - ve zrychleném projednávání. Byla schůze již předtím, než to přišlo do Sněmovny. Měli jsme mimořádnou schůzi. Takže jsme se k tomu postavili opravdu čelem bez ohledu na to, že můj osobní názor je ten, že opravdu není kam spěchat. To, co musíme udělat, je uvolnit pásmo 700 MHz pro mobilní data. To musíme. Na to máme čas do roku 2021. A zřejmě už se nedá zastavit přechod na novou terestrickou televizi T2.

Odmítám katastrofické scénáře, že když se to neudělá, tak prostě ohrozíme domácnosti. Pojem free-to-air opravdu není jenom o koncesionářských poplatcích, protože Česká televize si tady prosadila třeba zrušení DPH na programy, takže ta podpora jde jiným směrem. Katastrofické scénáře, kolik to bude stát domácnosti, ty se prostě naplní, protože domácnosti na to dají několik miliard, aby si koupily nové televizory. A ta skupina, která je vyměňuje, když jsou na šrot a ne v takzvaném cyklu přirozené obměny, to prostě nějakým způsobem odnese.

Abych nebyl obviněn z nějakého lobbingu pro mobilní operátory, tak první věc, kterou bych konstatoval, a to je zřejmé, že jsem rád, že z rétoriky předkladatelů vymizelo to, že tímto způsobem se ovlivní cena mobilních dat. Ta by se mohla ovlivnit poměrně výrazně tím, kdyby tam byl pozměňovací návrh ve prospěch virtuálních operátorů. Ten mi tam prostě chybí, protože virtuální operátoři by trh mohli velmi výrazně ovlivnit, a zatím jsou jim házeny spíš klacky pod nohy ze strany ČTÚ.

Pokud se týká veřejné podpory, tak jsem opravdu zvědav, co nastane v případě, že nám zejména to prodloužení smlouvy pro soukromé subjekty, které ponesou licenci až do roku 2030, když nám to Brusel vrátí. Nevím, co budeme dělat. Jestli když jim to vypovíme, nás budou hnát do arbitráže. (Upozornění na čas.) To jsou prostě scénáře, které mohou být na stole.

Takže to jsou zhruba problémy, které mám s tímto zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní přečtu omluvu. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá v době od 9.30 do 10.30 hodin z pracovních důvodů.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já opravdu s faktickou jen k meritu věci, jenom abychom nežili v představě, že jediné, co platí občan na veřejnoprávní televizi a rozhlas, jsou poplatky. I oni využívají reklamu. A kdo tu reklamu platí? Koneckonců v ceně zboží či služeb zase občan. Takže ty toky jsou samozřejmě dvojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Vzorné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl jsem reagovat na kolegu Kolovratníka, ale pan kolega Pilný mě vlastně předešel. Přiznám se, nejsem odborník na jakékoli elektronické komunikace, natož digitalizaci. Nicméně mám rozpaky s tímto zákonem v jediné věci. My opravdu zapomínáme na seniory, pro které je televize často jediným společníkem, a nejenže jsme zde přijali zákon o igelitkách a nyní vyhodíme opět několik milionů, tedy tun, set top boxů a zakoupíme nové. To se týká životního prostředí.

Ale dámy a pánové, uvědomte si, že pro naše seniory přelaďovat stále digitální televize na nový a nový systém a stejně tak pak naladit si digitální rádio opravdu není záležitost snadná. Já chápu, že technický pokrok jde kupředu, ale jsem vděčný každému, který si uvědomí, že jsou to přístroje a prostředky, které patří i do rukou těchto starších spoluobčanů, a pro ty již změny programů dnešních frekvencí a programů jsou problém, natož změní-li se celé vysílání.

To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka - pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo vlády, ministři, a tak dál, pan kolega tady přede mnou hovořil o digitalizaci a digitálním rádiu, tak toho hned využiji a jenom kratičkou poznámečku.

Pod písmenem C je můj pozměňovací návrh, kde navrhuji, aby byla možnost pro Český telekomunikační úřad vytvořit prostředí pro to, aby Český rozhlas mohl na celém našem území vysílat digitálně. Je to ostuda, že ještě v rámci rozhlasového vysílání vysíláme stále analogově, nemáme možnost digitálního vysílání. On ten Český rozhlas by měl být lídrem digitálního vysílání, a protože není, tak celý trh v oblasti radiovysílání je stále analogový. Takže pokud chcete digitalizaci rádia, rozhlasu, podpořte můj pozměňovací návrh pod písmenem C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami. A jako další vystoupí pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, dámy a pánové, já tedy také stručně některá varování, která si myslím, že tady částečně už řekl pan poslanec - dneska ještě poslanec a ještě ne ministr - Pilný, ale která zaznívají opakovaně. A krátká reakce posléze, až dotelefonuje, na kolegu Kolovratníka.

První varování, které jsem zde říkal, a říkal jsem ho minule a nebylo mi doteď zodpovězeno. Je prodloužení licencí pro terestriální vysílatele o 8 až 9 let - jak pro kterého - do roku 2030, je potenciální veřejnou podporou, nebo není? Pokud není a vyplývá ze zákona, pak se ptám, proč ho do tohoto přechodového plánu dáváme. Pak je to naprosto zbytečné ho do přechodového plánu dávat. Pokud je to nějakou výhodou, kterou poskytujeme - poskytujeme - vysílatelům terestriálního vysílání přímo ze zákona, pak je ale přece riziko, že toto je skutečná výhoda a že by v případném prenotifikačním procesu, který ještě neproběhl, mohla být zpochybněna jako veřejná podpora.

Před měsícem jsem posílal panu ministrovi interpelaci s několika dotazy, vícero dotazy, které se právě týkaly pochybností, které byly vysloveny, zejména právních pochybností, které byly vysloveny v souvislosti s tímto návrhem. Pan ministr odpověděl. Správně. Jenom ocituji odpověď na klíčovou otázku. A nikde se mi nedostalo jiné odpovědi. Ani na hospodářském výboru, ani nikde jinde. Moje otázka číslo pět zněla: Je rozpočtově obezřetné a ve smyslu rovného přístupu ke všem účastníkům trhu přípustné, jakož i v souladu s pravidly s poskytováním podpory veřejné podpory dle článku 107 Smlouvy o přidružení k Evropské unii, realizovat bezplatný příděl kmitočtů do roku 2030 současným provozovatelům zemského digitálního televizního vysílání? Takhle zněla otázka. Je to v souladu s článkem 107? Odpověď ministra průmyslu a obchodu, kterou mu nepochybně připravili jeho podřízení, zní: V případě uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 Hz nejde o nový příděl rádiových kmitočtů, ale o změnu přídělu rádiových kmitočtů v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Pokud by nedošlo k uvolnění pásma 700 MHz a přechodu na DVB-T2, měli by stávající držitelé přídělu rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání po vypršení jejich platnosti právo na přednostní udělení nových přídělů v souladu s § 20 zákona o elektronických komunikacích, a to bez výběrového řízení.

Stále ještě rozumím, akorát nevím, jestli je to stejně bezplatně, jako je v novém návrhu zákona. A akorát mi nikdo doteď neodpověděl na otázku: Je to v souladu s článkem 107, nebo není? Je pan ministr připraven si tady stoupnout a se vší odpovědností ministra této vlády říct: prodloužení rádiových kmitočtů do roku 2030 je v souladu s článkem 107 Smlouvy o Evropské unii a nebude zpochybněno jako veřejná podpora? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP