(9.30 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se za to dlouhé úvodní slovo. Projednáváme velmi složitou materii, nicméně jsem přesvědčen, že vše podstatné bylo pečlivě projednáno a vydiskutováno a nic nebrání tomu, aby mohl být projednávaný návrh zákona přijat ve třetím čtení. Důsledky nepřijetí návrhu zákona by směřovaly proti českým spotřebitelům v elektronických komunikacích a proti českým divákům, kteří přijímají volně šiřitelné televizní vysílání. Zároveň by to znamenalo ohrožení budoucnosti a udržitelnosti bezplatného televizního vysílání v České republice s možnými dlouhodobými negativními dopady do výdajů českých domácností.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a žádám vás o přijetí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní tady máme ještě nějaké další omluvy. Omlouvá se pan ministr Stropnický dnes do 10 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Dobešová dnes od 15 hodin z pracovních důvodů.

Nyní otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím jenom v krátkosti upozornit na pozměňovací návrhy pod bodem D, kterých jsem tvůrcem.

Původní zákon o telekomunikacích byl deklarován jako zákon, který má zlevnit mobilní data. Tak to bylo prezentováno veřejnosti, tak očekává veřejnost, že poslanci budou hlasovat. Cílem je v dohledné době přinutit operátory uvolněním konkurence, aby se zákazníky jednali tak, aby se opravdu výsledná cena za mobilní data v České republice výrazně snížila. Bohužel v rámci projednávání této novely zákona došlo k tomu, že se soustředil pouze a jedině na problematiku televizního vysílání a jaksi jenom okrajově se zmiňuje o telekomunikaci, o tom, co bylo slibováno občanům.

Připravil jsem pozměňovací návrhy pod písmenem D, kdy v bodě D2 a D3 se snažím právě otevřít, trošičku otevřít, tu konkurenci na trhu ve prospěch občanů, aby došlo ke snížení ceny mobilních dat a služeb.

V bodě D2 se snažím sjednotit lhůty výpovědí na 30 dnů u mobilních dat. Současná praxe operátorů je, že někteří při výpovědi mobilních dat dávají 45 dnů, někteří 40, někteří možná i 50. Snažím se o sjednocení na 30 dnů, na jeden kalendářní měsíc. Reakce ministerstva je neutrální, ale ve zdůvodnění se píše, že chybí přechodné ustanovení, přechodná doba přípravy operátorů. Já myslím, že to je pouze zástupný problém, protože jestli přechodná doba znamená, že mám nyní v automatickém systému výpovědi 45 dnů, snížím na 30, nedojde k zásahu takovému, aby operátor nemohl reagovat včas a tuto lhůtu výpovědi zkrátit.

V bodě D3 se mi jedná hlavně o to, aby se změnila ta negativní praxe prolongování smluv. Jistě jste s tím všichni seznámeni, znáte to z vlastní zkušenosti, když jste uzavřeli smlouvu se závazkem na dva roky, který se vám automaticky prodlužuje. V bodě D3 navrhuji, aby to bylo přesně naopak, aby operátor musel aktivně k vám vystupovat a žádat, jestli chcete opravdu pokračovat v této prolongaci. Dle mého názoru právě tento bod otevře konkurenční trh mezi operátory, kdy začne po té dvouleté lhůtě právě boj o vás, o zákazníka, o nové výhody pro vás, abyste zůstali u stávajícího operátora.

Proto si dovolím apelovat na body D2 a D3 k vašemu schválení. Zároveň žádám zpravodaje, aby o těchto bodech bylo hlasováno zvlášť.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další do diskuse je přihlášena paní poslankyně Pekarová, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vaši pozornost upřela na pozměňovací návrh, který je označený písmenem F, jehož jsem autorkou a ke kterému se ve druhém čtení přihlásil předseda našeho poslaneckého klubu Michal Kučera. Kolega Kučera během mé nepřítomnosti pozměňovací návrh již odůvodnil. I tak bych vás zde sama ráda krátce požádala o jeho podporu.

Účelem mého pozměňovacího návrhu je zakotvení zákonné povinnosti, podle které by Česká televize jako veřejnoprávní médium vysílala kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro televizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem, zároveň i v původním znění s titulky v českém jazyce. Návrh dává divákovi možnost volby, díky které si sám na svém přijímači zvolí, s jakým zvukovým doprovodem bude pořad sledovat. Tzv. duální vysílání nabízela Česká televize do roku 2003. Z důvodu rostoucích nároků na kvalitu obrazu a zvuku je šířka terestrického frekvenčního pásma, přes které je signál České televize šířen, omezena. Proto je dnes duální vysílání fakticky nedostupné. Přechod na novou formu vysílání DVB-T2, který novela zákona o elektronických komunikacích upravuje, je spojen s úsporou frekvenčního spektra. To otevírá prostor k opětovnému zavedení duálního vysílání. Z tohoto důvodu předkládám návrh právě v této novele.

Změna se dotýká pouze České televize, nikoliv soukromých společností. Domnívám se, že by Česká televize jako veřejnoprávní médium měla svou veřejnou službu naplňovat mj. i tím, že poskytuje duální vysílání, což pomáhá zlepšit jazykovou vybavenost diváků, a také je to samozřejmě komfortnější pro některé, kteří dávají přednost původnímu zvuku, který bývá kvalitnější. Jazyková vybavenost je u nás hluboko pod evropským průměrem. Například anglicky se podle průzkumu Eurobarometru domluví pouze 11 % Čechů, což řadí Českou republiku na spodní příčky spolu s dalšími zeměmi, které mají silnou tradici v dabování. S ostatními jazyky na tom nejsme o moc lépe.

K tématu duálního vysílání jsem pořádala kulatý stůl a setkala se s řadou odborníků. Podle zástupců Českých radiokomunikací bude díky přechodu na DVB-T2 možné duální vysílání technicky zajistit. Česká televize se rovněž duálnímu vysílání v zásadě nebrání a už dnes ho v omezené míře nabízí divákům satelitního vysílání. Cílem návrhu je však zpřístupnit tuto možnost i divákům, kteří přijímají bezplatné pozemní vysílání, což je asi 60 % domácností - ty tedy dnes tuto možnost bohužel nemají.

Návrh byl také předem konzultován jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak také s Ministerstvem kultury. Oběma chci poděkovat za konstruktivní spolupráci. Výsledná podoba pozměňovacího návrhu je právě kompromisním řešením, které se snaží vyhovět všem připomínkám jak od České televize, tak obou ministerstev. Návrh má také podporu garančního hospodářského výboru.

Chci zde uvést ještě jednu věc. Přišlo mi totiž několik e-mailů s dotazem, proč mi vadí dabing. Mně dabing samozřejmě nevadí a můj návrh ani nemá ambici dabing rušit. Pouze chci divákovi dát možnost volby. Pro ty, kteří upřednostňují dabing, se totiž nic nezmění. Pro ty, kteří preferují původní znění s titulky, pak nabízíme novou možnost.

Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že se pro tuto změnu, která diváky o nic neochudí a naopak jim dává více možností, najde dostatečná podpora. Prosím vás zde o ni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Mnohé k tomuto zákonu už bylo řečeno. Je asi zbytečné, abych opakoval argumenty předkladatele, tedy Ministerstva průmyslu. To si samo musí nejlépe vysvětlit a zdůvodnit, proč je ten návrh novely důležitý a proč bychom ho dneska měli přijímat. Ale já cítím povinnost, abych reagoval a abych vystoupil za prvé, protože jsem autorem dvou pozměňovacích návrhů, které mí kolegové v garančním hospodářském výboru podpořili, a chci jim za to moc poděkovat. A chci se tedy i přimluvit za přijetí těchto pozměňovacích návrhů. Jeden je pod písmenem A už přijat hospodářským výborem při tom prvním projednání a druhý se skrývá pod písmenem G a podal jsem ho do druhého čtení. Tak to je první důvod mého vystoupení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP