(9.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za prvé se nic neděje a za druhé říkám, že v této situaci je to částka malá. Rozumím tomu, že na konci fungování této vlády a na konci fungování tohoto volebního období nelze dělat koncepční změny. Jsme přesvědčeni, že paní ministryně v této oblasti skutečně zaspala a že sociální služby nebyly a nejsou její prioritou. Do sociálních služeb se musí koncepčně přidat a musíme se vyrovnat s platy pracovníků, kteří vykonávají náročnou práci. Jsme přesvědčeni, že základní platy by se měly v přímé péči pohybovat minimálně v řádu 23 až 25 tisíc korun.

A chtěl bych v té debatě, a doufám, že ji umožníte, položit několik konkrétních otázek. Za prvé. Zvýší se platy od 1. července pracovníkům v sociálních službách a v navazujících profesích? O kolik se platy zvýší? A tady bych nerad slyšel procenta, ale skutečně absolutní částku, o kolik se zvýší, například v rozmezí od do. Jaká bude celková částka pro financování zvýšení platů do konce roku? A jaká bude částka v návrhu rozpočtu, který tato vláda odešle do Poslanecké sněmovny do 30. září?

Abych nenarušoval schválený program, tak mám tři variantní návrhy: na dnešek, zítřek a pátek, vždy navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se jen ujistím. To je nový bod, takže nově zařazený bod, a buď dnes po pevně zařazených bodech, ve čtvrtek, v pátek? Ano.

Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přeji vám hezké dopoledne. Já bych se jenom připojil ke slovům kolegy Stanjury a poprosil vás o podporu, protože naše kolegyně Jana Hnyková tady navrhla usnesení, které prošlo. A z médií se neustále dozvídáme, komu všemu se bude navyšovat, jak se budou zvyšovat důchody. Tady je teď možnost to ukázat i v praxi. Takže bych vás rád poprosil o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Pan poslanec Benda, poté pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil navrhnout také předřazení jednoho bodu, a to bodu 341, který byl zařazen na návrh pana poslance Stanjury na začátku této schůze, a to jsou odpovědi ministra financí Andreje Babiše na dosud nezodpovězené otázky přednesené na schůzích Poslanecké sněmovny dne 15. března a 10. května 2017. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnes po obědě. Do té doby máme jiné věci, po obědě už jsou jenom druhá čtení.

Co mě k tomu vede. Za prvé pan ministr dnes končí. Tak si myslím, že je smysluplné, aby takové otázky zodpovídal ještě v době, kdy je ve funkci ministra, protože předpokládám, že v okamžiku, kdy přestane být ve funkci ministra, tak už ho tady neuvidíme, protože bude jezdit na volební kampaně. To je jedna věc.

Druhá věc. Přiznám, že jsem se včera večer opravdu mimořádně vytočil při sledování zpravodajských serverů, kdy pan ministr financí a předseda hnutí ANO s naprostou suverenitou řekne: Dar od pana Rusňáka jsme nepřijali, protože jsem to nepodepsal. Já už nevím, jakým způsobem se v této zemi dá lhát a dělat si z lidí úplné blázny. Jako že jsme ho nezaevidovali, no chápu. Dokonce chápu, že se může stát chyba. Tomu všemu rozumím. Ale nechápu drzost čela, které vystoupí a řekne: Dar jsme nepřijali, když jsme ho zkompenzovali. To mi přijde úplně neuvěřitelné, nepochopitelné. A byl bych velmi rád, abychom se o tom odpoledne bavili.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Takže zařadit na 14.30 nový bod? Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. (Hluk v sále, předsedající znovu vyzývá ke klidu.) Vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 183. Jde o sněmovní tisk 1020, což je mnou předložená novela zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Při projednávání nyní platné verze zákona o zdravotnických prostředcích v roce 2014, tedy již v tomto volebním období, jsme mimo jiné přijali ustanovení, které se týká zdravotnických přístrojů, které říká, že všechny servisní zásahy, ale také pravidelné bezpečnostně-technické kontroly a v neposlední řadě instruktáže pracovníků, kteří s těmito přístroji pracují, musí bezvýhradně provádět zástupci výrobce, respektive dodavatele. Tímto ustanovením jsme na zdravotnická zařízení, a nejedná se jenom o nemocnice, ale i o ambulantní zařízení, uvalili povinnost, která jim jednak navyšuje náklady, a to nikoliv bezvýznamně, ale také to v praxi znamená komplikace v provozu, protože firmy, které mají tento servis zajistit, mnohdy nemají dostatečné personální kapacity, a tak se i na banální opravy mnohdy čeká v řádu dní. A volat na proškolení i k práci s velmi jednoduchým přístrojem pro každého nově nastupujícího pracovníka zástupce výrobce také postrádá smysl.

Předložená novela tuto situaci řeší tak, aby na jedné straně byla zachována bezpečnost v práci se zdravotnickými přístroji, ale na druhé straně aby nedocházelo ke zbytečným nákladům zdravotnických zařízení, k plýtvání lidskými silami i finančními prostředky z veřejného zdravotního pojištění. S novelou vyslovilo souhlas jak Ministerstvo zdravotnictví, tak vláda.

Dovoluji si požádat o pevné zařazení na program jednání Poslanecké sněmovny ve středu 7. 6. 2017 ve 14.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda ještě někdo má návrh na změnu pořadu jednání. Nevidím žádnou přihlášku, budeme tedy hlasovat. Nejprve ještě přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Kasal z jednání 24. května od 9.20 do 10.40 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Tomio Okamura z důvodu nemoci mezi 9. a 12. hodinou dnešního dne a omlouvá se pan předseda Hamáček na dopolední jednání Poslanecké sněmovny dnes, 24. 5. 2017, z pracovních důvodů.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sylora, o zařazení novely zákona o státních svátcích, bod 170, číslo sněmovního tisku 940. A nejprve na dnešní den 24. 5. 2017 jako poslední bod jednání po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 121. Přihlášeno 146 poslanců, pro 57, proti 50. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále navrhuje pan poslanec, aby tento bod byl eventuálně zařazen na čtvrtek 25. 5. 2017 jako první bod jednání, tedy napevno v 11 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 122. Přihlášeno 146 poslanců, pro 52, proti 49. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení nového bodu, je to návrh pana předsedy Stanjury, zvýšení platu pracovníků v sociálních službách. A budeme hlasovat celkem třikrát. Nejprve o tom, aby tento bod byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 123. Přihlášeno 147 poslanců, pro 78, proti 30. Tento návrh byl přijat. Nemusíme už hlasovat o dalších termínech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP