(18.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych jen stručně reagovat na to, co řekl pan předseda Pilný. Víte, já myslím, že máme otevřený trh v celé Evropské unii a že bychom se měli, jak bylo slibováno před 27 lety, přiblížit těm vyspělým zemím, čili té evropské patnáctce. Měli bychom se přiblížit tedy také ve mzdové oblasti, benefitech, ochraně, zdraví a bezpečnosti při práci. My nemůžeme jenom spoléhat na nekalkulace, ale ideová prohlášení různých asociací a skupin zaměstnavatelů. Musíme také srovnávat úroveň v jednotlivých státech, i když jsem si vědom, že naše postavení v rámci ekonomiky je víceméně podřízené a vnitropodnikové ceny mezi matkou a dcerkami, které působí u nás, vlastně vykořisťují nejenom pracovníky, ale i český stát. Ale pro to musíme něco udělat, a ne se podvolit celé otázce a zasklít to tím, že budeme respektovat, že tyto a tyto benefity už nejde protlačit. Ač vůbec nediskutuji o tom, pro co jsem a pro co nejsem z pozměňovacích návrhů. To nakonec ukáže hlasování.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní mám přednostní práva pana poslance Zavadila, Marksové a Sklenáka v tomto pořadí. Prosím, s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dovolte mi několik reakcí na předřečníky, ale i určité filozofické zamyšlení. Tady to někdy zaznívá zprava, a je mi to líto, a vy víte dobře, že jsem přístupen jakékoliv debatě s kýmkoliv a že debata vždycky byla vedena seriózně, pokud jaksi nepřerostla z druhé strany nějaká míra. Když slyším ty pejorativní narážky na odbory, na odboráře a jejich požadavky, tak se mi nabízí otázka, co všichni ti podnikatelé a zaměstnavatelé dělali v roce 1989, když my jsme kolikrát nastavovali krk, když jsme dělali generální stávku, která je zapomenutá, jako by se nic v období 1989 nedělo. A myslím si, že generální stávka byla ta, která rozhodla o tom, jakým směrem se Česká republika ubírá. Na to se zapomíná. Takže bych byl rád, kdyby k nám vždycky bylo hovořeno s velkým respektem. Neříkám s úctou, úctu si musíme zasloužit, ale s respektem.

Druhá poznámka. Pořád se mluví o tom, jak jsou podnikatelé a zaměstnavatelé ti, kteří všechno táhnou někam dopředu. Vždyť bez těch zaměstnanců by nebyli vůbec nic. Ježíšmarjá, předpokládám, že od Bati počínaje, jak jsem si ho vždycky vážil, i někteří dnešní zaměstnavatelé a podnikatelé si nejvíc váží lidské práce, zaměstnanců. Vždyť na tom není nic špatného. Takže si nevkládejte do úst, že jsou to hlavně ti zaměstnavatelé, předsedové představenstev, že toto jsou ti, kteří zvyšují produkt našeho národního hospodářství. Jsou to hlavně lidi.

Jenom krátká poznámka. Ona tady Jana Pastuchová není. Nepovažuji za fér, když se řekne, že nebyl na výboru dostatek lidí, kteří by hlasovali proti této normě. To jsem mohl říci taky, nepoužívám to, protože si myslím, že výbor se skládá z tolika a tolika lidí a je na nich, jestli přijdou, nebo nepřijdou. Přece není možné se tímto způsobem obhajovat a říkat: ono nás tam nebylo tolik. Nehledě na to, že pořád jsme ještě koalice, a že když to řekne koaliční partner, tak pak nevím, s kým tedy vlastně mám koalici i ve výboru držet. A znovu opakuji, já rozumím jiným návrhům, jiným názorům, a natolik vy, co jste v sociálním výboru, to dobře víte. Nesnáším hloupost.

Takže se nedomnívám, že řada věcí, které jsou načteny, které byly prohlasovány byť jedním hlasem sociálním výborem, jsou věci, které by měly škodit zaměstnavatelům. Nejsou. Pojďme se o tom seriózně někde pobavit. Já jsem to nabízel už ve svém úvodním slovu, že jsem ochoten v jakémkoliv dialogu se o tomto pobavit, konkrétně o těchto věcech, protože si myslím, že přece jenom je trochu znám, říct, co si myslím já, a vy mi řeknete, co si myslíte vy, a pak uvidíme, jestli se názorově dokážeme shodnout, nebo ne. To si myslím, že je seriózní nabídka.

A to je snad všechno, nechci zdržovat, protože čas nám letí. Já bych se rád dočkal aspoň posunutí ve druhém čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Ještě než budou přednostní práva, mám dvě faktické poznámky, paní poslankyně Černochové a pana poslance Sklenáka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já si skutečně za klub občanských demokratů beru slova kolegy Zavadila k srdci, chceme o tom jednat, chceme se o tom bavit. Dal nám tady tu nabídku na diskusi, takže z tohoto důvodu si beru 26 minut čas na poradu jednání klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozumím tomu. V tom případě vyhlašuji přestávku do 18.30. Budeme pokračovat po bodu 59, a to faktickou poznámkou pana Romana Sklenáka a poté přednostním právem paní ministryně Marksové. Kolega Sklenák má také přednostní právo a pak je pan poslanec Rais, Černochová a další. Celkově tedy máme přihlášeno v obecné rozpravě deset lidí a jednu faktickou poznámku.

Vyhlašuji přestávku do 18.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP