(19.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dotčené subjekty jsou uvedeny nedostatečně a nejsou popsány tak, aby s jejich charakteristikami mohla RIA dále pracovat. Namísto toho, aby byly charakterizovány jednotlivé cílové skupiny a povaha jejich poptávky po sociálním bydlení, resp. jejich specifické problémy, je na různých místech zprávy uváděn výčet cílových skupin bez kvalitativních charakteristik a kvantifikace je provedena jako odhad osob podle skupin, které cílovým skupinám uvedeným jinde neodpovídají. Navíc s upozorněním, že jednotlivé skupiny, pro něž je kvantifikace prováděna, se mohou překrývat. - Po pravdě řečeno, i když jsem to četl třikrát, teď poprvé nahlas, úplně nevím, co v tomto odstavci ti vládní právníci chtěli říct kromě toho, že pořád říkají: nedostatečné, nevěrohodné, nejsou odhady. Úplně jsem nepochopil význam tohoto odstavce. Ale odstavec je zakončen větou: Jedná se o aspekt, jehož závažnost by pravděpodobně prokázala podrobná analýza skutečného stavu, která však v analýze RIA - co? Není! - Takže zase, máme soupis mnoha vět, mnoha možná v uvozovkách dobrých nápadů, ale vládní právníci píšou, že vlastně se to nedá vůbec posoudit.

Cílový stav má popsat především to, v jaké míře, jakým způsobem a jaké části problému popsaného dříve by měly být navrženou regulací vyřešeny. V předložené zprávě namísto toho cílový stav popisuje regulaci samotnou, a nikoliv to, jak se zlepší situace, jaké cílové skupiny a v jaké míře.

Varianty řešení představují další zásadní nedostatek zpracované RIA. Překladatel navrhuje variantu nula, současný stav, a variantu 1, nový návrh. Přestože i v průběhu zpracování a dosavadního projednávání se návrh regulace několikrát změnil, varianty řešení s těmito změnami nepracují, nehodnotí je, nerozebírají je, dokonce o nich ve zprávě RIA nejsou poskytnuty žádné informace. Proto vůbec nelze posoudit, zdali změny, k nimž návrhy regulace v průběhu projednávání došlo, jsou změnami k lepšímu, či horšímu. - A když zase si řekneme úplně, tak jak to normálně v životě funguje, pokud nevíme, jestli jsou změny k lepšímu, nebo k horšímu, tak jsou určitě k horšímu. Kdyby byly k lepšímu, tak to tam určitě někdo napíše a pokusí se zdůvodnit.

Chci říct, že jsem se dostal zhruba do 20 % v hodnocení kvality RIA. Chybí mi 80 % a byla by velká škoda, kdybychom neslyšeli těch ostatních 80 %. Já mám v této chvíli - dám si chvilku přestávku - několik návrhů.

Už jsem dal procedurální návrh na vrácení k přepracování - to je takový milosrdný postup.

Pak navrhuji, abychom prodloužili lhůtu na projednávání o 20 dnů na 80 dnů. Pokud si někteří optimisté myslí, že se to dá opravit, tak aspoň ať se to nedá stihnout.

Paní ministryni navrhuji, ať si vezme čas, aby na to množství otázek, které tady padly, stihla odpovědět ona či její úřad.

A dovolte mi tedy, abych jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany požádal o přestávku na jednání klubu, abychom si mohli připravit další dotazy k tomuto návrhu zákona, a to v délce hodiny a 48 minut. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi, respektuji jeho žádost o přestávku a přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy budeme pokračovat bodem Odpovědi na písemné interpelace.

Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP