(10.00 hodin)
(pokračuje Chalupa)

A to, že máme jenom 22 tisíc vojáků, není rozhodně důsledkem činnosti pana ministra. To je důsledkem toho, co se tady 20 let kolem armády dělo. Takže to není jenom toto, jako nedostatečný personální stav, to jsou další věci, o kterých jsme tady již mnohokrát hovořili.

Jinak nemám, co bych k tomu dál dodal. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Musím zareagovat na tu mantru, která se tady zejména z úst zástupců hnutí ANO tak často line: Dvacet let jste tady vládli! Kolegyně a kolegové z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedy, vy už tady vládnete tři a půl roku - a kde je ta změna? Kde je to zlepšení? Kde jsou ty stovky lidí, které se přijímají do ozbrojených sborů? Nikde.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Chalupa a potom pan ministr s přednostním právem.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já budu možná teď trošku hrubší. Děkuji za slovo. Těch 20 let, to není jenom o armádě. To je o zhoršení vzdělávacího systému, to je o sociálních věcech, o dostatku lidí na pracovním trhu, o změně školství. A je to i o armádě, o policii a o dalších věcech. Takže za tři roky, vážení, rozhodně nelze doplnit stavy armády o tisíce lidí, to je naprosto naivní představa. A že se tady na tom 20 let nic neudělalo, to je taky pravda. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak ještě faktická poznámka pana poslance Hájka. A potom ještě jedna faktická, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já nejsem zastáncem rozpravy ve třetím čtení. Opravdu, měli bychom dodržovat to, co nám jednací řád hovoří, že bychom měli jenom diskutovat nad legislativně technickými změnami. Každopádně to bohužel poruším a musím reagovat na slova paní Černochové.

Mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí, protože prostředek pro diskusi o zákonu jsou výbory. A já si myslím, že jsme na výboru obrany opravdu věnovali maximum tomu, abychom si tyhle věci vysvětlili. Já tady nechci diskutovat o tom, jestli za 20 let se udělalo to nebo ono. Každopádně když jsme nastoupili do Poslanecké sněmovny, armáda byla v dezolátním stavu, polovina chlapů neměla boty, druhá neměla trenky! (Oživení v sále.) Dneska je situace taková, že každý rok přijímáme tisíc lidí. To není k smíchu, to je vážně k zamyšlení. Personální stavy byly absolutně podhodnocené, téměř všechny jednotky nebyly, nechci říci bojeschopné, ale stavy jednotek byly pod 80 procent. Myslím si, že se ta cesta obrátila, křivka jde nahoru. Neříkám, že je všechno ideální, ale pro mě je důležité, že to nabralo pozitivní trend a všechny kroky směřují k tomu, že ta pozitivní kontinuita bude pokračovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. Pan předseda Stanjura svou přihlášku stáhl.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pan kolega Hájek, vaším prostřednictvím, pane předsedo, říkal, že neměli trenky, neměli boty. Teď nemají ani trenky, ani boty, nemají ani přílby, nemají ani vesty, nemají ani stejnokroje a nemají ani techniku. Protože alespoň za naší vlády se nějaká technika, byť sporná pro někoho z vás dnešní optikou, nakupovala. Byli jsme za to často kritizováni. Ale za vlád ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se do Armády České republiky investovalo více finančních prostředků do investic z hlediska HDP než za vaší vlády v době konjunktury. Podotýkám, že Nečasova vláda tady byla v době ekonomické krize. Přesto ty grafy v tomto jsou jasné. Do armády se v přepočtu na HDP investovalo mnohem více finančních prostředků. Vy jste nedosáhli ani jednoho procenta. A to, že slibujete našim spojencům v rámci Severoatlantické aliance, že Česká republika bude splňovat závazky dvou procent HDP do - v koaliční smlouvě máte do roku 2020, pan ministr obrany přislíbil panu ministrovi obrany Mattisovi, že to bude do roku 2005 (2025), tak s tím jedním procentem opravdu nevím, jak toho chcete docílit. Máte jedno procento. A to, že včera jste nezařadili na program této schůze návrh Občanské demokratické strany, která navrhuje právě určit finanční prostředky pro to, aby se splnily závazky s cílem do roku 2023, možná 2025, pokud predikce ekonomického vývoje bude stejná, tak abychom dosáhli těch dvou procent v těchto letech. (Upozornění na čas.) Vy nenavrhujete nic z toho a jenom se pořád vymlouváte na nějakých dvacet let.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky: pan poslanec Hájek, potom pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, samozřejmě, diskutovat s paní kolegyní Černochovou, to je nekonečný příběh. Já nechci tady udělat z toho dneska... Já si vzpomínám, tady naše kolegyně Ivanka... teď mi vypadlo příjmení... Dobešová, jak tady diskutovala s panem poslancem Bendlem. Možná si to pamatujete, to bylo asi dvacetkrát vystoupení a myslím si, že pan Bendl prohrál. Já bych taky tady asi prohrál s paní Černochovou, protože jsem muž, který se k ženám chová korektně, a v tomhle směru radši ustoupím.

Každopádně věcně: Pan ministr byl minulý měsíc ve Spojených státech, kde hovořil a jednal s americkým ministrem obrany. Byla tam pozitivně hodnocena situace v české armádě, velmi pozitivně hodnoceno to, jakým způsobem česká armáda působí v mezinárodních misích. Určitě není všechno o penězích. Každopádně je nutné diskutovat o tom, a bude nás to čekat v příštím volebním období, o tom, jakým způsobem nastavit mechanismy pro výběrová řízení. Protože jak by řekl Špidla, zdroje jsou. Ale my je neumíme efektivně a zejména včas investovat. Takže to je téma na příští volební období, abychom skutečně v tomhle směru tu situaci zlepšili. Každopádně se nemáme za co stydět. Myslím si, že česká armáda pod vedením pana ministra v posledních 3,5 letech dokázala obrovský pozitivní krok kupředu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Chalupa, potom paní poslankyně Černochová, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já už vlastně jenom doplním pana kolegu, protože to, co tady zaznělo, by občanská veřejnost mohla vnímat jako negativní zprávu. Není to tak, jak to tady popsala paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Naše armáda je velmi dobře hodnocena v rámci kolektivní obrany, máme velmi dobré reference, naše letadla létají na Islandu, naši vojáci plní úkoly v misích. Nejsme žádným černým pasažérem.

Země, které plní dvě procenta HDP a více, jsou čtyři. Pak jsou země, které slibují a neplní. Mezi ty patříme my, to je pravda. A pak jsou země, jako je třeba Německo, které prostřednictvím ministra obrany Spolkové republiky Německo řeklo, že dvě procenta v žádném případě dávat nebudou. Takže to není o HDP. To je to tom, co ta armáda za ty peníze, jaké vlastně získává schopnosti a jak je použitelná. Naše armáda použitelná je.

Takže vážená veřejnosti, není to tak špatné, jak to tady paní kolegyně, vaším prostřednictvím, popsala. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pacta sunt servanda - říká vám to něco, kolegové z ANO? Asi ne. Takže pokud se k něčemu zavážeme, tak to plnit máme. A o tom si myslím, že je úplně zbytečné diskutovat.

Já bych se ale chtěla prostřednictvím pana předsedy zeptat pana Hájka, když tady tak vzletně hovoří o tom, co všechno se armádě a ministerstvu pod vedením pana ministra Stropnického povedlo, jestli si vzpomene na jeden jediný, jeden jediný akviziční projekt, který pan ministr obrany Stropnický dotáhl do konce. A pokud si na některý vzpomene, tak ano, uznám vítězství panu kolegovi Hájkovi. Ale myslím, že si na žádný vzpomenout nemůže, protože ty, které se diskutovaly na posledních podvýborech pro akvizice, tak se stejně smlouvy neuzavřely a asi se ani v tomto volebním období neuzavřou. Takže pokud chválíte pana ministra a resort Ministerstva obrany za jeho práci, dejte sem na stůl jeden akviziční proces, který pan ministr Stropnický zrealizoval.

A možná k tomu, co tady řekl pan Bob Chalupa prostřednictvím pana předsedy. Na Islandu už nelítáme. Pan místopředseda výboru pro obranu by to mohl vědět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP