Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

359.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti
s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení
nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány
k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Seznámím vás s výsledkem tajné volby. K volbám se dostavilo 124 poslanců, kvorum nutné pro zvolení bylo tedy 63. Martin Plíšek obdržel 55 hlasů, Jiří Štětina 60, takže sněmovna nebyla úspěšná a v tomto prvním kole nezvolila velmi těsně ani jednoho kandidáta. Je to volba tajná dvoukolová, to znamená, oba kandidáti budou připraveni do kola druhého. Už jsem byl dotazován na termín, ten nechci v tuto chvíli avizovat, musí vzejít z nějaké dohody předsedů politických klubů. Takže v tuto chvíli nebyl zvolen v prvním kole nikdo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji, pane předsedo. Teď budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP